Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fysisk aktivitet i skolen – Fra teori til praksis

Københavns Professionshøjskole afholder en konferencedag! Se link eller kontakt: abug@kp.dk

Start dato: 27. februar 2020
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/konferenceomfysiskaktivitetiskolen/arrangementet.html
Pris: 150

Oprettet: 29. december 2019

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds. Afholdes onsdag d.4.3.2020 kl.16.00 på Lyngholmskolen. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til dagsordenen skal være kredskontoret i hænde senest d.23.2.2020 på mail 028@dlf.org

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 13. januar 2020

Generalforsamling i Brøndby Lærerkreds - kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 16.00 på Brøndby Vester Skole, Krogagervej 34, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest torsdag d. 27. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 10. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds15.org
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2020 7. Valg jf. Kredsens vedtægter § 8 8. Eventuelt Generalforsamlingen afholdes på Grønnevang Skole afd. Ø fra klokken 17-19 på adressen Østervang 124, 3400 Hillerød.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020, kl. 16 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 26. februar 2020. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest d. 25. februar 2020.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 23. januar 2020

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 2. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 12. marts 2020 klokken 17.00 på Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Udlagt Særlig Fond c. Regnskab for Aktivitetsfonden 8. Indkomne forslag 9. Budget og fastlæggelse af kontingent 10. Valg ifølge vedtægterne 11. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 27. februar 2020. Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 5. marts. Steen Herløv Madsen Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.30 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til sandwich senest den 4. marts på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 25. februar 013@dlf.org

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 27. januar 2020

Ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening

Ballerup Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, fredag den 13. marts 2020 kl. 15:30 i Baltoppen Live. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 3. marts 2020. Tilmelding skal ske til TR eller kredskontoret senest fredag den 6. marts 2020.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2020
Pris:

Oprettet: 6. januar 2020

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 kl. 16.00 på Vallensbæk Skole. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 3. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 8. januar 2020

Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 4. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 8. januar 2020

Generalforsamling Gentofte Kommunelærerforening

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 kl. 16.30 på Maglegårdsskolen, Fællessalen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til punktet "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest den 10. marts, kl. 16.00. Sendes via email til 019@dlf.org eller til jede@dlf.org

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds019.dk
Pris: 0,00

Oprettet: 8. januar 2020

Hvidovre Lærerforenings generalforsamling

Foreløbig dagsorden til Hvidovre Lærerforenings generalforsamling torsdag d. 19. marts kl. 16.30 på Præstemoseskolen, M. Bechs Allé 122, 2650 Hvidovre Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Valg i henhold til vedtægterne 7) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre, senest mandag den 9. marts 2020.

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds14.dk
Pris: 0

Oprettet: 28. januar 2020

Generalforsamling Gribskov-Halsnæs Lærerkreds - kreds 34

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds afholder ordinær Generalforsamling d. 20. marts 2020 kl. 16.30 på Ramløse Skole, Gl. Præstevej 2, Ramløse, 3200 Helsinge. Dørene åbnes kl. 16.00. Dagsorden i følge vedtægterne.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen

Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning. Tilmelding senest 15. januar 2020.

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr.; ikke-medlemmer 1.795 kr.; studerende 700 kr.

Oprettet: 15. september 2019