Kredsformand Jeanette Winther er sammen med tillidsrepræsentanterne, skolelederne og skolechefen i Viborg nået frem til en række ændringer omkring lærernes arbejdsvilkår.
Kredsformand Jeanette Winther er sammen med tillidsrepræsentanterne, skolelederne og skolechefen i Viborg nået frem til en række ændringer omkring lærernes arbejdsvilkår.

Enighed om arbejdstiden for lærerne i Viborg

Det er ikke en egentlig lokalaftale, men lærerforeningen, skolelederne og Viborg Kommune har arbejdet videre med det tidligere forståelsespapir og har indgået en aftale, som bl.a. sikrer lærerne imod at de uden videre kan få tilført ekstra opgaver.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I følge Kredsformand for Viborg Lærerkreds Jeanette Winther har Viborg Lærerkreds, Skolelederforeningen i Viborg, Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningen et overordnet ønske om et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem tillidsrepræsentanter, skoleleder, lærerkreds og forvaltning, fordi det er et vigtigt element for at give eleverne en god undervisning og lærerne et godt arbejdsmiljø.   

Parterne har siden august forhandlet om, hvordan der kan skabes bedre rammer for lærerne i Viborg Kommune. Forhandlingerne førte ikke til en lokalaftale, men en videreudvikling og styrkelse af det i forvejen eksisterende forståelsespapir.  

"Forståelsespapirets grundsten er fortsat det stærke og tætte samarbejde på og om skolerne. Et samarbejde, som får positiv afsmitning på kerneopgave og trivsel".

Den nye del af papiret er forbedringer særligt i forhold til vilkårene for kompetenceudvikling samt forudsigelighed og gennemskuelighed. Jeanette Winther mener, at det vil bidrage til højere gennemskuelighed for den enkelte lærer, og også for teamet.

"Vi har ikke sagt som i gamle dage, at der er X antal timer til it-vejleder, X antal timer til klasselæreropgaver. Antallet af timer til de enkelte opgaver bestemmes i en dialog ude på de enkelte skoler. Det nye er, at vi er enige om, at der skal være en forventningsafstemning i forhold til opgavernes omfang og indhold, og at dette synliggøres i form af en tidsangivelse, og.er der alligevel tvivl om opgavernes omfang og indhold, udarbejdes en beskrivelse af opgaverne", siger hun og uddyber, at det også er tillidsrepræsentant og skoleleder, der aftaler en eventuel bagatel-grænse i den forbindelse.

"Vi har ikke sagt, at man skal ind og lave en beskrivelse af alle opgaver. Men er der uklarheder, beskriver man opgaverne".

I den nye version af forståelsespapiret sættes også fokus på tilførslen af nye opgaver.

"Hvis der kommer nye opgaver i løbet af året, skal læreren og skolelederen ind i en dialog om, hvorvidt opgaverne kan indeholdes i den eksisterende opgaveportefølje. Eller om de kræver, at man får overarbejdsbetaling eller mulighed for at afspadsere på hele dage. Så man kan ikke bare kan få tilført opgaver. Det synes jeg er en vigtig detalje", siger kredsformanden.   

Hun påpeger, at tillidsrepræsentanten er skrevet ind over alt, så denne vil sandsynligvis også indgå i dialogen.

Jeanette Winther er generelt tilfreds med de aftaler, der er blevet indgået mellem de fire parter og resultatet af udvidelsen af forståelsespapiret.

"Det skal fortsat stå sin prøve. Det kræver, at vi fortsætter med fokus på at ville det tætte og tillidsfulde samarbejde. Det betyder, at vi skal være gode til at informere hinanden. Medindflydelse og medinddragelse vægter vi højt i Viborg Kommune. Vi skal inddrage medarbejderne for at finde de bedste løsninger på alle niveauer.

3/1 kl. 10.27: Artiklen er tilrettet pga nogle misforståelser i interviewet, red. 

Læs mere

Forståelsespapir 2018

Bilag til forståelsespapiret

Powered by Labrador CMS