Anmeldelser

Engelsk
0   74

Engelsk for ordblinde

Ordblinde er ekstra udfordret, når der skal læres fremmedsprog, men dette materiale bruger en metode, der kan hjælpe mange af dem. Der er grund til at glædes.

Ordblind/læsesvag Specialundervisning Undervisning

Samfundsfag
0   43

Et godt bud på nyhedsformidling

Seismo.dk's model for nyheder til unge er rigtig god. Men læreren skal huske at træne eleverne i at søge oplysninger flere steder, så der er grobund for demokratisk dannelse.

Medier/film/tv Dansk overbygning Undervisning Dansk

Didaktik
0   56

Tværfaglighed i bredeste forstand

Antologi om forskellige former for tværfaglighed er ikke let tilgængelig, men er ikke desto mindre værd at bruge tid på, også selv om den ikke primært handler om folkeskolen.

Matematik Fysik/kemi Tysk Fransk Engelsk Dansk Undervisning

Dansk
0   42

Brugstyveri er helt i orden

… i hvert fald så længe det gælder litteraturen. Sådan lyder en oplivende påstand i en ny antologi om litteraturen i brug.

Skønlitteratur
0   44

Smuk fortsættelse

Danmarkshistorie fortalt gennem den følsomme vikingedreng Hjalte.

Historie Dansk

Dansk overbygning
0   42

Inspirerende materiale om en vanskelig genre inddrager elevernes nutid

Ebbe Skammelsøn, Valdemar og Tove eller den narrede ungersvend siger nok ikke folkeskolens elever så meget. Men fordi dette materiale inddrager elevernes tid og verden, bliver det vedkommende og sætter genren i perspektiv.

Dansk

Innovation
0   34

Innovation - irritation

Dorthe Junges bog om innovative læringsforløb er innovativ i sin form - og det er irriterende. Samtidig er den et bud på, hvordan man griber tidens måske største buzzaktivitet - innovation - an på en meningsfuld og lærerig måde.

Dansk Natur/teknologi Håndværk og design Undervisningsmiljø Madkundskab Geografi Biologi Samfundsfag Undervisning Fysisk arbejdsmiljø Arbejdsliv

Skoleledelse
0   46

Professionelle læringsfællesskaber er svært - nu bliver det lidt lettere

"Team, læringsfællesskaber og ledelse i skolen" prøver at gøre os læsere klogere på netop dette spørgsmål. Forfatterne gør et grundigt og ihærdigt forsøg – og de gør det godt.

Teamsamarbejde Ledelse Lærerliv Arbejdsliv

Skønlitteratur
0   33

Smukke digte for børn

Det er ikke hver dag, der udgives en digtsamling for børn, men "Drømmecykler og fodboldhunde" er en finurlig, fantasifuld og humoristisk digtsamling for børn i alle aldre.

Dansk

Skønlitteratur
0   26

Graphic novel med stor og varm fortælleglæde

”Lillepigen fra Lolland” er en herlig graphic novel om Kate Malling, fra hun fødes i 1926 i Dannemare på Lolland, til hun som 14-årig afslutter skolen. Inspireret af forfatterens farmors dagbøger.

Historie Dansk

Matematik indskoling
0   21

KonteXt+ elevbog/web og lærervejledning/web

Materialets styrke er, at det er opbygget således, at eleverne gennem eksperimenterende og legende praksis kommer videre i aktiviteterne. Der er udfordringer til både den fagligt svage og den fagligt stærke elev.

Børnehaveklasse Matematik Indskoling Undervisning

Letlæsning
0   22

Letlæsningsbøger med litterære kvaliteter

Bare fordi det er let at læse, behøver det ikke at være uden substans. Se bare på Mira og Zakarias.

Læsning Dansk

Dansk overbygning
0   22

Én på lyrikken!

Lyrik er fantastisk! Det er sprogets væksthus, tankens flugt og følelsernes direkte adgang til det trykte ord. "Lyrikspor" giver eleverne mulighed for at opleve og bearbejde spændende dansk poesi og er et nemt tilgængeligt redskab i lærerens værktøjskasse.

Dansk

Skønlitteratur
0   43

Smukt og grumt

Morten Dürr og Lars Horneman har igen gjort noget helt fantastisk sammen.

Dansk

Kristendomskundskab
0   22

Under samme himmel – men det bliver aldrig den syvende

Der findes heldigvis stadig forlag, som tør binde an med udgivelse af fysiske bøger. Så meget desto mere ærgerligt er det, når et sådant materiale er mangelfuldt og fejlbehæftet.

Skønlitteratur
0   28

Venner ved man, hvor man har

At dømme efter denne historie kan man ikke regne med de voksne, men gode venner er uforlignelige. Venner for ever!

Dansk

Samfundsfag
0   17

Podcast om jordens nært forestående undergang

FN's effektive og geniale formidling af de 17 verdensmål fra 2015 har udviklet sig til at være katalysator for en eksplosion af læremidler og andre udgivelser om det påtrængende budskab.

Dansk overbygning Historie Biologi Geografi Dansk

Skønlitteratur
0   15

En forunderlig, smuk og barsk bog

”En morders tårer” handler om svigt, soning, tilgivelse, identitet, venskab, kærlighed, godhed, ondskab, skyld og uskyld … Ja, listen er lang, når det drejer sig om denne barske og alligevel følsomme, kloge og smukt skrevne roman, der gør et utrolig stærkt indtryk på sin læser.

Dansk

Kristendomskundskab
0   74

Forsker hamrer nagler i kristendomskundskabens rødder

Kristendommen ligger som et tungt grundlag i religionsfaget i skolen. Kristendomskundskab er ikke så altfavnende og ukonfessionelt, som vi gerne vil tro.

Fransk
0   28

Fransk for begyndere kan bruges, også hvis vikaren ikke taler sproget

Nogle af jer kender måske allerede Franskportal og bruger det til de ældre klasser i folkeskolen. Nu er der også kommet et materiale til begynderfransk. 1.000 tak for det.