Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Ekstraordinær Generalforsamling i FLF

Se indkaldelse og dagsorden via link.

Start dato: 23. oktober 2019
Hjemmeside: http://www.flfnet.dk/nyheder/2019/september/ekstraordinaer-generalforsamling-23-oktober-2019
Pris: Gratis for kredsens medlemmer - tilmelding til TR

Oprettet: 23. september 2019

Det mangfoldige klasseværelse – dilemmaer og udfordringer i undervisningen

I landets klasseværelser sidder mange elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Det stiller krav til lærere der skal anerkende og håndtere elevernes forskellighed, mens de samtidig skal undervise i emner, der kan være konfliktfyldte. Hvilke krav stiller det mangfoldige klasserum til dig som lærer? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Hvad med dit eget ståsted som lærer? Hvilke for-forståelser bringer du selv ind i klasselokalet, og hvilken betydning har det for din undervisning? Dette tre-dages-kursus er henvendt til lærere og lærerstuderende, som sammen med kolleger vil søger viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet. Igennem tre dage arbejder vi med forståelse og tackling af mangfoldighed i undervisningen. Når eleverne fx taler om ’de andre’, hvem mener de så? Hvad gør ’de andre’ anderledes? Samtidig reflekterer vi også over vores egne for-forståelser. Kender vi vores eget ståsted i mødet med elevernes? Er den enkelte elev en del af en mangfoldig gruppe eller en minoritet - og er der forskel? Og hvad med det sprog, vi møder eleverne med i undervisningen? Hvilken betydning har det, når vi opfatter – eller omtaler - elever som ’to-sprogede’ eller ’tørklædepiger’? Vurderer vi dem anderledes, og hvad har det af konsekvens i forhold til kerneopgaven som lærer? På kurset diskuterer vi cases fra elev- og lærerperspektiv, vi videndeler, tager på besøg i en moske og en synagoge og fra oplægsholdere hører vi om erfaringer og får vi konkrete tips og undervisningsmateriale til den daglige undervisning. Læs mere om programmet og tilmelding.

Start dato: 24. oktober 2019
Slut dato: 26. oktober 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/HIAlaererakademi
Pris: 900 kr (400 kr. for lærerstuderende

Oprettet: 30. juni 2019

Humanity in Actions Lærerakademi: Det mangfoldige klasseværelse

I landets klasseværelser sidder elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Det stiller krav til lærere, der skal anerkende og håndtere elevernes forskellighed, mens de samtidig skal undervise i emner, der kan være konfliktfyldte. Hvilke krav stiller det mangfoldige klasseværelse til dig som lærer? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Dette tre-dages-kursus er henvendt til lærere og lærerstuderende, som sammen med kolleger vil søge viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet. Læs mere om kurset samt se det fulde program på vores hjemmeside. Kurset afholdes i københavn, men kan søges af lærere og lærerstuderende fra hele landet. Prisen inkl. 3 dages kursus, materiale, udflugter og forplejning (transport til/fra København samt evt. overnatning arrangeres individuelt). Der er begrænsede pladser. Pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet. Vi glæder os til at byde nye lærere og lærerstuderende velkommen i vores netværk! For mere information, kontakt Humanity in Action Danmark: denmark@humanityinaction.org

Start dato: 24. oktober 2019
Slut dato: 26. oktober 2019
Hjemmeside: http://www.humanityinaction.org/denmark-activities/teaching-academy/2019-agenda/?fbclid=IwAR0pC-dVi1yzVxgLHIyfAhBbbuELqif8V98zyifAlikVa2ni1x8IHcEBDKw
Pris: 400-900

Oprettet: 28. august 2019

Sjov med sprog - tysk

Ønsker du at tale mere tysk, når du underviser? Og føler du, at dit tysk er blevet lidt rustent? Synes dine elever nogle gange, at tysk er svært? Så kom på kursus, hvor du både får trænet dit eget tysk og får konkrete øvelser, du med det samme kan bruge til at få mere sjov ind i undervisningen - på tysk. Rabat for medlemmer af Sproglærerforeningen

Start dato: 25. oktober 2019
Hjemmeside: http://studieskolen.dk/level
Pris: 1950

Oprettet: 19. juni 2019

Tysklærerdage

Bliv opdateret, lær, diskuter, hyg und sprich mal Deutsch! På Københavns Universitet, Amager Tilmelding: Vores hjemmeside er nede så skriv en kort mail til info@tysklaerer.dk, så får du det fulde program. Der er flere gode grunde til at deltage i Tysklærerdagene. Undervisningsministeriets konsulent for tysk kommer, og det er i år specielt vigtigt hvad hun fortæller, fordi målene for undervisningen er under revision. Vi får besøg af sprogforskere og folk fra Goethe-Institut, fra Memo-Danmark samt danske og tyske forlag. Så du kan næsten ikke undgå at få inspiration og nye metoder til din undervisning. Og du må meget gerne dele dine gode ideer med kollegerne. Tyskkollegerne, som der måske ikke er så overvældende mange af der hvor du arbejder, dem kan du lære at kende her. Und ihr könnt euch ja gerne auf Deutsch unterhalten. Arrangør: Tysklærerforningen for Grundskolen. Kig på facebook eller få vores nyhedsblad.

Start dato: 25. oktober 2019
Slut dato: 26. oktober 2019
Hjemmeside:
Pris: 1350

Oprettet: 1. juli 2019

TLFG generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til TYSKlærerforeningens årlige generalforsamling lørdag 26.10. kl. 8.30 på Københavns Universitet Amager, Institut Engerom, Emil Holms Kanal 6, 2300 København S. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med TLFG's TYSKLÆRERDAGE.

Start dato: 26. oktober 2019
Hjemmeside: http://www,tysklaerer.dk
Pris: Gratis adgang for foreningens medlemmer

Oprettet: 4. juni 2019

Kirken, teologien og Det Gamle Testamente

Professor emeritus i teologi Mogens Müller vil fortælle om sin bog Kirken, teologien og Det Gamle Testamente - En personlig rejse i receptionshistorien, der udkommer på dagen. Mogens Müller fører sit publikum gennem den historie, som Det Gamle Testamente har haft i forbindelse med kirke og teologi. En historie, der ifølge Mogens Müller må inddrages, når det skal diskuteres, om det var en misforståelse at give læsninger fra Det Gamle Testamente en fast plads i gudstjenesten. Mogens Müller (født 1946) er cand.theol. fra Københavns Universitet i 1972. Fra 1982 til 2017 professor i teologi (Ny Testamente) ved Det Teologiske Fakultet i København. Blev dr.theol. i 1984 på en afhandling om betydningen af udtrykket “menneskesønnen” i evangelierne. TID: TORSDAG DEN 31. OKTOBER, KL. 16:30 – 18:00 STED: EKSISTENSEN, FREDERIKSBERG ALLÈ 10, 1820 FREDERIKSBERG C

Start dato: 31. oktober 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/463549817583027/
Pris: Gratis

Oprettet: 24. september 2019

Sjov med sprog - fransk

Ønsker du at tale mere fransk, når du underviser? Og føler du, at dit fransk er blevet lidt rustent? Synes dine elever nogle gange, at fransk er svært? Så kom på kursus, hvor du både får trænet dit eget fransk og får konkrete øvelser, du med det samme kan bruge til at få mere sjov ind i undervisningen - på fransk. Rabat for medlemmer af Sproglærerforeningen

Start dato: 1. november 2019
Hjemmeside: http://studieskolen.dk/level
Pris: 1950

Oprettet: 19. juni 2019

Stille Morgen på Louisiana. For specialklasser.

Stille morgener er Louisianas tilbud til specialklasser, hvor I kan bestille et undervisningsforløb og få adgang til museet en time inden almindelig åbningstid. Det gør vi i et forsøg på at skabe ro omkring eleverne og tage tingene i det tempo, der er brug for. Stille Morgen i Marsden Hartley-udstillingen: 5.11.2019, Kl. 10-11 Max 3 klasser i udstillingen. BOOKING Ring på tlf. 49 19 07 19 (mandag - torsdag, 9.00 - 15.00) Foto: Frederik Højfeldt Nielsen

Start dato: 5. november 2019
Hjemmeside: http://www.louisiana.dk/grundskole
Pris: 400 kr.

Oprettet: 8. oktober 2019

Bogrelease med Cecilie Fabricius

Den 7. november kan du komme til arrangement hos forlaget Eksistensen i anledning af udgivelsen af bogen TÆNKER DU STADIG MEGET PÅ DÉT? af Cecilie Fabricius. Til arrangementet vil Cecilie Fabricius læse op fra sin udgivelse og fortælle lidt om, hvorfor hun har valgt at skrive bogen, hvad der har været nemt i skriveprocessen, og hvad der har været svært. Hun vil også fortælle om sin oplevelse af sorgen, som hun mener, har mange forskellige ansigter. Både det sørgelige, ensomme, absurde, surrealistiske og det humoristiske kan være til stede og komme til udtryk på samme tid, når et menneske er i sorg. OM BOGEN: Hvad sker der, når ens far pludselig bliver syg og dør? Gennem små øjebliksbilleder beskriver Cecilie Fabricius mødet med sorgen før, under og efter sin fars død i 2016. Om besøg på sygehuset, om den sidste samtale, om den uforstående omverden – om tilværelsen tæt på sygdom og om tilværelsen efter at have mistet. I korte, intense tekster inviteres læseren ind i et univers, der somme tider er sørgmodigt, somme tider grotesk, somme tider humoristisk og somme tider en blanding af det hele. Tabet for forfatteren er ikke kun tabet af en vigtig familiefigur; det er også tabet af identitet og historie. Hvem er jeg, når min far ikke er her mere? TID: 7. november, kl. 16:30-18 STED: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg

Start dato: 7. november 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/2399327050115365/
Pris: Gratis

Oprettet: 10. oktober 2019

Konference: Veje til inkluderende læringsmiljøer

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samarbejder med kommuner og skoler om at gå nye veje i forhold til at styrke børn og unges læring, trivsel og deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsmiljøer, så der skabes chancelighed for alle børn og unge. På konferencen formidles viden, metoder og redskaber i forhold til, hvordan man kan styrke inkluderende læringsmiljøer gennem inddragelse af børn og forældres perspektiver, samarbejde mellem almen- og specialområdet, systematisk feedback i specialtilbud, det tværprofessionelle samarbejde, dialogisk visitation samt ved at arbejde med relationer og konfliktløsning. Konferencen består af plenumoplæg om ny forskning og nytænkende tilgange samt af en række forskellige praksisoplæg, hvor repræsentanter fra skoler og kommuner deler deres erfaringer og refleksioner fra igangværende udviklingsprojekter, der gennemføres i samarbejde med læringskonsulenterne. Konferencen holdes i København. Målgruppen er skoledere, pædagoger, lærere samt medarbejdere fra børne- og ungeforvaltninger, herunder PPR.

Start dato: 7. november 2019
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/laeringskonference2019
Pris: 400

Oprettet: 3. oktober 2019

Konference for lærere om Dialog, Dannelse og Interkulturel Forståelse i KBH 13/11/19

AFS Interkultur vil gerne invitere dig med til en spændende dag med inspiration til, hvordan du kan arbejde med at udvikle fordomsfrie dialoger og interkulturel forståelse. Hør Özlem Cekic fortælle om sine erfaringer med at være brobygger, og hvordan vi skaber et rum til at være uenige sammen. Hør også Birthe Lund fra Aalborg Universitet fortælle om skolens rum til at skabe dialog i demokratiske rum. Du kan også deltage i spændende workshops og få konkrete øvelser med hjem til undervisningen. Der er workshops af Salaam Film & Dialog, Ungdomsbyen, AFS Interkultur, Dansk Ungdoms Fællesråd, Flakkebjerg Efterskole og Sofiendalskolen har et erfaringshjørne. Konferencen afholdes den 13. november kl. 09.30 - 16.00 i København i samarbejde med Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole. Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig senest 23. oktober. Målgruppe: lærere i folkeskolen (udskoling), efterskoler og højskoler. Læs det fulde program og tilmeld dig på www.afs.dk/konference. AFS Interkultur er en frivilligdrevet forening, som arbejder for at fremme interkulturel forståelse og læring. Formålet er at bidrage til en fredeligere verden.

Start dato: 13. november 2019
Hjemmeside: http://www.afs.dk/konference
Pris: Gratis

Oprettet: 26. august 2019

Sjov med sprog - tysk

Ønsker du at tale mere tysk, når du underviser? Og føler du, at dit tysk er blevet lidt rustent? Synes dine elever nogle gange, at tysk er svært? Så kom på kursus, hvor du både får trænet dit eget tysk og får konkrete øvelser, du med det samme kan bruge til at få mere sjov ind i undervisningen - på tysk. Rabat for medlemmer af Sproglærerforeningen

Start dato: 15. november 2019
Hjemmeside: http://studieskolen.dk/level
Pris: 1950

Oprettet: 19. juni 2019

Skolekonference "Empirisk skoleforskning i samarbejde med praksis"

08.30-09.00: KAFFE/TE MED MORGENBRØD 09.00-09.15: VELKOMST Viceinstitutleder, professor mso Rikke Ørngreen 09.15-10.15: DIGITALISERING OG PRAKSISBASERET SKOLEUDVIKLING Lektor Bente Meyer 10.15-10.30: KAFFE/TE- PAUSE MED FRUGT 10.30-11.30: SKOLELEDELSE I PRAKSIS – INDTRYK OG KONKLUSIONER FRA EMPIRISK SKOLEFORSKNING OM MODERNE SKOLELEDELSE Professor Annette Lorentsen, lektor Søren Frimann og lektor Lone Hersted 11.30-12.30: BÆREDYGTIG SKOLEFORSKNING I SAMARBEJDE MED PRAKSIS Lektor Lars Bang Jensen 12.30-13.30: FROKOST 13.30-14.00: INPUT FRA TILHØRERNE EFTER EN FROKOST MED DISKUSSIONER Lektor Lars Bang Jensen 14.00-14.15: PRÆSENTATION AF DEN NYE PLATFORM ”KIDS 0-18 KVALITET I DAGTILBUD OG SKOLE“ Udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller 14.15-14.30: KAFFE/TE-PAUSE MED KAGE 14.30-14.50: TEKNOLOGIER I SKOLENS DANSKUNDERVISNING - OM DIGITALISERING OG FORBUNDETHED Ph.d.- studerende Michael Peter Jensen 14.50-15.15: FÆLLES FORSTÅELSE FOR TEKNOLOGIANVENDELSE I SKOLENS MATEMATIKUNDERVISNING GENNEM (BIG) DATA Ph.d.- studerende Jonas Dreyøe 15.15 -15.30: AFRUNDING OG TAK FOR I DAG Professor Annette Lorentsen STED: AALBORG UNIVERSITET, A. C. MEYERS VÆNGE 15, 2450 KØBENHAVN SV LOKALE: KONFERENCESALEN

Start dato: 19. november 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/22uqq
Pris: 656 kr. (inkl. moms) ved tilmelding inden 14. oktober. Herefter er 870 (inkl. moms))

Oprettet: 24. september 2019

Leg og bevægelse i historie og samfundsfag

Hvad skal der til for, at leg og bevægelse bliver mere end idrætstimernes kolonisering af kulturfagene? Nok engang inviterer Falihos til årskonference – denne gang under overskriften ”Leg og bevægelse i historie og samfundsfag”. Både historie og samfundsfag har tradition for at være akademiserede og teksttunge fag, men sådan behøver det ikke være. Gennem fællesoplæg og praksisnære workshops får du konkrete ideer med hjem til din egen undervisning ligesom du får mulighed for at drøfte, hvordan vi undgår, at bevægelsen bliver målet i sig selv. Meld dig til årskonferencen d.28. november, hvor der også bliver mulighed for at drøfte med flere forlag, hvordan de griber udfordringen an.

Start dato: 28. november 2019
Hjemmeside: http://www.falihos.dk/arrangementer/rskonference-2019/
Pris: Gratis for medlemmer ellers 350kr

Oprettet: 2. oktober 2019

Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen

Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning. Tilmelding senest 15. januar 2020.

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr.; ikke-medlemmer 1.795 kr.; studerende 700 kr.

Oprettet: 15. september 2019