Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Bogrelease: Kristendommens påskefortællinger

Denne bog giver, for første gang på dansk, en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet. Niels Willert er dette forår aktuel med bogen 'Kristendommens påskefortællinger. Litterære, teologiske og historiske perspektiver på evangeliernes passionsfortællinger som bibelske genskrivninger'. Niels Willert er dr.theol. og har i sit arbejdsliv, udover at have været sognepræst i Rørvig, været lektor på universiteterne i Aarhus og København og på læreruddannelsen på UCC. Kom og hør Niels Willert fortælle om sin nye bog. Efter Willerts oplæg bliver der mulighed for at drøfte bogens anliggende. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle.

Start dato: 27. februar 2017
Hjemmeside: http://www.eksistensen.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Økonomisk vækst fra reformationen og frem til i dag

Eksistensen har stablet dette arrangement på benene i samarbejde med festivalen KBH Læser. I år tager festivalen udgangspunkt i temaet vækst. Jakob Brønnum og Niels Kærgård var begge bogaktuelle i 2016 med bøger, der omhandler netop temaet vækst; Jakob Brønnum med bogen 'Pengeguden' og Niels Kærgård med bogen 'Hvorfor er vi så rige og lykkelige?' Bøgerne kredser om økonomi som et historisk, teologisk og moralsk begreb. Hør de to forfattere i en samtale om økonomisk vækst fra hver deres kritiske, økonomiske og teologiske vinkler, fra reformationen og frem til i dag. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/751778094971837/
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

LÆRERKURSUS: FRA AFFALD TIL ARKITEKTUR

Upcycling og cirkulær økonomi er nyere termer som i praksis vil komme til at ændre måden vi bor, lever og forbruger på. På lærerkurset ’Fra affald til arkitektur’ rettet mod undervisere på ungdomsuddannelser i Danmark og Sverige, kan du få opdateret din viden om disse emner inden for bæredygtig byudvikling. Formålet med dette lærerkursus er at inspirere til at arbejde med bæredygtig byudvikling og specifikt med temaerne upcycling og cirkulær økonomi med udgangspunkt i arkitektur og urbanitet. Ved at fokusere på arkitektur bliver de abstrakte termer koblet til konkrete cases. Vi kender efterhånden til vigtigheden af genbrug - men det som virkelig kommer til at rykke grænserne er "upcycling". I den proces bliver materialet ikke bare genbrugt, men genanvendt til et nyt, forbedret materiale. I en større sammenhæng taler man om en cirkulær økonomi, hvor produkter ikke går fra vugge til grav, men fra vugge til vugge - det får nyt liv, i stedet for at blive kasseret. Upcycling og cirkulær økonomi er temaer der er på dagsordenen lige nu og i fremtiden - bl.a. har Danmark en strategi om 'Et Danmark uden affald' og i 2015 vedtog EU en ambitiøs pakke om cirkulær økonomi. Af den grund er det vigtige emner at inddrage i sin undervisning i f.eks. samfundsfag og geografi. Hvem er kurset rettet mod? Lærerkurset henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser i Sverige og Danmark, der underviser i fag som geografi, samfundsfag, teknik, innovation og design. Foreløbigt program Kurset veksler mellem oplæg af eksperter inden for emnet samt workshops hvor deltagerne oplever, hvordan den viden kan omsættes til undervisning. - Velkomst - Introøvelse - Intro til udstillingen Wasteland v. projektleder Signe Cecilie Jochumsen - Workshop v. DAC& LEARNING: Er det bæredygtigt? - analyse af bygningers bæredygtighed ud fra et kompasværktøj - Frokost - Oplæg v. specialist i cirkulær økonomi, Annelise Ryberg: Fra holdning til handling - Workshop v. Lisa Bomble: Metoder til at inddrage arkitektur i din undervisning - Afrunding Lærerkurset 'Fra affald til arkitektur' er skabt i et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, DAC& LEARNING og Skoletjenesten Öresund.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://dac1.dk/laererkursusfraaffaldtilarkitektur
Pris: 600 DKK. inkl. frokost, kaffe/the m.m.

Oprettet: 27. januar 2017

Generalforsamling Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017, kl. 17.00 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Inden generalforsamlingen kl. 16.00-17.00 holder Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i DLF, et oplæg. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 22. februar 2017. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 31. januar 2017

Fokusgruppe med skolelærere

Vi inviterer lærere til at kvalificere en række redskaber, som antropologer og skolebørn har udviklet i projektet Skole for mig. Det er redskaber, der skal gøre skolelivet nemmere for børn med sygdom. I hver skoleklasse sidder der i gennemsnit tre til fire elever med en kronisk eller langvarig sygdom, der risikerer at påvirke deres skolegang negativt. Langvarigt fravær, faglige huller, smerter og manglende energi er blot nogle af de følgevirkninger af sygdom, man som lærer må håndtere i samarbejde med eleven og eventuelt forældre. Danske Patienter har i regi af projektet Skole for mig udviklet en række redskaber, som skal hjælpe lærere og elever til i fællesskab at tage hånd om de udfordringer, der kan opstå i skolen som følge af sygdom. Redskaberne er udviklet i samarbejde med antropologer og børn, der selv er ramt af sygdom. Men hvis de skal have gang på jorden i skolernes virkelighed, har vi også brug for lærerfaglig ekspertise. Lærerne er skolens eksperter Lærerne er eksperter i hverdagen og rammerne på skolen. De kompetencer har vi brug for til at kvalificere redskaberne. Er de brugbare i praksis? Hvilke potentielle barrierer kan der være? Hvordan kan de blive mere anvendelige? Derfor indbyder vi lærere til at deltage i vores fokusgruppe. Du behøver ikke at have personlig erfaring med elever med kronisk eller langvarig sygdom for at deltage. Vi sørger for lækker forplejning og en gave, som tak for, at du deler din viden med os. Tilmeld dig her: https://danskepatienter.dk/arrangementer/fokusgruppe-med-skolelaerere

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://danskepatienter.dk/arrangementer/fokusgruppe-med-skolelaerere
Pris: 0

Oprettet: 3. februar 2017

Bogrelease: Den sidste passion

Forfatteren og teologen Jakob Brønnum har med denne bog gendigtet nogle af de fortællinger, som har været centrale i vores civilisation, fortællingerne om henrettelsen af Jesus af Nazareth. Men han har mere end gendigtet, han har fortolket. Han har sat det enkelte menneskes længsler følelser og afsavn i scene. Jakob Brønnum læser op af Den sidste passion, som på næsten 300 sider digter over påskens begivenheder med eksistentielle, tankevækkende og poetiske perspektiver. Arrangementet er samtidig release-reception for bogen, der udkommer på forlaget Eksistensen den 3. marts.

Start dato: 9. marts 2017
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/250707598691175/
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23 fredag d.10.marts 2017 kl. 16-18 Medborgerhuset Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Mvh. Styrelsen Efter generalforsamlingen byder foreningen på dagens ret og derefter slutter arrangementet. Tilmelding til spisning til senest tirsdag d. 28. februar. Medlemmer på skolerne tilmelder sig til TR. Øvrige medlemmer tilmelder sig på mail 023@dlf.org eller til kredskontoret på tlf. 4494 9750

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside: http://www.herlevlaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 23. januar 2017

Generalforsamling i Albertslund Lærerkreds - Kreds 25

Ordinær generalforsamling Fredag den 10. marts 2017, klokken 16 til cirka 19 afholder Albertslund Lærerkreds sin ordinære generalforsamling på Herstedøster Skole, i Musisk Rum - nord. Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 15.30. Efter generalforsamlingen vil der være middag. Særlig invitation med tilmelding til middagen udsendes senere. Pris: 50 kr. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskab 2016 5. Indkomne forslag 6. Budget 2018 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Eventuelt Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kredskontoret senest den 28. februar, klokken 12.00. Endelig dagsorden med bilag kan afhentes på kredskontoret fra den 1. marts kl. 12. Kredsstyrelsen 1. februar 2017

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2017

Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds 30

Ordinær generalforsamling i Hillerød Lærerkreds, tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17:00 Sted: Hanebjerg Skole afd. Brødeskov, Brødeskovvej 39, 3400 Hillerød Foreløbig dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2016 5. Indkomne forslag. 6. Budget 2017 7. Eventuelt Generalforsamlingen afsluttes med spisning. Tilmelding og køb af spisebilletter (kr. 20,- pr. stk.) hos din lokale tillidsrepræsentant senest torsdag den 9. marts 2017. Det er muligt at deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende spisning. På Kredsstyrelsens vegne Lisbeth Abildgaard, Kredsformand.

Start dato: 14. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlf-hillerod.dk/
Pris:

Oprettet: 11. januar 2017

Kreds 015 Ordinær generalforsamling

Kreds 015 Brøndby Lærerforening afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 14. marts kl. 17.00, Brøndbyøster skole lærerværelset. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forretningsudvalget / Steen Rosted

Start dato: 14. marts 2017
Hjemmeside: http://015@dlf.org
Pris:

Oprettet: 30. januar 2017

Generalforsamling Furesø Lærerkreds

Furesø Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling onsdag d.15.3.17. kl.16:15. Generalforsamlingen afholdes på Lille Værløse skole. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, må være formanden skriftligt i hænde senest d. 5.03.2017 på 028@dlf.org Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest tirsdag d. 7.03.17.

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. februar 2017

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 – ca. 19.00 på Egholmskolen – derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 3. marts 2017. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2017

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til den efterfølgende middag senest den 7. marts på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 28. februar 013@dlf.org

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. januar 2017

Generalforsamling Gentofte Kommunelærerforening, kreds 019

Der afholdes ordinær generalforsamling den 16. marts 2016 kl. 16.30 på Maglegårdsskolen, Fællessalen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til punktet "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest den 6. marts. Sendes via mail 019@dlf.org eller til jede@dlf.org

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. januar 2017

Hvidovre Lærerforenings generalforsamling

Kreds 14 Hvidovre Lærerforening Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 16.30 på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre, senest mandag den 6. marts 2017. Vi håber at se rigtigt mange til en god debat. Mvh Kredsstyrelsen

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfkreds14.dk/kreds-14/generalforsamling
Pris: 0 kr.

Oprettet: 27. januar 2017

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag d. 17. marts 2017 kl. 16.30 - 18.30 på Sankt Helene Centret i Tisvilde. Foreløbig dagsorden i følge kredsens vedtægter, se hjemmesiden www.gribskov34.dk Forslag til generalforsamlingens behandling skal være kredsformanden i hænde senest fredag d. 3. marts 2017 kl. 12.00. Mail adresse: 034@dlf.org Efter generalforsamlingen vil der være middag med tilmelding. Invitation sendes via TR på skolerne.

Start dato: 17. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2017

Ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 17. marts 2017 kl. 15.30 i Baltoppen, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen på more@dlf.org. Vel mødt

Start dato: 17. marts 2017
Hjemmeside: http://kreds21.dk/nyheder/2017/januar/ordinaer-generalforsamling-2017
Pris:

Oprettet: 26. januar 2017

Generalforsamling i Halsnæs Lærerkreds

Fredag d. 17. marts 2017 kl. 17.00 på Arresø Skole, afd. Magleblik, indgang 4 eller 5. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være kredsen i hænde senest d. 7. marts 2017. Vi glæder os til at se jer! Hilsen kredsstyrelsen

Start dato: 17. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk
Pris:

Oprettet: 2. februar 2017

FLF generalforsamling 2017

Frederiksberg Lærerforening af holder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts kl. 17. GF afholdes i multisalen på Skolen ved Bülowsvej, Fuglevangsvej 8, 1962 Frederiksberg C. Se Dagsorden på billedet eller vores hjemmeside: flfnet.dk

Start dato: 22. marts 2017
Hjemmeside: http://flfnet.dk
Pris:

Oprettet: 22. februar 2017