Kommende arrangementer i Region Hovedstaden

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

GÅHJEMMØDE: Udfordringer og løsninger for elever med kronisk sygdom

Folkeskolen skal være for alle, men børn med kronisk sygdom oplever ofte, at de ikke kan deltage på lige fod. Kom og hør om børnenes udfordringer, og få indblik i løsninger og redskaber til skoler. Hvert sjette barn i folkeskolen har en kronisk eller langvarig sygdom. For nogle børn er sygdommen ikke et problem, men for andre kan det give både fysiske, faglige og sociale udfordringer. Det stiller krav til skoler, ledere og lærere, som til dagligt har ansvaret for at sikre, at også elever med kronisk sygdom får en god skolegang med et godt fagligt udbytte. Hvilke udfordringer kronisk sygdom giver for børnene – og hvilke løsninger der er til skolerne – kan du blive klogere på til dette gå-hjem-møde, som Danske Patienter og Egmont Fonden står bag. Gennem de seneste fire år har Danske Patienter undersøgt, hvilke udfordringer kronisk sygdom giver for skoleelever, og udviklet redskaber til skolerne i samarbejde med børn, der selv er ramt af sygdom. På mødet vil du få viden om de største udfordringer for børn med sygdom – fortalt af børnenes selv. Du vil også blive klogere på Egmont Fondens arbejde for at sikre, at alle unge i 2030 skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse, ligesom Danske Patienters redskaber til skolerne bliver præsenteret. Du bliver også klogere på fravær, som er en af de største udfordringer for kronisk syge skolebørn, fordi det har negative konsekvenser for deres senere muligheder i livet. Blandt andet får du viden om, hvordan skolerne håndterer fravær i dag. Bliver børn med sygdom overset i fraværsstatistikkerne? Og hvad med systematisk opfølgning på langtidsfravær – hvordan hænger det sammen med børnenes ret til sygeundervisning? TILMELDING NØDVENDIGT - tilmeld dig via linket.

Start dato: 25. oktober 2018
Hjemmeside: http://danskepatienter.dk/arrangementer/gaa-hjem-moede-udfordringer-og-loesninger-for-skoleboern-med-kronisk-sygdom
Pris: Gratis

Oprettet: 26. september 2018

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) – for bedsteforældre og andre pårørende

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) – for bedsteforældre og andre pårørende FORMÅL At give bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en introduktion til handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis. INDHOLD Gennem oplæg formidles viden om: Introduktion til autismespektret og de afvigelser og begrænsninger, der ligger til grund for barnets/den unges diagnose. Præsentation af relevante tilgange, som kan anvendes i dagligdagen for at kompensere for nogle af vanskelighederne MÅLGRUPPE Bedsteforældre, pårørende, venner af familien til børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF). TIDSPUNKT Torsdag den 1. november 2018 kl. 17.30-20.00 STED Center for Autisme Herlev Hovedgade 199 2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen) PRIS PR. DELTAGER Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen. KURSUSANSVARLIG
 Vibe Neidhardt, pædagogisk rådgiver, Center for Autisme ANTAL DELTAGERE
 Max. 60 deltagere

Start dato: 1. november 2018
Hjemmeside: http://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/kurser/kursertilmelding/2018-temaaften-om-asf-for-bedsteforaeldre-og-andre-paaroerende/
Pris: Kr. 510,-

Oprettet: 1. februar 2018

AKTUELLE UDFORDRINGER I PÆDAGOGISK LEDELSESUDVIKLING

ARBEJDER DU MED SKOLELEDELSE ELLER UNDERVISNING – OG ER DU INTERESSERET I PÆDAGOGISK LEDELSE I TEORI OG PRAKSIS? Så inviterer vi til åbent fyraftensmøde, hvor Aalborg Universitets forskergruppe inden for pædagogisk ledelse præsenterer ny forskning. Forskergruppen står stærkt inden for pædagogisk ledelse i både dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Ved dette fyraftensmøde diskuterer vi, hvilke udfordringer skolen og den enkelte leder møder som følge af reformer og politiske ønsker om bedre ledelse tættere på undervisningen. Fælles for reformerne på alle niveauer er et stigende fokus på ledelse og et ønske om, at ledelsen skal beskæftige sig mere med kerneydelsen – læring, trivsel og dannelse. Samtidig har regeringens ledelseskommission netop fremlagt en række anbefalinger til bedre ledelse i offentlige institutioner, herunder pædagogiske institutioner. Vi ser på, hvordan reformimplementering og ledelseskommissionens anbefalinger spiller sammen, og vi belyser et eksempel på, at lederne kommer tættere på kerneydelsen gennem arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, PLF. Vi vil dels diskutere de ledelsesmæssige udfordringer, det giver at iværksætte PLF blandt lærerne, dels vil vi præsentere potentialer i at bruge tankesættet bag professionelle læringsfællesskaber over for ledelsesteamet selv.

Start dato: 6. november 2018
Hjemmeside: http://kortlink.dk/v84t
Pris: Gratis

Oprettet: 2. oktober 2018

TROLDDOM OG MAGI – foredrag ved Torben Svendrup

I den danske middelalder var magi en fast del af livet, og skillelinjen mellem magi og religion var tynd som en æggeskal. Magien var opdelt i to former, den helbredende og den skadevoldene magi – hvid og sort magi. Den hvide magi blev opfattet som en del af Guds skaberværk, mens den sorte magi var skabt gennem en pagt med Lucifer selv. Kom og hør et foredrag af Torben Svendrup, der vil tage udgangspunkt i sin bog TROLDDOM OG MAGI, der beskæftiger sig med magien i Europa fra oldtiden og frem til reformationen. Hoveddelen af bogen behandler trolddom og magi i dansk middelalder. Emnerne undersøges ud fra folkebøger, kalkmalerier, middelalderlige prædikener og meget andet. Torben Svendrup har en ph.d. i historie og har skrevet mere end 30 bøger om kultur og mentalitetshistorie. Endvidere har han medvirket i tv-programmerne DE UARTIGE KALKMALERIER og MORD I MIDDELALDEREN på DR. Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. Tid: 16.30-18

Start dato: 22. november 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/205287976976088/
Pris: Gratis

Oprettet: 6. juli 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside:
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling.

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018

Årskonference i Falihos - historie og samfundsfag i praksis

Årskonferencen kommer denne gang helt ned i praksis og ud i undervisningsvirkeligheden. Der er afsat god tid til både praksisnære workshops og networking. Alle deltagere får et hæfte med konkrete undervisningsforslag.

Start dato: 29. november 2018
Hjemmeside: http://www.falihos.dk/arrangementer/rskonference-2018/
Pris: Gratis for medlemmer - 350kr for ikke-medlemmer

Oprettet: 9. september 2018

Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud

I maj 2016 gav ekspertgruppen for inklusionseftersynet en række anbefalinger til kommuner om, hvordan man kan arbejde med at styrke inklusion i skolen. Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole indenfor fem temaer: Fysiske rammer og rum – Forældresamarbejde – Børneinddragelse - Samarbejde med lokalsamfund - Varieret skoledag

Start dato: 29. november 2018
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/inkluderende-laeringsmiljoer-i-skole-og-dagtilbud
Pris: 150 kr

Oprettet: 27. august 2018

Fransklærernes Dag 2019

J’aime écrire – mais comment ? En dag med fokus på skriftlighed i franskundervisningen Dagen har fokus på det skriftlige arbejde i franskundervisningen. Vi taler om hvordan man kan hjælpe sine elever til at planlægge og tilrettelægge en tekst i forhold til forskellige teksttyper. Vi skal også tale om hvordan eleverne kan udnytte de mange digitale værktøjer i deres skriftlige arbejder. Og så skal vi diskutere hvordan man kan give sine elever konstruktiv feedback på deres skriftlige arbejder uden at tage modet fra dem. Herudover får vi inspiration til hvordan de skriftlige prøver i fransk kan bruges i den daglige undervisning. Som noget nyt giver kurset jer mulighed for at træne jeres mundtlige sprogfærdighed. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer Tidspunkt: torsdag d. 31. januar 2019 kl. 10.00-16.30 Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Pris: medlemmer af Sproglærerforeningen 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250 kr. Tilmelding: senest d. 15. januar 2019 via sproglaererforeningen.dk

Start dato: 31. januar 2019
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950; ikke-medlemer 1.250

Oprettet: 30. juni 2018

Sproglærerforeningens sprogkonference 2019

Tema: Hvordan får vi alle med i sprogundervisningen? Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Alle oplæg er tværsproglige og vil blive holdt på dansk. Målgruppe: alle sproglærere i grundskolen. Sted: Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Tilmelding: senest 15. januar 2019.

Start dato: 4. april 2019
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr., ikke-medlemmer 1.795 kr., lærerstuderende 700 kr.

Oprettet: 5. oktober 2018

Danskerne skal tænke sig bedre om inden hundekøb

MUY afholder d. 25 april 2019, et arrangement, som skal informere, og forberede danskerne på hvad man skal være opmærksom på inden hundekøb. Det at have et kæledyr, kræver et stort ansvar, og man bør ikke anskaffe sig en hund, eller kat, bare fordi det på tidspunktet synes som en god idé. Det kræver en sund økonomi at have hund, massere af tid til aktivering og motion, pasning og pleje. Ved at komme til vores arrangement, vil du blive klogere på alt dette.

Start dato: 25. april 2019
Slut dato: 25. juli 2019
Hjemmeside: http://muy.dk/
Pris: Gratis

Oprettet: 17. september 2018