Bogrelease: Kristendommens påskefortællinger

Denne bog giver, for første gang på dansk, en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet. Niels Willert er dette forår aktuel med bogen 'Kristendommens påskefortællinger. Litterære, teologiske og historiske perspektiver på evangeliernes passionsfortællinger som bibelske genskrivninger'. Niels Willert er dr.theol. og har i sit arbejdsliv, udover at have været sognepræst i Rørvig, været lektor på universiteterne i Aarhus og København og på læreruddannelsen på UCC. Kom og hør Niels Willert fortælle om sin nye bog. Efter Willerts oplæg bliver der mulighed for at drøfte bogens anliggende. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle.

Start dato: 27. februar 2017
Hjemmeside: http://www.eksistensen.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017