Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling - DLF Fredensborg lærerkreds

Generalforsamling Fredensborg Lærerkreds Onsdag d.5.august 2020 kl. 16 på Nivå Skole Nord, samlingssalen eller i idrætshallen ved Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå Der vil blive serveret sodavand og indpakket snacks I henhold til §5 i vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Dagsorden (foreløbig) 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af kredsstyrelse i henhold til vedtægterne 8. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal udformes skriftligt og være Kredsformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det er som altid muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingsdagen. Endelig dagsorden med endelig geografisk placering (under hensyn til de gældende coronaregler) udsendes senest 5 skoledage før generalforsamlingen. Fredensborg d. 24. juni 2020, Annette Hansen-Jacobsen, Kredsstyrelsen Husk at melde dig til hos tillidsrepræsentanten eller direkte til Kredskontoret på mail 036@dlf.org senest d. 5. august

Start dato: 5. august 2020
Hjemmeside: http://www.kreds36.dk
Pris: 0

Oprettet: 29. juni 2020

Generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening

Kredsstyrelsen i Frederiksberg Lærerforening har besluttet at genindkalde til ordinær generalforsamling den 19.08.2020. Se indkaldelsen med dagsorden og praktiske oplysninger via hjemmeside-linket nedenunder.

Start dato: 19. august 2020
Hjemmeside: http://www.flfnet.dk/media/13570984/indkaldelse-gf-19820.pdf
Pris: Gratis for kredsens medlemmer - tilmelding til TR

Oprettet: 19. juni 2020

Virtuel konference: EU i undervisningen

Hvordan gør man EU-undervisningen aktuel, aktiverende og vedkommende? Hør ekspertoplæg om EU-Kommissionen bag kulisserne, EU's forsvarspolitik, EU i et historisk perspektiv og meget mere. Derudover præsenteres der en vifte af nye tilbud til EU-undervisningen: Rollespil, debatkoncepter, podcasts, talentforløb m.m.

Start dato: 25. august 2020
Hjemmeside: http://deo.dk/debat/aarhus-konference-for-undervisere-om-eu-i-undervisningen/
Pris: 250

Oprettet: 11. juni 2020

Virtuel konference: EU i undervisningen

Hvordan gør man EU-undervisningen aktuel, aktiverende og vedkommende? Hør aktuelle oplæg fra Connie Hedegaard, professor Rebecca Adler-Nissen, Jacob Langvad og mange andre. Derudover præsenteres der en vifte af nye tilbud til EU-undervisningen: Rollespil, debatkoncepter, podcasts, talentforløb m.m.

Start dato: 27. august 2020
Hjemmeside: http://deo.dk/debat/konference-for-undervisere-eu-i-undervisningen-koebenhavn/
Pris: 250 kr. for undervisere, gratis for studerende

Oprettet: 11. juni 2020

Generalforsamling Frederikssund Lærerkreds

Frederikssund Lærerkreds holder ordinær generalforsamling tirsdag den 1. september kl. 15.30. Det foregår i Hallen ved Trekløverskolen afd. Falkenborg. Ved Kirken 1. 3600 Frederikssund. Generalforsamlingen er blevet flyttet til denne dato grundet Corona. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil blive fulgt i forhold til forsamlinger. Derfor vil der ikke som normalt være middag efter mødet, men i stedet en lille pose med lidt forsyninger til mødet. Vi ser frem til et godt møde. Hilsen Frederikssund Lærerkreds (kreds 037)

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. juni 2020

Generalforsamling

Gentofte Kommunelærerforening, kreds 019, afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. september kl. 16.30 på Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64, 2820 Gentofte. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. september. Sendes på mail til jede@dlf.org eller 019@dlf.org

Start dato: 10. september 2020
Hjemmeside: http://019@dlf.org
Pris:

Oprettet: 22. juni 2020

Udspring i dannelse

Sophia inviterer til filosofiske dialoger, æstetiske workshops og tilnærmelser til et nyt dannelsesparadigme, der skal modvirke tidens satsning på målstyring, effektivisering og kontrol. Hele programmet kan du læse her: http://www.sophia-tt.org/userfiles/file/2020/Udspring1.pdf Så kom og være med en hel fredag i oktober i Rytmisk Konservatoriums koncertsal.

Start dato: 2. oktober 2020
Hjemmeside: http://www.sophia-tt.org
Pris: 500,00

Oprettet: 10. juli 2020

Udviklingsforløb om forebyggelse af konflikter og vold

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres skole? Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start oktober 2020. Vold som Udtryksform gennemfører i 2020 og 2021 et arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til skoleledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på deres skole.

Start dato: 26. oktober 2020
Slut dato: 5. maj 2021
Hjemmeside: http://voldsomudtryksform.dk/events/gratis-udviklingsforloeb-for-skoler-og-specialskoler/
Pris: Gratis

Oprettet: 12. juni 2020

TLFG generalforsamling 2020

Varsling af Generalforsamling 2020 i TYSKlærerforeningen for Grundskolen kl. 12:30-14:00

Start dato: 22. november 2020
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 2. juni 2020