Anmeldelser

Trivsel
0   35

Fra kaos over trivsel til læring

Udfordrende elevadfærd står i relation til faktorer i hele læringsmiljøet, klassens kultur og kvaliteten af samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Løsningen kræver tid, ro og resurser.

Indskoling Vold/trusler Stress Mobning Inklusion Børneliv Undervisning Psykisk arbejdsmiljø Skolen i samfundet Arbejdsliv

Madkundskab
0   28

Er der brug for endnu en grundbog til madkundskab?

Grundfagligheden inden for vores undervisningsfag skal være på plads, for at vi kan give vores elever det ultimative. "Madgrundbogen" er en god hjælp.

Sundhed Børneliv Skolen i samfundet

Billedkunst
0   25

Godt genbrugt

Billedkunst- og håndværk og design-lærere har længe genbrugt materialer for at få fagenes budgetter til at hænge sammen. Nu har genbrug fået sin egen didaktik, og det tager genbruget nye steder hen.

Håndværk og design Bæredygtighed Didaktik Skolen i samfundet Undervisning

Skoleledelse
0   40

Borgeren som sin egen vandrejournal

En meget metodisk bog ønsker at hjælpe læseren på vej imod sammenhængende løsninger på tværs af fagligheder og forvaltninger, men måske peger den mere imod læserens afhængighed af et digitalt værktøj?

Ledelse

Uddannelsesvejledning
0   40

Sympatisk bud på en vejledningsmetodik

Med ”samskabende vejledning” er der fokus på at få vejledte i centrum og afindividualiseret de betingelser, der indimellem står hindrende i vejen for fremtidsdrømmene.

Skolen i samfundet

Ledelse
0   35

Giv ordet til stilheden

Støjfri ledelse er en spændende ledelsestilgang, som denne bog er "first mover" på. Bogen er konkret og nem at gå til i formodningen om, at det virker, men vi ved det reelt ikke.

Skoleledelse

Skønlitteratur
0   17

Flora-power

Letlæst bog for tweens og nyslåede teenagere med en sej ung dame i hovedrollen.

Dansk

Ledelse
0   37

Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

Første danske udgivelse om Decis og Ryans selvbestemmelsesteori er veloplagt, velskrevet og værd at få forstand af, uagtet hvilket niveau man er beslutningstager på.

Pædagogik Undervisning

Autisme-spektret
1   41

Hvad forestiller du dig!?

Det er stort set umuligt at forestille sig, hvad andre forestiller sig - og det bliver værre, når den ene af os har udfordringer inden for autismespektret. Det er måske den funktion, der har størst betydning for at kunne forstå og håndtere en kompleks verden, så denne bog er måske den mest grundlæggende i forhold til at forstå børn og unge med autisme.

Specialundervisning Inklusion Undervisning

Børnehaveklasse
0   43

Skolestartsbøger af traditionelt tilsnit

To bøger om skolestart forspilder muligheden for at gøre noget nyt ved genren.

Skønlitteratur Indskoling PLC-skolebibliotekar Undervisning

Matematik
0   27

Stribevis af gode matematikoplevelser

Læremidler behøver ikke at se ud af ret meget for at kunne gøre en positiv forskel for eleverne.

Skønlitteratur
0   23

Frygt og bæven inden sengetid

”Antifanter på taget” er en skøn billedbog for de fem-otteårige om sovetid, monstre, fantasi og fantasidyr, om at være bange og om elskelige bedsteforældre.

Dansk

Børneliv
0   57

Legen kan stå selv

Lær for livet, og leg for sjov. Leg skal ikke nødvendigvis være sukkeret, der bliver strøet på læringen, siger ny bog om legens væsen og værdi.

Pædagogik Trivsel Skolen i samfundet Undervisning

Skønlitteratur
0   38

Smukt og barsk

"Hviskeleg" et værk, alle børn bør møde i løbet af deres folkeskoletid.

Trivsel Vold/trusler Dansk Børneliv Psykisk arbejdsmiljø Skolen i samfundet Arbejdsliv

Skoleledelse
0   51

Data, der dannes og danner

Kan en bog om data være poetisk, filosofisk og gribende? Før jeg havde læst denne bog, havde mit fordomsfulde svar været nej, men efter endt læsning af "Datasans" må jeg med et åbent sind sige JA, det kan du tro.

It Ledelse Undervisning

Skoleledelse
0   52

Ledelse, der skaber merværdi for børn og unge

Strategisk pædagogisk ledelse er en kunstart, man aldrig bliver færdig med at øve sig i.

Ledelse

Natur/teknologi
0   36

Kom ind i kampen, Klimakamp.nu

At undervise i klimaforandringer, herunder åbne elevers øjne for, hvordan de selv kan gøre en forskel, stiller store krav til læremidler og undervisere. Dette materiale modarbejder i mange tilfælde desværre sin egen intention.

Biologi Fysik/kemi Geografi Dansk Bæredygtighed Skolen i samfundet

Elevdemokrati
0   110

Spændende perspektiver på elevperspektiver

Læreres og pædagogers perspektiv på elever - og deres forståelse af elevers perspektiv på skolen - betyder meget for børn og unges faglige, sociale og personlige udvikling, lyder et budskab i en spændende antologi.

Pædagogik Dannelse Klasseledelse Forskning Undervisning Skolen i samfundet

Skoleledelse
0   36

Lær at lede co-teachingdansen

Forfatternes dansemetafor giver tydelige billeder af co-teachingdansens kunst og muligheder. Kridt danseskoene, og kom ud på dansegulvet. Scenen bliver din. En vej til bedre inklusion.

Teamsamarbejde Ledelse Lærerliv Arbejdsliv

Billedkunst
0   59

Grundbog og debatoplæg i ét

"Praksisfaglighed i skolen" har et dristigt projekt, både når det gælder grundlæggende viden, didaktiske tilgange og nye perspektiver på dannelsesbegrebet.

Håndværk og design Musik Madkundskab Praktik Afgangsprøver Engelsk Biologi Idræt Dannelse Skolen i samfundet Læreruddannelsen Undervisning Lærer- og efteruddannelse