Anmeldelser

OK13
23   299

Corydon – manden uden fortrydelse

Ny bog fortæller om amokperioden 2012-15 og forsøger at tegne et portræt af manden bag skolereform, lov 409 og salget af Dong.

Skolepolitik (Christiansborg) Overenskomst Folkeskolereform Arbejdstid Folkeskoleloven Skolepolitik Arbejdsliv

Trivsel
0   52

Det stille vand – den dybe grund

Stille elever i klassen overses ofte, men de kan blive synlige ved hjælp af tænkepauser (stilhed), langsommelighed og et blik på den nærmeste udviklingszone. Og det er lærerens ansvar.

Pædagogik Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Samfundsfag
0   25

Revolutionen udebliver, men Coagmento holder

Coagmento lover et opgør med digitalisering for digitaliseringens skyld. Men selvom det noble mål ikke helt nås i denne omgang, skal folkene bag have point for at sigte højt og have idealer – og mest af alt for at have skruet et udmærket digitalt læremiddel sammen til samfundsfagsundervisningen.

Teamsamarbejde
0   29

Inspiration eller spændetrøje?

Skolereformen har bidraget til et bedre samarbejde i team i folkeskolen. Men hvordan skal de gode intentioner om samarbejde udmøntes?

Skoleledelse Lærerliv Ledelse Arbejdsliv

Ledelse
0   38

Lidt af en opgave, men et dejligt ambitiøst ideal at have

Bogen slår et mægtigt slag for værdien og vigtigheden af faglig ledelse i skolen. Faglig ledelse skal helt tæt på og ind i praksis, så det bliver et fælles anliggende mellem den faglige leder, skolens vejledere og lærerne på skolen.

Skoleledelse

Dannelse
0   176

Grib dannelsen, og vær ikke bange for at bruge den

”Hav mod til at bruge din forstand”. Oskar Negt gentager oplysningsfilosoffernes gamle slagord og forklarer, hvorfor dannelse og demokrati hænger nøje sammen i en verden, som er truet af driftsøkonomisk imperialisme, herunder let målbare læringsmål.

Pædagogik Målstyring Skolen i samfundet Undervisning

Idræt
0   33

Cricket er et fantastisk spil med fokus på etik og fællesskabet

www.spilcricket.dk giver idrætslærere et fantastisk godt redskab til at planlægge, gennemføre og evaluere god cricketundervisning, mulighed for at arbejde med spillets tekniske og taktiske elementer, men også et tydeligt fokus på fairplay.

Dansk overbygning
0   37

Gags og løjer og Matthesen

Anders Matthesen betegnes som kongen af dansk comedy i nyt undervisningsmateriale om hans karriere, figurer og humor. Eleverne kommer langt ind i Matthesens univers. Det er sjovt og inspirerende, men bogen kunne godt være mere objektiv.

Dansk

Pædagoger i skolen
0   57

Pædagogernes uklare rolle i skolen under lup

Pædagoger i skolen skal både motivere eleverne til at lære og holde skolens krav på afstand for at skabe trivsel. Det er ikke let, viser denne bog, som både lærere, pædagoger og skolepolitikere burde læse.

Målstyring Indskoling Undervisning

Lærer- og efteruddannelse
0   130

Kærkomment indspark til diskussion af læreruddannelsen

“Professionernes fundament - En kritik og vision” er en interessant og fængende antologi, som på forskellige måder kan bruges i den evigt gående diskussion af læreruddannelsen.

Professionshøjskoler Didaktik Undervisning

Talentfokus/særligt begavede
0   86

Usædvanlig dygtige elever behøver også et inkluderende læringsmiljø

Man har kun få lektioner bag sig som underviser, før man ved, hvor svær en øvelse den gode undervisningsdifferentiering faktisk er. Her er en håndsrækning til både nye og mere erfarne lærere.

Undervisningsdifferentiering Pædagogik Niveaudeling Undervisning

Bacheloropgaven
0   144

Svømmevinger til bachelorprojektet

En lille håndbog giver gode råd - til både studerende og vejledere - om arbejdet med læreruddannelsens afsluttende projekt.

Læreruddannelsen Lærer- og efteruddannelse

Pædagogik
0   45

Uden tvivlens nådegave

"UgeskemaRevolutionen" er en tung bog at komme igennem på mange måder. 1.045 gram er cirka tre gange vægten af en gennemsnitlig fagbog. Skal omslaget og de mange sider glittet papir signalere en gedigen ny faglig viden til lærere i folkeskolen?

Undervisning

Faglig læsning
0   194

Fra dagligt sprog til fagligt sprog i alle fag

Så brugbart og tæt på praksis er det vist ikke set før: Didaktisk håndbog med supplerende website fuld af praksisnære principper og konkrete værktøjer til sprogudviklende undervisning i alle fag - og for alle elever.

Dansk som andetsprog Dansk Matematik Historie Engelsk Biologi Billedkunst Fysik/kemi Natur/teknologi Læsning

Engelsk
0   66

Engelsk for ordblinde

Ordblinde er ekstra udfordret, når der skal læres fremmedsprog, men dette materiale bruger en metode, der kan hjælpe mange af dem. Der er grund til at glædes.

Ordblind/læsesvag Specialundervisning Undervisning

Samfundsfag
0   39

Et godt bud på nyhedsformidling

Seismo.dk's model for nyheder til unge er rigtig god. Men læreren skal huske at træne eleverne i at søge oplysninger flere steder, så der er grobund for demokratisk dannelse.

Medier/film/tv Dansk overbygning Undervisning Dansk

Didaktik
0   52

Tværfaglighed i bredeste forstand

Antologi om forskellige former for tværfaglighed er ikke let tilgængelig, men er ikke desto mindre værd at bruge tid på, også selv om den ikke primært handler om folkeskolen.

Matematik Fysik/kemi Tysk Fransk Engelsk Dansk Undervisning

Dansk
0   39

Brugstyveri er helt i orden

… i hvert fald så længe det gælder litteraturen. Sådan lyder en oplivende påstand i en ny antologi om litteraturen i brug.

Skønlitteratur
0   38

Smuk fortsættelse

Danmarkshistorie fortalt gennem den følsomme vikingedreng Hjalte.

Historie Dansk

Dansk overbygning
0   39

Inspirerende materiale om en vanskelig genre inddrager elevernes nutid

Ebbe Skammelsøn, Valdemar og Tove eller den narrede ungersvend siger nok ikke folkeskolens elever så meget. Men fordi dette materiale inddrager elevernes tid og verden, bliver det vedkommende og sætter genren i perspektiv.

Dansk