Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Ekstraordinær Generalforsamling kreds 38 - Halsnæskredsen

Halsnæskredsen afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 2. maj 2018 kl. 15.30 på Kredskontoret, Jernbanegade 6, Frederiksværk. I forbindelse med sammenlægningen af Halsnæs og Gribskov Lærerkredse, skal det afsluttende regnskab for Halsnæskredsen fremlægges. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af regnskab fra 1.1 - 31.3. 2018 3. Evt.

Start dato: 2. maj 2018
Hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk
Pris:

Oprettet: 18. april 2018

Fræk & Frygtløs – En konference om At ruste sig

Fræk & Frygtløs – En konference om At ruste sig Hvordan kan træning af mod og kreative kompetencer fungere som fundament i vores læringsmiljøer? Vi oplever et stigende antal unge, der af forskellige grunde ikke går den lige vej gennem skole og uddannelse. Dels er det unge, der vil noget andet, dels er det unge med en bred vifte af problemer og udfordringer. Og dels er der i stigende grad unge, der slår sig på vores skolesystem og læringsmiljøer. Vi vil gerne kalde til refleksion, vidensdeling og politisk debat; for tiden er inde til at blive klogere og til at handle. Hvordan ruster vi bedst vores unge til deres fremtid; til deres liv? Og hvad skal der til for, at de kan trives med at lære… og turde at tage ved lære? De unge er vores talentmasse! Så hvordan kan vi som læringsinstitutioner og som samfund være bedre til at styrke og værdsætte alle forskellige talenter til både individets og samfundets bedste? Hvad er vores visioner for ungdommen og vores læringsmiljøer? AFUK inviterer til en konference, der handler om at skabe læringsmiljøer med kreativ tænkning som fundament. En konference der handler om at tage alle unges bedste fremtidsmulighed alvorligt.

Start dato: 3. maj 2018
Hjemmeside: http://billetto.dk/e/fraek-og-frygtlos-billetter-271897
Pris: Pris 995 kr Studerende 450 kr (inkl. forplejning)

Oprettet: 3. april 2018

UNGDOMSARBEJDERNES KOMPETENCER

Kort om arrangementet: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Center for Ungdomsforskning (CEFU) inviterer til gratis seminardag om ”Ungdomsarbejdernes Kompetencer” fredag den 4. maj kl. 10.00-15.00 på Aalborg Universitet, København. Kom og hør bl.a. professor Noemi Katznelson holde oplæg om ”Ungdomskultur og ny udsathed”. Målgruppe: Skolechefer, skoleledere, lærere fra udskolingen, skolekonsulenter, ungdomsskoleledere, -medarbejdere, ungdomsarbejdere, SSP- ledere, SSP- konsulenter, SSP- medarbejdere, gadearbejdere og andre der har en tilknytning til lokalt ungdomsarbejde på den ene eller anden måde. Seminaret har særlig fokus på ungdomsarbejdernes kompetencer i forhold til en ny gruppe af sårbare unge i en digitaliseret verden og de udfordringer, der opstår i disse sammenhænge. OBS. Tilmeldingsfrist mandag den 30. april (først- til- mølle-princip). Hvis I er mere end 5 personer, der deltager fra samme enhed, er der mulighed for at sende navne og mailadresser til udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller hgm@learning.aau.dk

Start dato: 4. maj 2018
Hjemmeside: http://www.learning.aau.dk/kurser/CEFU+Seminardag+K%C3%B8benhavn/
Pris: Gratis

Oprettet: 20. april 2018

BERLIN Studietur

Berlin er i dag en moderne verdensby og hovedstad med sin markante arkitektur. Byen er en multikulturel smeltedigel. Vi afdækker byens udvikling lag på lag og kommer ind på byens fortid, nutid og fremtid. D. 9. maj er årsdagen for afslutningen af 2. verdenskrig. Vi skal opleve både Øst- og Vestberlin. Vi skal møde berlinerne i øjenhøjde. Turen kan I høj grad anbefales undervisere, der planlægger studietur for deres elever.

Start dato: 9. maj 2018
Slut dato: 13. maj 2018
Hjemmeside: http://geografforbundet.dk/studierejser-og-ekskursioner/
Pris: 4.200

Oprettet: 2. februar 2018

Udvikling af matematikundervisning – hvad skal der til?

Hvordan udvikler vi kvaliteten af matematikundervisningen i Danmark? Hvilken rolle spiller matematikvejledere, fagteams, ledelse og uddannelsespolitik i udviklingen af matematikundervisningen – og hvordan kan de mange faktorer indgå i et konstruktivt samspil? Den verdenskendte amerikanske uddannelsesforsker og matematikdidaktiker, Paul Cobb, har gennem de seneste ti år stået i spidsen for et af verdens største empirisk baserede forskningsprojekter om, hvordan man bedst udvikler kvalitet i matematikundervisning on a large scale, det såkaldte MIST-projekt. På konferencen præsenterer professor Paul Cobb og to af hans forskningskolleger, Erin Henrick og Kara Jackson deres vigtigste forskningsresultater – og diskuterer dem i en dansk kontekst. Om eftermiddagen sætter vi fokus på udvikling af matematikundervisning i en dansk/nordisk sammenhæng. Det sker i to parallelle sessioner – en for grundskolen og en for den gymnasiale sektor. Konferencen er relevant for matematikvejledere, fagteams, fagledere, matematiklærere, skole- og uddannelsesledere, pædagogiske konsulenter og andre, der arbejder med udvikling af matematikundervisning. Konferencen er arrangeret af Gymnasieforskning.dk, DPU og KiDM (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Start dato: 16. maj 2018
Hjemmeside: http://laeremiddel.dk/udvikling-matematikundervisning-skal/
Pris: Fuldtidsstuderende: 450,- inkl. moms mod fremvisning af gyldigt studiekort. Andre deltagere: 975,- eks. moms.

Oprettet: 16. april 2018

Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose Center for Autisme har gennemført et forskningsprojekt til belysning af, hvordan skolegangen for elever med ASF har været i henholdsvis specialundervisningsmiljøer og i den almene skole. På denne tema-aften vil vi fortælle om projektets resultater og i lyset af disse diskutere, hvordan ”inklusion” skal eller kan forstås, når det drejer sig om elever med ASF. Nogle af de centrale temaer vi vil gennemgå: Sammenhæng mellem skoletilbud (special versus almen) og fremtidige livssituation som voksen Hvornår føler en elev med ASF sig som ”inkluderet” henholdsvis ”marginaliseret”? Hvad siger de unge med ASF selv? Udfordringer i inklusionen af elever med ASF i det almene skolemiljø Veje frem til en bedre inklusionspolitik for elever med ASF Nyeste internationale forskning vedrørende temaet Inklusion af børn med ASF i den almene grundskole vil også blive inddraget i oplægget. MÅLGRUPPE Alle med interesse for emnet TIDSPUNKT Torsdag den 17. maj 2018 kl. 17.30-20.00 STED Center for Autisme Herlev Hovedgade 199 2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen) PRIS PR. DELTAGER Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen. KURSUSANSVARLIG
 Lennart Pedersen, Chefpsykolog og leder af forsknings- og udviklingsafdelingen ved Center for Autisme. ANTAL DELTAGERE
 Max. 60 deltagere

Start dato: 17. maj 2018
Hjemmeside: http://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/kurser/kursertilmelding/2018-temaaften-om-inklusion-i-folkeskolen/
Pris: Kr. 510,-

Oprettet: 1. februar 2018

Introduktion til ny browser tilføjelse der hjælper med at spare penge på sine online køb

Rabatplatformen Couponix har for nyligt introduceret en ny og yderst smart browser tilføjelse, som gør det nemmere end hidtil før at finde rabatkoder og tilbud, som man kan benytte når man shopper online, og dermed få gode besparelser på sine handler. Kom og vær med til vores introduktion af browser tilføjelsen, hvor vi bl.a. også kigger nærmere på dansk e-handel, statistikker og meget andet!

Start dato: 31. oktober 2018
Slut dato: 30. november 2018
Hjemmeside: http://couponix.dk/udvidelse
Pris: Gratis

Oprettet: 3. januar 2018

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) – for bedsteforældre og andre pårørende

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) – for bedsteforældre og andre pårørende FORMÅL At give bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en introduktion til handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis. INDHOLD Gennem oplæg formidles viden om: Introduktion til autismespektret og de afvigelser og begrænsninger, der ligger til grund for barnets/den unges diagnose. Præsentation af relevante tilgange, som kan anvendes i dagligdagen for at kompensere for nogle af vanskelighederne MÅLGRUPPE Bedsteforældre, pårørende, venner af familien til børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF). TIDSPUNKT Torsdag den 1. november 2018 kl. 17.30-20.00 STED Center for Autisme Herlev Hovedgade 199 2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen) PRIS PR. DELTAGER Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen. KURSUSANSVARLIG
 Vibe Neidhardt, pædagogisk rådgiver, Center for Autisme ANTAL DELTAGERE
 Max. 60 deltagere

Start dato: 1. november 2018
Hjemmeside: http://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/kurser/kursertilmelding/2018-temaaften-om-asf-for-bedsteforaeldre-og-andre-paaroerende/
Pris: Kr. 510,-

Oprettet: 1. februar 2018