Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Brøndby Lærerforening - kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 11. maj kl. 16:00. Generalforsamlingen afvikles virtuelt over Teams - Vejledning følger. Forslag der ønskes på dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlig årsrapport og bilag udsendes via mail.

Start dato: 11. maj 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. marts 2021

Generalforsamling DLF Fredensborg Lærerkreds

Generalforsamling DLF, Fredensborg Lærerkreds Tirsdag d. 18.maj 2021 kl. 16 på Nivå Skole Nord, samlingssalen eller i idrætshallen ved Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå Drøftelse med Borgmester Thomas Lykke Der vil blive serveret sodavand og indpakket snacks I henhold til §5 i vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med start ca. kl. 17.30 Dagsorden (foreløbig) 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal udformes skriftligt og være Kredsformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Endelig dagsorden med endelig geografisk placering (under hensyn til de gældende coronaregler) udsendes senest 5 skoledage før generalforsamlingen. Husk at melde dig til hos tillidsrepræsentanten eller direkte til Kredskontoret på mail 036@dlf.org senest d. 10.maj 2021 Fredensborg marts 2021, Annette Hansen-Jacobsen, Kredsstyrelsen

Start dato: 18. maj 2021
Hjemmeside: http://www.kreds36.dk
Pris: 0

Oprettet: 25. marts 2021

Brug Teatret i Undervisningen - fyraftensarrangement med sæsonpræsentation 20. maj 2021

Kære lærer - Start din forberedelse til det kommende skoleår, når Brug Teatret i Undervisningen inviterer dig og dine kollegaer til et fagligt fyraftensarrangement. Få inspiration til, hvordan teatret kan udfoldes til undervisningsbrug, og bliv præsenteret for vores nye tiltag, forestillinger og muligheder, der er tiltænkt dig, som vil bruge teatret i din undervisning.

Start dato: 20. maj 2021
Hjemmeside: http://www.brugteatret.dk/https-form-jotform-com-billetbillet1-brugteatret-saesonpraesenta/
Pris: Gratis

Oprettet: 21. april 2021

Generalforsamling Frederikssund Lærerkreds kreds 37

Frederikssund Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling onsdag den 26. maj kl. 15.30. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2.Beretning. 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelse til styrelsen 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Evt. Sidste frist for forslag til generealforsamlingen inden den 17. maj kl. 12. Hvorvidt generalforsamlingen afholdes fysisk eller virtuelt, vil der blive sendt yderligere information om senere. På kredsstyrelsens vegne Torben Stensvig, næstformand.

Start dato: 26. maj 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. april 2021

Generalforsamling Kreds 071

Generalforsamling Bornholms Lærerforening Kreds 71 Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 4. juni 2020, klokken 16.00 - på Green Solution House. De nærmere omstændigheder og tilmelding til forplejning vil blive meddelt senere. Dagsorden ifølge vedtægterne. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kommandantgården, Rosengade 2 B, 3700 Rønne eller pr. mail: 071@dlf.org, senest ti dage før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden ses på www.BLFnet.dk. Endelig dagsorden samt vedtægtsændringer udsendes til skolerne m.fl. senest fem dage før generalforsamlingen, og vil samtidig blive lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor der kan læses mere om tilmelding m.m.

Start dato: 4. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 29. april 2021

Generalforsamling i Gribskov-Halsnæs Lærerkreds 11. juni 2021

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag d 11. juni 2021 kl. 17 på Ramløse skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskaber 5. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. evt. Valg, jf. § 8 7. Eventuelt Indkomne forslag skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hold øje med kredsens hjemmeside om eventuelle ændringer i arrangementet grundet Covid-19.

Start dato: 11. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 26. april 2021

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds (033)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.15 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum. Generalforsamlingen afholdes fysisk. Ved fortsat forsamlingsforbud, så vi ikke kan afholde denne, udskydes generalforsamlingen endnu en gang. Dette vil selvfølgeligt blive meddelt hurtigst muligt. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastlæggelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Aktivitetsfonden c. Regnskab for Udlagt Særlig Fond 8. Indkomne forslag. 9. Budget og fastsættelse af kredskontingent 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest 3. juni 2021. Steen Herløv Madsen Kredsformand, Egedal Lærerkreds (033) Du bedes tilmelde dig til din TR eller kredskontoret, 033@dlf.org senest torsdag 10. juni, hvis du deltager i spisningen efter generalforsamlingen.

Start dato: 17. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 29. april 2021

Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen

Sproglærerforeningens sprogkonference 2021. Sted: Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning.

Start dato: 2. september 2021
Hjemmeside: http://sproglaereforeningen.dk
Pris: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.

Oprettet: 21. juli 2020