Anmeldelser

Matematik mellemtrin
1   21

Fra matematikundervisning til matematiklæring

Hvordan skal vi tilrettelægge vores matematikundervisning, så eleverne får mulighed for at lære det, som er vigtigt i faget? Og hvad skal de lære i matematik? Og hvad er vigtigst: At kunne regne eller kunne tænke matematisk?

Didaktik Matematik Undervisning

Trivsel
0   23

Træningsbog til sårbare unge, der skal lære ikke at bekymre sig

Mentaltræning er måske kun noget af vejen, måske handler det bare om at se på de unge som de dejlige mennesker, de er. Hvis vi viser dem, at det nok skal gå, så går det nok meget bedre.

Børneliv Skolen i samfundet

Dansk
0   37

Kafka i klassen?

Velargumenteret og sympatisk opfordring til at give plads til den mere obskure og besynderlige litteratur i danskundervisningen.

Dannelse Skolen i samfundet

Kristendomskundskab
0   20

Religionsundervisningen kommer godt fra start i år

Nyudgivelse om fagmetodikker i religionsundervisningen giver et hurtigt, men godt indblik i faget. Forfatterne ved, hvad de taler om, og teorierne er på plads.

Didaktik Undervisning

Skoleledelse
0   59

Hvad får Mohammed ud af det her?

Rani Hørlyck er en markant leder i den danske folkeskole, og derfor er hun en inciterende kilde til inspiration og til debat.

Arbejdsliv Psykisk arbejdsmiljø Tosprogede Vold/trusler Skole-hjem-samarbejde Ledelse Undervisning Skolen i samfundet

Pædagogik
0   14

Kort og godt om co-teaching

Vi kommer med helt ind i klasseværelset i denne bog, hvor teorien bag co-teaching udfoldes i praksis. Hvis du skal læse én bog om samarbejdsformen, er denne introduktion et rigtigt godt bud.

To-lærer-ordning Inklusion Undervisning

Didaktik
0   14

Et grundlæggende spørgsmål

"Hvad er didaktik?" er foruden at være titlen på denne bog også et eksistentielt spørgsmål, som lærere såvel som lærerstuderende kontinuerligt stiller sig selv både på studiet og i den ”virkelige” skoleverden.

Evaluering Undervisning

Dansk indskoling
0   9

Originalitet efterlyses

Der findes efterhånden uendelig meget materiale og praktiske vejledninger til undervisning i dansk og matematik. Bogen ”Sammen om dansk” kan være udmærket som idékatalog til nye lærere og pædagoger. For den mere erfarne savnes nyskabelserne.

Understøttende undervisning Dansk Undervisning

It
0   7

Virkelig og virtuel

Teknologi i skolen har store konsekvenser for hverdagen og undervisningen. Denne bog har fagligheden i orden, men leder du efter konkrete løsninger, så led et andet sted.

Didaktik Læremidler Undervisning

Læsning
0   15

Allerede anbefalet

Hvilke udfordringer møder de nye læsere, hvilke udfordringer møder de lærere, som skal tilrettelægge undervisning for de yngste elever? Hvordan kan lærere og forældre samarbejde om en god proces for eleven? Det er nogle af temaerne i "Sikker læsestart".

Dansk

Geografi
0   24

Fine film om fiskeri

Nyt filmbaseret læremiddel sætter en af verdens store udfordringer på skoleskemaet.

Biologi Samfundsfag

Dansk
0   59

Faglig fordybelse, erkendelse og fantasi i højsædet

Titlen "Fag og fordybelse - Når fag sætter nye spor i erkendelsen" annoncerer et brud med de seneste års instrumentalistiske fagforståelse, og bogens artikler indfrier til fulde forventningerne. De giver eksempler på og didaktiske analyser af en undervisning, der tager folkeskolens formålsparagraf og fagenes formål alvorligt og ikke lader sig nøje med kompetence-, videns- og færdighedsmål.

Matematik Naturfag Engelsk Historie Samfundsfag Idræt Didaktik Formålsparagraffen Dannelse Undervisning Folkeskoleloven Skolen i samfundet Skolepolitik

Turbo/camp-forløb
0   22

For og imod turboforløb

I denne bog sættes fokus på intensive læringsforløb for børn og unge i folkeskolen. På hvordan forløbene kan gøre en forskel, og hvor de kommer til kort. Det er især den langsigtede effekt og muligheden for transfer fra det intensive læringsforløb tilbage til hjemskolen, der er udfordringen.

Trivsel Pædagogik Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Kristendomskundskab
0   13

Religionsfaget under den skarpe lup

Hvorfor skal vi overhovedet have et religionsfag? Er der stadig en skjult forkyndelse i skolen, og hvordan står det til med dannelsen? Disse og mange andre spørgsmål besvares i ny bog, der dissekerer religionsfaget indefra. Det er både dybsindigt, indsigtsfuldt og provokerende.

Didaktik Undervisning

Pædagogik
0   28

På rumrejse

Jeg blev helt revet med, da jeg åbnede de ti forskellige døre til klasserummet. Bogen sætter gang i refleksionerne omkring klasserummets beskaffenhed: Hvordan man som lærer kan agere og forandre, eller som der står i bogen: "… forstå klasserummets betydning for måden, vi tænker og gør skole, undervisning og pædagogik på”.

Undervisningsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Undervisning Arbejdsliv

Engelsk
1   8

Newzealandsk materiale til engelskundervisningen rammer ikke danske elever

Sunshine Library er et billigt supplement til engelskundervisningen, men materialet klarer omplantningen fra New Zealand til Danmark dårligt.

Pædagogik
0   39

Vi kan lære meget af pædagogerne

Jeg har en bekendelse. Kodning siger mig ikke ret meget. Derfor blev jeg lidt lang i blikket, da jeg blev spurgt, om jeg ville anmelde professor fra Massachusetts Institute of Technology og udvikler af programmeringssproget Scratch Mitchel Resnicks bog ”Kreativ tænkning”. Her efter sidste side er jeg alligevel glad for, at jeg tog udfordringen op, idet bogen handler om meget mere end kodning.

Innovation Pædagoger i skolen Didaktik It Undervisning Indskoling

Dansk
0   14

Lad os tale om mundtlighed

En norsk bog om mundtlige tekster i klasserummet er blevet oversat til dansk. Tak for det. Den får en fast plads på mit skrivebord.

Skønlitteratur
0   12

Læreren som forfatter, eller er det omvendt?

11 lidt skæve noveller, der aldrig rejser sig helt trods gode ideer.

Dansk

Pædagogik
0   16

Se osten i stedet for hullerne

Bogen her giver dig ikke en uddannelse i Marte Meo-metoden. Men du får en masse praksiseksempler, hvor det positive samspil kan lykkes. Og det endda ved hjælp af nogle enkle greb og et farvel til fejlfinderkulturen.

Undervisning