Anmeldelser

Skønlitteratur
0   23

Kåre Bluitgen, mester i formidling!

Williams morfar er på vej til at dø og ligger på hospitalet. William kan slet ikke rumme de følelser, der uvilkårligt popper op i hans lille hoved.

Dansk

Dansk indskoling
2   33

Børnene skal skrive sig ind i læsningen

Den grundlæggende tanke for denne bog er at lade børnene opdage skriftens lydprincip ved selv at eksperimentere med at skrive fra starten af 0. klasse.

Børnehaveklasse Dansk Indskoling Undervisning

Matematik indskoling
0   51

Matematik er mange ting

Bogens mange tilgange til matematikaktiviteter gør den meget anvendelig - og en lille smule uoverskuelig.

Børnehaveklasse Motion/bevægelse Matematik Indskoling Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Dansk mellemtrin
0   48

Håndholdt læseforståelse

"SKUB" er et smukt eksempel på, hvordan forskning kan bruges i skolen: Lige til at tage i hånden og omsætte til målrettet undervisning for elever med læseforståelsesproblemer.

Læsning Dansk

Trivsel
0   56

Trivsel handler om andet end hjerneforskning og mentalisering

Tværprofessionelt samarbejde om børns trivsel kan måske være svaret på mange komplekse problematikker.

Børneliv Skolen i samfundet

Læreruddannelsen
0   49

Læreruddannelse mellem refleksions- og lidenskabssyge

Ud fra tre perspektiver diskuterer ny bog, hvordan man kan blive en reflekterende lærer, der er med til at danne elever til at blive kritiske, refleksive borgere.

Dannelse Skolepolitik Undervisning Skolen i samfundet

Tysk
0   55

Lille, men tung på den gode måde

Godt nyt fra grammatikfronten: "GrammaHilfe" - et grammatikmateriale til udskolingen.

Dansk
0   57

Åh nej! Andersen igen!

Bogens ærinde er at inspirere undervisere og studerende til at opleve, læse og studere H.C. Andersens eventyr. Selv om der er skrevet uendeligt meget om emnet, lykkes forfatterens intentioner.

Dansk mellemtrin
0   43

Hekserier, trolddom og fortællinger i centrum

Vi nærmer os midsommer, og det betyder heksetid. Gudskelov er heksene på bålene i dag af stof og papir, men sådan har det ikke altid været. Nyt undervisningsmateriale tager os med tilbage til hekseprocesserne i Danmark. Grusomme historier venter.

Historie Kristendomskundskab Samfundsfag Dansk

Tosprogede
0   27

Syng adjektiverne og konsonantlydene på plads

Digitalt materiale lægger op til brug af musik og sang til grammatik- og udtaletræning i modtagelsesklasser og på sprogcentre. Ideen er slet ikke tosset, men sprogsynet er noget traditionelt.

Flygtninge Specialundervisning Undervisning

Skoleledelse
0   49

Linedans på en streg i sandet

Ønsket er et mere fokuseret samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse om skolens læringscentrerede kerneopgave. Gode, pragmatiske oplæg kan bidrage til forbedringer, men et eller andet synes ufortalt.

Skolepolitik Dannelse Trivsel Ledelse Skolen i samfundet Børneliv

Kristendomskundskab
0   20

Gør døren høj, gør porten vid

Alineas kristendomsportal ligner mere en indgangsdør end en port. Døren fører ind til et ganske hyggeligt sted, men de helt store hvælvinger i templet er fraværende.

Historie
0   42

Bevidstgørende historieundervisning

Fremragende hæfte på blot 55 sider redegør for tid og kronologi, og samtidig er der glimrende forslag til mindre undervisningsforløb, der kan være med til bevidstgørelse hos eleverne fra 3. klassetrin til udskolingen.

Letlæsning
0   45

Matematik med gys og mystik

Kun ved at løse utallige gåder af matematisk tilsnit vil det lykkes for læseren at redde de indespærrede og igen slippe ud af det mystiske laboratorium.

Matematik Læsning Dansk

Tosprogede
0   42

Ja, ja, vi kender godt hans type …

Minoritetsdanske drenge må ofte forholde sig til negative og stereotype forventninger til 'drenge som dem'. Når de negative forventninger kommer fra lærere, får det stor betydning for drengenes selvforståelse, præstationer og forhold til skolen.

Flygtninge Trivsel Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   112

"Martin og Victoria" for nutidens unge

Det ubarmhjertige teenageliv på Københavns Vestegn, som skildres i denne roman, viser, hvordan éns liv og hverdag kan ændres for altid. Flere gange.

Dansk

Pædagogik
2   115

Lad os tale om det pissedårlige

Det perfekte i skolen findes ikke, men pissedårlig undervisning findes. Lad os bryde tabuerne, så vi kan tale mindre ideologisk om skole og læreruddannelse, siger Alexander von Oettingen i en ny bog til lærere, ledere, forvaltningschefer og politikere.

Didaktik Skolepolitik Læreruddannelsen Undervisning

Skønlitteratur
0   41

Fin og finurlig billedbog

Bogstaverne er blevet trætte af deres arbejde i alfabetet og har mistet troen på det store projekt. De føler sig misbrugt – hvad man egentlig godt kan forstå – og søger nu arbejde hver for sig.

Dansk

Dansk indskoling
1   64

H.C. Andersens nye klæder

Man skal ikke pege fingre ad Sigurds genfortælling af klassikerne.

Dansk

Engelsk
0   22

Bevægelse for bevægelsens skyld

Bevægelse i sprogindlæringen skal helst understøtte ordets betydning, ellers bliver det meningsløst. Her svigter det ellers lækre materiale en smule.

Motion/bevægelse Børneliv Skolen i samfundet