Arbejdstid på SOSU-skoler

Efter godkendelsen af OK21-forliget er den nye arbejdstidsaftale på statens område klar til at blive implementeret på SOSU-skolerne. Derfor inviterer organisationerne bag aftalen alle tillidsrepræsentanterne, TR-suppleanter samt kredsrepræsentanter til fællesmøde. Formålet med mødet er at komme i gang med drøftelserne om, hvordan aftalen skal implementeres på hver enkelt skole - og at blive inspireret af hinanden. Læs mere her, hvor tilmelding også foregår: https://tilmeld.dsr.dk/faellessosutr21062021 Mødet er virtuelt og for hele landet.

Start dato: 21. juni 2021
Hjemmeside: http://tilmeld.dsr.dk/faellessosutr21062021
Pris: gratis

Oprettet: 11. maj 2021