Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Kursus: FAKE NEWS i danskundervisningen

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 15.00-18.00, Langhøjskolen i Hvidovre. Kursus ved blogger, klummeskribent, forfatter og næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion Katja Gottlieb. Hvad er mest interessant? Den ofte kedelige sandhed? Eller den mere farverige løgn? Vi kender det godt, det der med at man ser en kulørt overskrift på en spiseseddel eller på de sociale medier, som man lige må se nærmere på. Og med den strøm af informationer, der hver dag passerer forbi os, er der ikke noget at sige til, at der efterhånden skal en del til at lokke os til at klikke eller købe. I den virkelighed er falske nyheder, biased news og såkaldt alternative fakta blevet begreber, som vi bliver nødt til at forholde os til, også i danskfaget, hvor evnen til at læse kilder med kritiske briller af gode grunde efterhånden fylder mere og mere. Kurset introducerer begrebet falske nyheder og præsenterer en række arbejdsforslag, som man kan omsætte direkte i klassen, når man kommer hjem. Kurset knytter an til undervisningsmaterialet ”Når sandheden har fundet sine bukser”, som medlemmer af Dansklærerforeningen kan hente gratis på foreningens hjemmeside, men nye vinkler og arbejdsforslag vil indgå. Alle deltagere får et eksemplar af undervisningsmaterialet, “Når sandheden har fundet sine bukser”.

Start dato: 26. februar 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_fake_news_i
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Fyraftensmøde for medlemmer af Dansklærerforeningen: Men vi kan så meget mere!

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 16.00-18.00, Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. Brug din forening og mærk gnisten! Det bliver et fyraftensmøde i danskfagets, bøgernes og undervisningens tegn. Fra kl. 16-18 vil der være forfriskninger og spændende oplæg. Udover en rundtur i Dansklærerforeningens Hus får du også mulighed for at møde medlemmer af folkeskolesektionens bestyrelse. “Men vi kan så meget mere - inspiration til din danskundervisning på mellemtrinnet” med lærer og bestyrelsesmedlem Sarah Haug Rasch. Med udgangspunkt i otte af Dansklærerforeningens undervisningsforløb under temaet ”Men vi kan så meget mere” vil du blive præsenteret for en dannelsesorienteret tilgang til din danskundervisning. Undervisningsforløbene har fokus på især sprog, drama og skriftlighed, men også læsning, mundtlighed, gaming, ordsprog og nabosprog.

Start dato: 27. februar 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/fyraftensm%C3%B8de_men_vi_kan_s%C3%A5_meget
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 6. december 2018

Foredrag med Kristoffer Garne om den kristne religion

Glæd dig til en aften i selskab med Kristoffer Garne, der er aktuel med bogen 'Den kristne religion – En vejviser.' I 'Den kristne religion' viser Kristoffer Garne sin læser vej ind i den kristendom, der ikke ”bare” handler om moral og gamle traditioner. I stedet fortæller han om kristendommens grundfortællinger og kirkens ritualer ved livets overgange, årstidernes gang og søndagens gudstjeneste. Kristoffer Garne bruger ikke tid på at undersøge, hvem Gud er, ej heller hvordan vi skal tænke om de ophøjede ting. Han ser derimod på, hvordan de grundlæggende religiøse fænomener tager sig ud i kristendommen. "Jeg tror, at den vej, der går over fortællingerne og de grundlæggende ritualer, er en farbar vej for mange mennesker i dag. Det er den vej, jeg gerne har villet vise hen imod." - Uddrag fra bogen Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. TORSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 16.30-18

Start dato: 28. februar 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/323253048399520/
Pris: Gratis

Oprettet: 17. januar 2019

Mere Musik-Mindre Skældud

KOMUS, Københavns Omegns Musiklærerforening indbyder til eftermiddagskursus i ”klasseledelse i musiklokalet” med Birgitte Schade. mandag d. 4. marts kl. 16-19 på Veksø Skole, Gl. Hovedvej 8-12 Veksø Sjælland (5 minutters gang fra Veksø Station). Birgitte Schade har skrevet bogen Mere Musik – Mindre Skældud. Trivsel, fællesskab og faglig musikalsk udvikling i indskolingen, udkommet på Dansk Sang. På kurset får du forslag og idéer til, hvordan man gennem brug af lege og sange, der taler til elevernes fantasi og forestillingsevne, kan  Mindske konflikter i musiklokalet  Hjælpe eleverne i at udvikle hensigtsmæssig adfærd i musiklokalet  Styrke den enkeltes faglige og sociale udvikling Vi skal afprøve tingene i praksis og snakke lidt om den teori, der ligger bag. Undervejs vil vi komme ind på nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når legene og aktiviteterne skal bruges i praksis, og du vil få konkrete forslag til, hvordan man kan hjælpe elever, der har særlig svært ved at deltage i undervisningen. Birgitte Schade er Cand. Pæd. i didaktik, musikpædagogik samt Almen Musikpædagog fra Det fynske Musikkonservatorium. Har flere udgivelser bag sig, har undervist i folkeskolen, musikskolen og som led i samarbejdet folkeskole-musikskole. Bogen kan købes på forlaget DANSK SANG www.dansksang.dk som medlem af musiklærerfore-ningen får du 50% personlig rabat. Klik på Faktura. Dog ikke nødvendig for selve kurset. Tilmelding senest mandag d. 18. februar på mailadressen: KOmusiklaererforening@gmail.com opgiv navn, lokalforening og gerne medlemsnummer. Kurset er gratis for medlemmer af musiklærerforeningen. For ikke- medlemmer er prisen 300kr Betaling for ikke-medlemmer sker på: Reg.nr.: 5501 konto nr.: 0749488670 CVR nr.: 35195319 eller du kan før kursustilmelding indmelde dig i foreningen på www.musiklærerforeningen.dk Kontakt: Cristina Dyreborg Wagner på telefon 26292426 I pausen byder vi på kaffe og kage, og efter kurset inviterer vi på pizza på skolens lærerværelse. Venlig hilsen Bestyrelsen KOMUS: Københavns Omegns Musiklærerforening

Start dato: 4. marts 2019
Hjemmeside: http://KOmusiklaerforening@gmail.com
Pris: 300 kr. for ikke medlemmer , gratis for medlem

Oprettet: 31. januar 2019

NY INSPIRATION OM PÆDAGOGISK LEDELSE

PROGRAM 14.30-14.35 Velkomst 14.35-15.10 Verdensmålene som inspiration og ramme for ledelse af uddannelsesinstitutioner og uddannelsessektoren Steen Hildebrandt, adjungeret professor AAU 15.10-15.50 Brug af data og forskningsviden i pædagogisk praksis I dag ses brug af data og forskningsviden som vigtige elementer, når fx medarbejdere og ledelse i dagtilbud skal evaluere og følge børns trivsel og læring, vælge indsatsområder og metoder, og når den nuværende praksis skal inspireres, forstyrres eller begrundes. Oplægget giver et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer ledelse og medarbejdere oplever i forbindelse med at bruge disse vidensformer i praksis. Ph.d.-studerende Line Skov Hansen 15.50-16.00 Pause med kaffe/te, frugt og chokolade 16.00-16.45 Hvordan arbejder man med evalueringskapacitet som pædagogisk leder? De seneste års uddannelsesreformer kræver øget brug af evaluering og data i den pædagogiske ledelse på skolerne. Ledere forventes i dag også at udvikle evalueringskapacitet med fokus på skolen som organisation. Vi giver et indblik i, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde meningsfuldt og systematisk med evaluering i skolen på en måde, der styrker elevers læring. Lektor Nanna Friche 16.45-17.25 Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne AAU-forskere er ved at afslutte projektet ”Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne” (LIP), der er gennemført på 36 erhvervsskoler sammen med Pluss Leadership. Vi præsenterer nogle erfaringer om, hvordan skoleledelser kan arbejde med at udvikle deres ledelseskapacitet og deres ledelsespraksis. Seniorrådgiver Dorte Ågård 17.25-17.45 Diskussion

Start dato: 5. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wnd5
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til den efterfølgende middag senest den 27. februar på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 19. februar 013@dlf.org

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019

Generalforsamling Hillerød Lærerkreds (30)

Hillerød Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts fra klokken 17.00 til 19.00 Sted: Kantinen Grønnevang Skole, Afdeling Østervang Østervang 124 3400 Hillerød Dagsorden: 1. Valg af dirirgent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastlæggelse af kontingent 6. Eventuelt.

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 1. februar 2019

Generalforsamling i Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019, kl. 17 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Kl. 16 til 17 – før generalforsamlingen holder Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, et oplæg om lempelser i forbindelse med læringsplatformen og om tankerne bag folkeskoleidealet. Som altid vil der være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 27. februar 2019. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest d. 27. februar 2019.

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 31. januar 2019

Generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings generalforsamling Torsdag den 14. marts kl. 16.30 på Gungehusskolen, Høvedstensvej 35, 2650 Hvidovre Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1. sal, 2650 Hvidovre, eller på mail 014@dlf.org, senest mandag den 4. marts 2019. Kredsstyrelsen

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds14.dk
Pris: 0

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling i Ballerup Lærerforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening fredag den 15. marts 2019. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se http://kreds21.dk/nyheder/2019/januar/ordinaer-generalforsamling-2019

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds21.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Ordinær generalforsamling i Albertslund Lærerkreds

Ordinær generalforsamling Fredag den 15. marts 2019, klokken 16 til cirka 19 på Herstedlund Skole, på lærerværelset. Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 15.30. Efter generalforsamlingen vil der være middag. Pris: 50 kr. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskab 2018 5. Indkomne forslag 6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Eventuelt Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kredskontoret senest den 4. marts, klokken 12.00. Endelig dagsorden med bilag kan afhentes på kredskontoret fra den 5. marts kl. 12. Kredsstyrelsen 5. februar 2019

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds25.dk
Pris:

Oprettet: 5. februar 2019

Generalforsamling Gribskov-Halsnæs Lærerkreds - kreds 34

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling fredag d. 15. marts 2019 kl. 17 på Ramløse skole, Gl. Præstevej 2, Ramløse, 3200 Helsinge. Dørene åbnes kl. 16.30. Dagsorden i følge vedtægterne.

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.gribskov34.dk
Pris:

Oprettet: 15. februar 2019

Kursus: Læsefidusen - hele danskfaget i ét system

Mandag d. 18. marts 2019 kl. 15.00-18.00 på Vestegnens Privatskole i Taastrup. Kursus ved de tre forfattere bag Læsefidussystemet: Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi, som er aktive undervisere i danskfaget. Læsefidussystemet bygger på praksisviden, som er forankret i opdateret forskningsbaseret viden; med udgangspunkt i Fælles Mål. Systemet understøtter dansklærerens systematiske, konkrete og eksplicitte undervisning i arbejdet med strategier (fx læsefiduser og forældrefiduser i elevbøgerne). Kom og få fidus til undervisning med Læsefidusen. Kurset sætter fokus på organisering af undervisning især i forhold til: - læring som en elevaktiv proces i fællesskab og individuelt; - undervisningsdifferentiering i ordafkodning og sprogforståelse; - forældresamarbejde om den enkelte elevs læse-skriveudvikling gennem MIT KONTAKTKORT; - mål og evaluering - ikke mindst elevens selvevaluering - i det daglige arbejde i danskfaget. Undervejs i kurset præsenteres elevbøgerne. MIN LÆSEBOG indeholder tre tilgange til tekster: LYT OG TAL: relevant børnelitteratur til dialogisk læsning, sprogforståelse og dannelse som menneske LÆS OG LÆS: afkodningstekster med progression i ordmaterialet til gentaget læsning og læseforståelse LÆS OG SKRIV: fiktion og faktatekster til genreforståelse og faglig læsning og skrivning. MIN ARBEJDSBOG understøtter de tre tilgange til tekster gennem skriftlige opgaver med fokus på: ordkendskab, lytteforståelse, analyse og syntese, øveord (hyppige ord) til læsning og stavning, læseforståelse og genreforståelse. Alle deltagere får et eksemplar af Læsefidusen. Min læsebog 1 og Læsefidusen. Min arbejdsbog 1 af Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi.

Start dato: 18. marts 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_nyt_l%C3%A6sefidusen_%E2%80%93_hele_1
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Generalforsamling for Brøndby Lærelforening -kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 klokken 17:00 på Brøndby Strand Skole, indskolingsafdelingen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 8. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds15.org
Pris:

Oprettet: 8. januar 2019

Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 6. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2019

Generalforsamling Furesø Lærerkreds

GENERALFORSAMLING I Furesø Lærerkreds Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 16.30 på Syvstjerneskolen FORELØBIG DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af honorarer m.v. til styrelsesmedlemmer 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår. 7. Evt. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, må være formanden skriftligt i hænde senest d. 10.03.2019 på 028@dlf.org Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest tirsdag d. 12.03.19. Furesø Lærerkreds, Danmarks Lærerforening, Kreds 28, Kirke Værløsevej 26 1,3. 3500 Værløse tlf. 93 87 08 64. e-mail: 028@dlf.org

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 15.30 i lokalerne Byvej 24, 3600 Frederikssund. Dagsorden if. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge på kredsens kontor senest fredag den 4. marts kl. 12.00. Der er fælles spisning efter generalforsamlingen. Tilmelding til egen TR Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlf37.dk
Pris:

Oprettet: 18. januar 2019

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Onsdag d. 20.marts 2017 kl. 15.30-19 i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev Inden generalforsamlingen har vi inviteret Maria Muñiz Auken fra Fagbevægelsens Hovedorganisation til at give et oplæg om ytringsfrihed under overskriften "ytringstryghed". 17.00 - Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen 18.45 – Dagens ret Efter generalforsamlingen byder foreningen på dagens ret og derefter slutter arrangementet. Tilmelding til spisning for ansatte på skolerne spisning til TR senest fredag d. 8. marts 2019. Tilmelding til spisning for andre til kredskontoret på 023@dlf.org eller 4494 9750 senest fredag d. 8. marts 2019.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 21. februar 2019

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16 på Nordvangskolen - derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019

Generalforsamling Gentofte Kommunelærerforening, kreds 019

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019, kl. 16.30 på Maglegårdsskolen, Fællessalen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til punktet "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest den 11. marts, kl. 16.00. Sendes via email til 019@dlf.org eller til jede@dlf.org

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. januar 2019