Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening. Dagsorden ifølge vedtægterne. Pga. coronasituationen vil mødet blive gennemført virtuelt. Se mere på www.kreds21.dk.

Start dato: 3. juni 2020
Hjemmeside: http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2020
Pris:

Oprettet: 12. maj 2020

Generalforsamling Gribskov-Halsnæs Lærerkreds - kreds 34

Ordinær Generalforsamling kreds 034 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Mandag d. 15. juni 2020 kl. 17.30 - ca. 18.30 Den 11. marts måtte vi udskyde den planlagte generalforsamling på Ramløse Skole. Nu forsøger vi så igen, at indkalde til digital generalforsamling den 15. juni pt. på fire skoler Gilbjergskolen, Bjørnehøjskolen, Frederiksværk Skole og Melby Skole – under forudsætning af at forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30- 50 personer. Det bliver en noget anderledes generalforsamling end normalt, og vi håber på jeres forståelse i denne svære situation, som ingen har ønsket sig. DLF har givet mulighed for at afholde GF2020 under en anden form, som tager hensyn til myndighedernes retningslinjer. Da vores kasserer stopper pr. 31/7 2020, så er Kredsstyrelsen i morges blevet enige om, at vi ikke er funktionsduelige. Det giver os ifølge Hovedforeningen mulighed for at afholde en digital generalforsamling. Det forgår på den måde at man møder fysisk op på en af GF2020 mødestederne. De endelige mødesteder meldes ud, når vi kender antal deltagere på de forskellige arbejdspladser. På hvert af mødestederne er der en opkobling og en storskærm, hvor man kan følge og deltage i GF2020. Der vil på hvert mødested være en valgansvarlig. GF2020 afvikles i en forkortet form og alt materiale vil være sendt ud til medlemmer inden/lægges på hjemmesiden, så man kan sætte sig ind i det, og have evt. spørgsmål og kommentarer klar. Selve valget gennemføres med stemmesedler de enkelte mødesteder, hvorefter de sendes til den skole hvor kredsstyrelsen er samlet, her finder den samlede optælling sted. Valgresultatet offentliggøres efter afslutningen af GF2020. Foreløbig dagsorden: 1. Forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand, næstformand, kasserer, sagsbehandler, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, 2. suppleanter til Kredsstyrelsen 9. Evt. Vi skal gøre opmærksom på, at indkomne forslag til dagsorden skal være kredsen i hænde senest d. 2. juni 2020. Derefter vil der blive lavet en endelig dagsorden. I skal tilmelde jer GF2020 til TR eller på kredskontoret på mail 034@dlf.org senest d. 10. juni 2020. Vi håber at se lige så mange, som vi plejer, dog under en anden form.

Start dato: 15. juni 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk
Pris: 0

Oprettet: 25. maj 2020

Hvidovre Lærerforenings Generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30 På grund af Corona-situationen er det ikke fastlagt, om generalforsamlingen afvikles virtuelt eller fysisk. Nærmere besked om dette kommer senere. Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Valg i henhold til vedtægterne 7) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre, senest torsdag den 4. juni 2020. Vi vil i starten af juni udsende besked om tilmelding til generalforsamlingen. Dette er nødvendigt på grund af Corona-situationen. Kredsstyrelsen

Start dato: 16. juni 2020
Hjemmeside: http://dlfkreds14.dk
Pris:

Oprettet: 19. maj 2020

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Den tidligere indkaldte ordinære generalforsamling mandag den 13. marts 2020, som blev udskudt på grund af Covid19-situationen, afholdes den 16. juni 2020 kl. 16.30 på Vallensbæk Skole. Hvis forsamlingsforbuddet mod forventning ikke hæves, vil generalforsamlingen blive elektronisk. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 4. juni 2020. Beretning og bilag er tidligere udsendt elektronisk.

Start dato: 16. juni 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 13. maj 2020

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.30 på Skelgårdsskolen, festsalen, Ugandavej 138 - 140, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen bliver aflyst, hvis den varslede ændring af forsamlingsforbuddet ikke bliver ændret den 8. juni. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 9. juni sendes til 013@dlf.org

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2020

Generalforsamling Amagerkredsen, Kreds 13

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.30 på Skelgårdsskolen, festsalen, Ugandavej 138 - 140, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen bliver aflyst, hvis den varslede ændring af forsamlingsforbuddet ikke bliver ændret den 8. juni. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 9. juni sendes til 013@dlf.org

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2020

Generalforsamling Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.30 på Skelgårdsskolen, festsalen, Ugandavej 138 - 140, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen bliver afholdt under forudsætning af, at den varslede ændring af forsamlingsforbuddet bliver ændret inden generalforsamlingen. Der vil være plads til det tilladte antal personer i skolens festsal, øvrige deltagere vil blive placeret i andre lokaler på skolen med storskærm. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 9. juni, sendes til 013@dlf.org

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2020

Generalforsamling i Bornholms Lærerforening Kreds 71

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 17. juni 2020, klokken 15.00 - VIA SKYPE PÅ EN SKOLE NÆR DIG. På grund af restriktioner ifm. corona er vi nødsaget til at holde generalforsamlingen på en alternativ måde. Vi Skyper mødet til forskellige skoler, hvor man kan følge med via storskærm. Under mødet afholdes de nødvendige valg. De nærmere omstændigheder vil blive meddelt senere. Dagsorden ifølge vedtægterne. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kommandantgården, Rosengade 2 B, 3700 Rønne eller pr. mail: 071@dlf.org, senest ti dage før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden ses på www.BLFnet.dk. Endelig dagsorden udsendes til skolerne m.fl. senest fem dage før generalforsamlingen, og vil samtidig blive lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor der kan læses mere om tilmelding m.m.

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 27. maj 2020

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 18. juni 2020 klokken 17.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62 1. sal, 2765 Smørum Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Udlagt Særlig Fond c. Regnskab for Aktivitetsfonden 8. Indkomne forslag 9. Budget og fastlæggelse af kontingent 10. Valg ifølge vedtægterne 11. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 4. juni 2020. Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 11. juni Steen Herløv Madsen Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Start dato: 18. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. maj 2020

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling 2020 Herlev Lærerforening Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 16.00 – 18.00 i Herlev Medborgerhus Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Vedtægtsændringer 8. Valg 9. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen i Herlev Lærerforening For at vurdere om generalforsamlingen kan afholdes i henhold til gældende retningslinjer for forsamlingsstørrelse, har vi brug for at kende et omtrentligt deltagerantal. Vi vil derfor bede jer om at tilmelde jer. Man kan deltage i generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig. Tilmelding senest tirsdag d. 9/6 således: • Medlemmer på skolerne og PPR – til TR • Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org eller på tlf. 44949750

Start dato: 18. juni 2020
Hjemmeside: http://www.herlevlaererforening.dk/
Pris:

Oprettet: 28. maj 2020