"Det er enormt vigtigt, at man bruger de her tiltag aktivt, så man tilpasser efter lokale forhold, hvis smitten er høj. Man skal vide, at de her muligheder er der, og at man skal sætte dem i værk, hvis der er brug for det", siger Gordon Ørskov Madsen.

DLF om nye retningslinjer: Vigtigt at der skrues op for tiltag, hvis smitten er høj

En række punkter i efter-nytår-coronaretningslinjer for skolerne har karakter af anbefalinger og opfordringer. Lærerforeningens formand understreger vigtigheden af, at de faktisk bliver efterlevet, når smitten er høj lokalt.

Publiceret

FAKTA: SÅDAN ANBEFALES DET ATORGANISERE SKOLEDAGEN

- Det anbefales, at undervisning foregår i stamklasser i detomfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.

- Det anbefales, at frikvarter og pauser så vidt muligt skerklassevist.

- Det anbefales, at aktiviteter i SFO og fritidstilbudorganiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børnog pædagogisk personale.

- Det anbefales, at der holdes afstand blandt ansatte, forældrem.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever eller imellemelever og ansatte.

- Det anbefales, at man lokalt overvejer, om aflevering ogafhentning bør foregå udendørs, så forældre ikke kommer indenfor påskolen, SFO'en, klubtilbuddet mv.

- Det anbefales at aflyse større sociale arrangementer på tværsaf klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsomklassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden forstamklassen.

- Det anbefales, at man lokalt overvejer brug af værnemidler påskoler. Fx at forældre og besøgende opfordres til at anvendermundbind eller visir indendørs på skolen, SFO, klubtilbud mv.,eller at ansatte får mulighed for at bruge visir.

Se alle retningslinjerne her.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag kom der nye coronaretningslinjer på skoleområdet fra Børne- og Undervisningsministeret, som skal gælde fra den 5. januar, hvor skolerne efter planen skal genåbne.

I de nye retningslinjer opfordres der til, at alle ansatte og børn - undtagen eleverne i børnehaveklassen - testes to gange om ugen.

Der bliver etableret testfaciliteter ved skolerne og stillet gratis selvtest til rådighed.

Det vil sige, at test af elever og ansatte tilbydes som 'assisteret podning' og/eller i form af selvtest, man tager derhjemme, lyder det i retningslinjerne.

Powered by Labrador CMS