Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Mulighed for legatansøgning!

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærer i den danske folkeskole har åben for ansøgninger! Gå ind på hjemmesiden og find ansøgningsskemaet. Personer der kan søge er: A: Enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede. B: Ugifte børn, hvis fader er død og børnene uden skyld er kommet i trang. Døtre til lærere i folkeskole har fortrinsret.

Start dato: 15. marts 2017
Slut dato: 8. maj 2017
Hjemmeside: http://www.kirkenikbh.dk/legater
Pris: 0

Oprettet: 6. marts 2017

Inspirationseftermiddag på Hans Reitzels Forlag

Gratis inspirationseftermiddag på Hans Reitzels Forlag. Bliv inspireret af forfatterne – tre nye undervisningsmetoder! 1. Lektionsstudier tager udgangspunkt i en gruppe læreres planlægning, gennemførelse og refleksion over en undervisningslektion med et bestemt fagligt mål. Heidi Kristiansen præsenterer lektionsstudier som en metode til at udvikle undervisning og lærerkompetencer ud fra spørgsmål som: Hvordan kan lærere gennem lektionsstudier samarbejde om helt konkrete fagdidaktiske problemstillinger, så de får mulighed for at undersøge og udvikle både deres elevers læring og deres egne undervisningskompetencer? 2. Peer Learning bygger blandt andet på kooperative og kollaborative læringsstrukturer, men går tættere på den enkelte og de elever, der sammen udgør vidensressourcen. Peer Learning bygger på den ressource og den energi, der er i relationen mellem ligestillede. Effekten af, at ligestillede underviser hinanden og undervises af hinanden, er stor. Dette viser forskningen, og det synes at være erfaringen ude på de mange skoler og ungdomsuddannelser, hvor denne tilgang til læring anvendes. 3. Microteaching er en videobaseret feedbackmetode, der kan bekræfte god undervisning samtidig med, at den kan få underviseren til at få øje på nye udviklingsmuligheder. Ved at observere og bearbejde videooptagelser af konkrete undervisningssituationer kan deltagerne i en microteaching-proces give og modtage feedback på undervisningen på vurderende og reflekterende måde. Derved bliver microteaching-deltagere ”forskere” i egen og andres praksis. Arrangementet foregår i Klareboderne 3 i Kbh. K. kl. 14.00-17:30.

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside: http://gyldendal.nemtilmeld.dk/77/
Pris: Gratis

Oprettet: 13. marts 2017

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 klokken 15.30 i lokalerne Byvej 24, 3600 Frederikssund. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge på kredsens kontor senest fredag den 17. marts 2017 kl. 12.00. Der er fællesspisning efter generalforsamlingen. Husk tilmelding på skolerne. Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk Mvh Kredsstyrelsen

Start dato: 29. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlf37.dk
Pris:

Oprettet: 2. februar 2017

Kirkesagen i Dansk Vestindien

I årene 1902 og op til salget af Dansk Vestindien i 1917 blev der fra dansk side gjort meget for at rette op på de kirkelige forhold på øerne. Tidligere provst Erik Balslev-Clausen sætter i sin bog 'Bristede hjertebånd' spørgsmålstegn ved, om folkekirken og den kirkelige frivillighed blev lokket i en blindgyde. I hvert fald kan man spørge, om den kirkelige indsats med salget af øerne i 1917 var skønne spildte kræfter. Hør Erik Balslev-Clausen berette om denne periode, her i 100-året for salget af øerne. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18. Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg

Start dato: 30. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Skolen 24/7 - en arrangementsrække for alle, der ønsker at opgradere skolernes fysiske rammer

Flere og flere skoler river hegnene ned og inviterer lokalområde og foreningsliv indenfor efter skoletid. I marts, april og maj 2017 ruller Lokale og Anlægsfonden og Realdania et fagligt roadshow ud fem steder i landet for initiativrige skoler, kommuner og foreninger, der står overfor at opgradere deres skoles fysiske rammer, så de tilgodeser både skolebørn og lokalbefolkning. I fokus er det gode samarbejde, den værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb, som tilsammen skaber de bedste rammer for en levende skole 24/7.   Mød os 16. marts kl. 14-17 Søndervangskolen, Aarhus (tilmelding sker via linket) 30. marts 14-17 Skanderup-Hjarup Forbundskole, Kolding (tilmelding sker via linket) 4. april kl. 14-17 Vanløse Skole, København  16. maj kl. 14-17 Mosedeskolen, Greve 31. maj kl. 14-17 Stolpedalsskolen, Aalborg Oplev på dagen - Hør hvad der sker, når kommuner, foreninger og erhvervsliv går sammen om at udvikle skolerne til et lokalt samlingspunkt. - Få råd til, hvordan den gode inddragelsesproces for elever og foreninger kan se ud. - Bliv inspireret til at tænke i multifunktionelle og fleksible løsninger, når skolerne skal opgraderes.   Skolen 24/7 formidler erfaringerne fra Realdania og Lokale og Anlægsfondens mangeårige initiativer på skoleområdet, der blandt andet tæller kampagnerne Skole+ og Drøn på Skolegården. Læs mere på www.skole-plus.dk og www.droen.dk. Samtidig med arrangementsrækken udgives en publikation Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole, der præsenterer innovative og inspirerende løsninger på, hvordan skolerne kan åbnes og gøres tilgængelige for alle. 15 inspirerende cases, som Realdania og Lokale og Anlægsfonden har støttet, viser, hvordan skolerne kan opgraderes, så de inviterer elever og lokalsamfund til at bruge skolen 24/7. Publikationen kan downloades på Realdanias hjemmeside. https://realdania.dk/samlet-projektliste/droenpaaskolegaarden/nyheder/arrangementsraekke_020317

Start dato: 4. april 2017
Hjemmeside: http://realdania.dk/samlet-projektliste/droenpaaskolegaarden/nyheder/arrangementsraekke_020317
Pris: Gratis

Oprettet: 8. marts 2017

Seminar om fordomme, normer og tolerance

Kom til seminar i Cinemateket. På seminaret bliver du præsenteret for Filmcentralens nye undervisningsmateriale til udskolingen. Med brug af kort- og dokumentarfilm sætter materialet fokus på bl.a. kultur, normer og fordomme. På seminaret vil der være både praktisk og teoretisk indføring i normkritik ved bl.a. Normstormerne og Sabaah. Derudover bliver der vist udvalgte kortfilm, som er inkluderet i materialet. Seminaret vil ruste dig som lærer til at skabe en mere inkluderende undervisning.

Start dato: 7. april 2017
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Filmhuset/Nyheder-fra-Cinemateket/2017/Marts/Seminar_om_normkritik.aspx
Pris: 35 kr.

Oprettet: 17. marts 2017

Bogrelease: Afmønstring

Klavs Wulff er dette forår aktuel med bogen 'Afmønstring'. I 'Afmønstring' bevæger Klavs Wulff sig både i tid og sted. Mens han krydser verdenshavene bearbejder han en mental rejse fra fortid til nutid. Og det er den rejse, der er vigtig: Via den, kaster Wulff nemlig lys over 40 års udlændighed og bringer elementer som hjemvenden, afmønstring og ophav i spil. Under arrangementet vil skuespiller Lisbeth Wulff læse udvalgte afsnit fra bogen op. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18 Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg

Start dato: 20. april 2017
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Generalforsamling i Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Design afholder generalforsamling på Design-og håndværksefterskolen i Skjern lørdag den 22/4 kl.15-17 Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til bestyrelseskandidater samt til dagsordenen fremsendes gennem lokalforeningerne til formanden, hanni.eskildsen@skolekom.dk For flere oplysninger se hjemmesiden.-

Start dato: 22. april 2017
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 31. januar 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 25. april 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Livet - Det dejligste eventyr

Kom og hør Kaj Mogensen fortælle om H.C. Andersen og kristendommen med udgangspunkt i sin nye bog 'Livet - Det dejligste eventyr'. Troen på, at Gud er kærlighed, at Gud elsker alle mennesker og at denne tro gøres levende og vedkommende, var for H.C. Andersen den røde tråd i menneskelivet og i hans digtning. Forfatter Kaj Mogensen tager udgangspunkt i dette synspunkt i sin nye bog. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18 Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg

Start dato: 4. maj 2017
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Luthers syn på jøder og muslimer

Luthers holdning til jøder og muslimer har ofte påkaldt sig opmærksomhed i pressen og andre steder i offentligheden. Luthers antijødiske bøger fik skæbnesvangre eftervirkninger, ikke mindst fordi nazisterne kunne bruge dem i deres antisemitiske ideologi og jødeudryddelse. Den anden store gruppe af ikke-kristne, som Luther skrev om og imod, var datidens islamiske tyrkere. Hør Martin Schwarz Lausten gøre rede for de historiske rammer, Luthers baggrund og mulige hensigter med at skrive om datidens jøder og tyrkere. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18 Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg

Start dato: 8. juni 2017
Hjemmeside: http://www.eksistensen.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Udlandskursus Berlin 2017

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer en pædagogisk udviklingstur til Berlin. Rejseledere: Flemming Nygaard og Peter Bruhn Jepsen. Hent det spændende kursusprogram og meld dig til på www. tysklaerer.dk. Deadline for tilmelding den 15. marts 2017.

Start dato: 7. september 2017
Slut dato: 10. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 3.500

Oprettet: 3. januar 2017