Anmeldelser

Trivsel
0   54

En helt almindelig mønsterbryder …

Det gode budskab er, at børn af udsatte forældre i betydeligt ringere grad, end vi forestiller os, arver forældres fattigdom og sociale problemer. Bortset fra det er der masser af hårrejsende statistik om fattige og udsatte børns vilkår i ”Ulighed, fattigdom og sociale problemer”.

Børneliv Social arv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
1   51

Rørende og varm roman om døden

En elsket far og ægtemand, afholdt lærer og god kammerat dør alt for tidligt i en trafikulykke, og verden ramler brutalt sammen for Alfred, 13 år, storesøster Carolina, lillebror Otto og moderen Tina.

Dansk

Trivsel
0   29

Psykisk sygdom som livsvilkår

Fordomme bekæmpes bedst med dialog og viden. Derfor skal psykisk sygdom selvfølgelig på skemaet.

Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
0   32

Tænk højt med omtanke

Ny bog om filosofi med børn kan måske redde verden fra mudderkast og hurtige holdninger. "Tænk højt med dine elever" opfordrer kraftigt, vedholdende og velargumenteret til, at filosofi får en betydelig plads i skolen.

Dansk Kristendomskundskab Matematik Samfundsfag Natur/teknologi Filosofi Undervisning

Engelsk
0   4

Gensyn snarere end genvej

Bogen er en god ven at have med, når man kort skal genbesøge de velkendte stier i sproget. Men nogen genvej for nye rejsende er den næppe.

Læreruddannelsen

Pædagogik
0   96

Empiri uden pædagogik er blind

Modsætningen mellem pædagogik og uddannelsesforskning er falsk, argumenteres der i ny bog, hvor en række markante pædagogiske tænkere præsenteres og diskuteres. Hvor pædagogik uden empirisk viden kan være tom, er empiri blind uden pædagogik.

Læreruddannelsen Målstyring Dannelse Skolen i samfundet Undervisning

Læsning
0   13

Læseguide - især til de nye på feltet

Bogen samler allerede eksisterende viden om læsning og omsætter det til en praktisk guidning for læreren i hverdagen, og for en uerfaren lærer kan det være meget værd.

Ordblind/læsesvag Dansk Specialundervisning Undervisning

Skønlitteratur
0   50

Dette kan være årets udgivelse!

Autentisk og seriøs ungdomsroman indeholder alt det, der optager unge piger. Romanen er oplagt til værklæsning.

Dansk

ADHD
0   33

Fokus på det oversete problem

Du kender sikkert diagnosen ADHD, men har muligvis ikke hørt om ADD. ADD giver lige så store udfordringer som ADHD, men diagnosticeres oftest langt senere. Bogen her giver gennem cases et godt indblik i ADD, så vi som lærere kan forstå de problemer, diagnosen kan give.

Specialundervisning Undervisning

Forskning
0   3

Det ved vi om forskningsbaseret viden i skolen

"Det ved vi om" er en god serie, men denne bog åbner ikke op for et spændende tema. Den mangler liv og konkretiseringer.

Pædagogik Skoleledelse Undervisning Ledelse

Matematik mellemtrin
0   18

Multivitaminer

Grundighed og fokus på målene for undervisningen i faget er højt prioriteret i "Multi 7". Ingen tvivl om det. Men de omfattende mængder af tekst kan udgøre en ekstra hurdle for nogle elever.

Matematik

Dansk overbygning
0   54

Bliv klar til afgangsprøven

Folkeskolens og danskfagets formål hænger ikke særlig godt sammen med Fælles Mål, der ikke hænger særlig godt sammen med prøvebestemmelserne. Men prøveform B i mundtlig dansk er et positivt element i danskfagets konglomerat af selvmodsigelser.

Afgangsprøver Dansk Undervisning

Pædagogik
0   91

Alting glider!

Fra Schlüters moderniseringsprogram i midten af 1980'erne til i dag har offentlig uddannelsespolitik glidende erstattet menneskets dannelse med markedsorienteret styring. Det er interessant læsning, også fordi du måske har bidraget mere, end du går og regner med.

Skolepolitik Folkeskolereform Målstyring Folkeskoleloven Skolepolitik (Christiansborg) Skoleledelse Dannelse Undervisning Ledelse Skolen i samfundet

Samfundsfag
0   25

Vælgerens håndbog i EU

Demokrati kræver deltagelse, og virkeligheden kan her blive en del af undervisningen. For hvad vil borgerne med EU?

Matematik overbygning
0   34

Luksusfælde eller pengeuge?

Hvert år når uret stilles tilbage, får vi en ekstra time, som kloge folk foreslår os at bruge på at tjekke pension. Nu skal uret stilles frem, og så er det ungernes tur på skafottet. Finansverdenens pengeuge løber af stablen i hele uge 11. Her er en time ikke nok.

Samfundsfag Matematik

Skønlitteratur
0   15

Levende og troværdige figurer

To fine og velskrevne romaner i gedigen 1:1-realisme gør et fornemt indtryk.

Dansk

Natur/teknologi
1   29

Støt ungdomsoprøret

Vil du også gerne være barn på en skole, hvor du arbejder med virkelige problemer? En skole med elevaktiviteter, som ikke er båret frem af træning, men som tager udgangspunkt i, hvilke fagligheder der er nødvendige for at løse et problem. Ikke nogen ny skoleide, den praktiseres, og du kan også lege med.

Fysik/kemi Matematik

It
0   4

Løst og ikke særlig fast om "det digitale" og dannelse

"Dannelse og digital kultur" er kun en antologi af navn. Artiklerne er ikke i dialog med hinanden og taler ikke til den samme målgruppe. Enkelte artikler giver dog interessante vinkler på forholdet mellem individ, fællesskab og "det digitale".

Dannelse Undervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   26

Klimagyser

Lars Mæhle sætter store ting i spil i sin roman. For eksempel er Norge i 2052 en næsten totalitær oliemagt, der kynisk modarbejder alternative energikilder, selv om verden vånder sig under klimaforandringer.

Dansk

Dansk
0   36

Lær skriveglæde af en skriveglad

Forfatteren Christina Englund har skrevet en bog om skrivekurser for børn. Den ligner en håndbog eller et stykke klassisk undervisningslitteratur, og det er den (måske) også.