Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Samtale mellem Niels Grønkjær og Niels Henrik Gregersen på Vartov

Kom og hør Niels Grønkjær i samtale med Niels Henrik Gregersen om Niels Grønkjærs nye bog "Det nye menneske - Efter naturalisme og eksistentialisme", der er en selvstændig fortsættelse til den omdiskuterede bog "Den nye Gud". "Det nye menneske" er et nytænkende religionsfilosofisk essay, inspireret af bl.a. filosofferne Hegel og Hannah Arendts tænkning, der undersøger, hvordan mennesket bliver menneskeligt. Konkurrencesamfundet sætter mennesket under konstant pres og forvandler det til en ressource – til kemiske og fysiologiske processer. I denne bevægelse er det følende menneske i fare for at forsvinde, og resultatet bliver, at længslen efter det menneskelige skaber problematiske tilflugtssteder, der påstår at kunne bidrage med menneskelighed, men i virkeligheden er nye fundamentalismer: religiøs fanatisme og lukkede identiteter. Disse fundamentalismer fører til umenneskeliggørelse. Så hvordan bliver mennesket menneskeligt? Arrangementet er gratis og et samarbejde mellem Eksistensen og Grundtvig-Akademiet. Eksistensen byder på aftenen på et glas vin. Tid: 19.30

Start dato: 27. november 2017
Hjemmeside: http://eksistensen.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 7. september 2017

Invitation til konference "Fysisk og psykisk vold i etniske minoritetsfamilier - hvordan hjælper vi bedst?"

Kvinder og unge piger i etniske minoritetsfamilier, der er udsat for vold og social kontrol, kan være vanskelige at nå – og møder vi dem alligevel, hvordan hjælper vi så bedst? Hvordan håndte- rer vi vold og social kontrol? Hvem hjælper de voldsudsatte vi- dere ud af volden? Denne konference er for fagfolk, som møder voldsudsatte kvinder og børn. På konferencen kan man høre faglige indlæg om baggrunden og erfaringerne med vold og social kontrol i etniske minoritets- familier. Der vil også blive lejlighed til at udveksle erfaringer med andre og få inspiration til at hjælpe de etniske minoritetskvinder og unge piger videre til et liv uden vold og social kontrol.

Start dato: 30. november 2017
Hjemmeside: http://www.me
Pris: 750

Oprettet: 29. september 2017

Gratis E-commerce webinar omkring Black Friday

Black Friday er efterhånden blevet en verdensomspændende begivenhed som er utrolig vigtig for de fleste E-commerce virksomheder. I dette webinar vil historien omkring Black Friday blive gennemgået, samt en præsentation omkring de utrolige salgstal vil blive fremvist, som viser, hvorfor netop denne salgsdag er så vigtig for E-commerce virksomheder. Det vil være CMO i Global Savings Group, Frank Frössler, som vil blive interviewet. Frank har en lang karriere indenfor online marketing.

Start dato: 30. november 2017
Hjemmeside: http://black-friday.sale/black-friday-webinars/
Pris: 0

Oprettet: 23. oktober 2017

Lærerkonference: Undervisning i jødedom

Jødisk Informationscenter inviterer til lærerkonference, hvor vi gennem foredrag og faglige diskussioner vil sætte fokus på undervisning i jødedommen, jødisk historie, antisemitisme, minoritet og medborgerskab. Målet for konferencen er, at klæde undervisere bedre på til at kunne inddrage jødiske emner og elementer i deres undervisning. Konferencen vil bestå af et stærkt panel af eksperter med baggrund i undervisning og med stor viden om jødiske emner. Lærerkonferencen finder sted mandag den 4. december kl. 15.00-18.00 i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12, 1172 København K. Konferencen henvender sig hovedsagligt til undervisere fra folkeskolen og på ungdomsuddannelserne (STX, HF, HHX, HTX, VUC), primært fra følgende faggrene: dansk, tysk, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, kulturhistorie og religion, men andre lærere er mere end velkomne.

Start dato: 4. december 2017
Hjemmeside: http://www.joediskinfo.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 8. november 2017

Hvad er scenedidaktik?

Hvordan kan man bringe omverdenens praksisser ind i undervisning? Det er et af de spørgsmål, som tages op i en ny forskningsantologi, som Morten Misfeldt har redigeret sammen med gode kolleger. Antologien præsenterer intet mindre end en gentænkning af grundlæggende didaktiske spørgsmål om forholdet mellem indhold, indlevelse, læring og undervisning. Konferencen henvender sig til lærere, studerende, forskere, konsulenter og alle andre med interesse i, hvordan man kan inddrage omverdenens praksisformer i undervisning.

Start dato: 19. december 2017
Hjemmeside: http://www.erap.aau.dk/event/index.php/FAK2017
Pris: 350 kr.

Oprettet: 15. november 2017

Bliv klogere på e-handlen i Danmark

Interesserer du dig for e-handlen i Danmark, så kan du i vores kommende arrangement blive klogere på alt det grundlæggende bag e-handlen. Couponix.dk er en online rabatplatform som hjælper danskerne med at spare penge på deres online køb, vi har derfor en masse viden og erfaring inden for e-handlen i Danmark, som vi gerne vil dele ud af. I arrangementet kommer vi bl.a. ind på tallene bag, trends og vaner blandt danskerne, hvad køber de mest af, hvilke brancher er i vækst og meget mere! Vi snakker også om vores nye undersøgelse om at det faktisk er under én femtedel af danskerne, som køber varer på mobilen, som vi har fået en masse god respons på. Vil du læse mere om vores undersøgelse med det samme, så kan du finde vores blog indlæg her. https://couponix.dk/blog/flere-bruger-mobilen-men-kun-faa-koeber-varer-paa-den Vi glæder os til at se dig! De bedste hilsner, Couponix-teamet

Start dato: 20. december 2017
Hjemmeside: http://couponix.dk/
Pris: 0

Oprettet: 6. oktober 2017

Gratis kompetencegivende kursus for madkundskablærere!

Er du madkundskabslærer og ønsker at styrke dine kompetencer og viden inden for madkundskabsfaget, så er dette kursus for dig. Kurset er både for lærere, der for år tilbage er uddannet med hjemkundskab som linjefag, og lærere uden undervisningskompetence (tidligere linjefag) i faget. Det er et pilotkursus, som er en del af et større efteruddannelsesprojekt, der vil derfor indgå løbende evaluering af kursets struktur og undervisningsform Kurset ligger i foråret 2018 (januar-maj) og er et forløb på 14 undervisningsgange med undervisning i København. I kurset vil der være særligt fokus på de naturvidenskabelige elementer i faget; fødevarens madens fysiske og kemiske egenskaber, og hvad der sker når fødevaren tilberedes. I undervisningen vil der indgå både teori og håndværksmæssig praksis i køkken, og kurset er udformet, således at du direkte kan anvende den tillærte viden, og viderebygge på øvelser gennem erfaringer med egen klasse. Som deltager vil du: a) Tilegne teoretisk viden om råvarens fysiske og kemiske egenskaber, således at du kan planlægge og gennemføre undervisning og eksperimenterende øvelser, der belyser den naturvidenskabelige teori bag madlavning. b) Lære om smagsdidaktik, madæstetik, sensorik, fødevaremærkninger og ernæring. c) Opnå forudsætninger for at skabe interdisciplinært samarbejde med skolens øvrige faglærere. Samt introduceres til hvordan du rutinemæssigt kan anvende IT-læremidlet Fag med Smag-app’en i undervisningen. Der vil være god tid til spørgsmål og diskussioner, hvor erfaring og viden sættes i spil. Kurset svarer til ca. 300 timers indsats gennem undervisning, egen forberedelse og undervisning, og læsestof (svarer til 12 ECTS). Undervisere fra de samarbejdende uddannelsesinstitutioner vil stå for undervisning, herunder Helle Brønnum Carlsen, Karen Wistoft, Ole G. Mouritzen, samt undervisere og praktikere fra Nordic Food Lab. For mere information om kurset, kontakt Bat-El Menadeva Karpantschof på telefon 35 33 45 04 eller mail b.menadeva@food.ku.dk

Start dato: 15. januar 2018
Slut dato: 15. maj 2018
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 2. november 2017

Sproglærerforeningens Sprogkonference 2018

Tema: Sprog er også kultur Foredrag, mange worshops at vælge imellem, diskussion om sprog og kultur

Start dato: 5. april 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1495, ikke-medlemmer 1795, studerende 700

Oprettet: 20. november 2017