Anmeldelser

Dansk
0   14

Balalajkaballade

Jeg har i mange år været betaget af Batidas musikalske univers og nydt deres groteske spillestil. I "Balalajka" har Søren Valente Ovesen instrueret sine spillere med stor musikalitet og har her fået de unge spillere til at blomstre i deres figurtegning.

Åben skole Skolen i samfundet

Dansk
0   12

Ryd op, og gør plads til kærligheden

For hvordan er det med den kærlighed? Er den et romantisk ideal, noget, vi tror findes lige om hjørnet, eller en rent spirituel ting? Gruppe 38 fortæller os, at kærligheden er simpel og lige ud ad landevejen som en skål med jordbær og en kat foran et vindue i et gammelt hus.

Kristendomskundskab

Teknologiforståelse
0   11

Tankevækkende teater om teknologi

Teknologien er over os. Vi elsker at spille, tjekke snapchat, sende sms, gå ind i en app og gå på det ”snart gammeldags indernet” – og vi gør det hver især på hver vores egen skærm.

Dansk

Fravær
0   40

11 værktøjer til forebyggelse af skolefravær

Værktøjerne er velkendte og velvalgte i denne metodebog, hvor målet er at kortlægge og forebygge skolefravær hos børn og unge.

Skolepsykolog/PPR Trivsel Undervisning Børneliv Specialundervisning Skolen i samfundet

Ordblind/læsesvag
0   47

Arbejd med hukommelsen

Godt helbred og en dårlig hukommelse siges at være lykkens forudsætninger. Men skal der læres noget, er der grænser for, hvor dårlig hukommelsen må være, og heldigvis kan den trænes.

Specialundervisning Undervisning

Teknologiforståelse
0   29

Inspirerende debatmateriale

Materialets undertitel er: ”Kreative it-løsninger på irriterende problemer, som du ikke vidste fandtes”. Det mest irriterende problem er muligvis, at det fag, som materialet er skrevet til, slet ikke findes.

Pædagogik
0   34

Interessant læsning om køn og pædagogik

Stof til eftertanke og inspiration til et kønspædagogisk serviceeftersyn i klasserummet. Begge dele får man uvægerligt med sig med læsningen af ”Små forskelle med store konsekvenser”.

Køn Undervisning

Praktik
0   33

Små observationer - stor effekt

Der er ikke mange bøger, som forsøger at kvalificere læreruddannelsens praktik, men denne her er anbefalelsesværdig.

Læreruddannelsen Lærer- og efteruddannelse

Letlæsning
0   22

120 ord-serien

At skrive små historier til små elever i folkeskolen er en udfordring, fordi man er underlagt vilkår om kun at bruge for eksempel lydrette ord, samtidig med at man formidler en historie til eleverne. Det klarer forfatterne ganske godt.

Læsning Dansk

Dannelse
0   29

Naturens grønspættebog

Naturformidlernes håndbog sætter fokus på kampen om at få naturen tilbage til almindelige menneskers liv. Anmeldelsen her interesserer sig for, hvilken plads naturdannelse skal have i undervisningen.

Naturfag Natur/teknologi Biologi Geografi Kristendomskundskab Dansk Skolen i samfundet

Trivsel
1   39

Jeg ønsker denne bog et langt liv og mange læsere

Det er en fortærsket floskel at sige, at vi lever i et præstationssamfund, hvor meningsforladte former for læring producerer konkurrencedygtige præstationselever. Skal vi præstationskulturen til livs, må vi sætte ind andre steder end hos den enkelte, siger forskere i ny lille bog.

Børneliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   29

Evigheden forestår …

Vidunderlig billedbog, sprængfyldt med sprog- og livsglæde, og også en filosofisk bog om at være et led i en måske uendelig kæde af kærlighed.

Dansk

Skønlitteratur
0   18

Nordic noir for mellemtrinnet

Den svenske krimitsunami bringer en serie fuld af plot twists og autistiske opklarere med sig over sundet. Tak for det.

Autisme-spektret Dansk Specialundervisning Undervisning

Dansk indskoling
0   29

Jeg har længtes mod tekster, der kradser/Mod afveksling og simplicitet

Vi skal have den gode børnelitteratur ind i klasseværelset, sørge for, at eleverne stifter bekendtskab med myriader af genrer, sørge for afveksling, der bidrager til øget læring og til at fastholde interessen. "DanskSkud" til 3. klasse gør et virkelig godt forsøg på at leve op til det hele.

Dansk

Undervisning
3   27

Ledere og dialogen og det faglige

Bogen påpeger nødvendigheden og vigtigheden af, at man som pædagogisk leder går i dialog og tæt på fagene og den faglige udvikling på skolen for som skole at få justeret og finpudset sin fagforståelse og sine årsplaner, så de kontinuerligt afspejler den aktuelle lovgivning.

Teamsamarbejde Skoleledelse Dansk Matematik Naturfag Engelsk Historie Idræt Håndværk og design Lærerliv Ledelse Arbejdsliv

Matematik indskoling
0   48

Matematik, som vækker glæde og nysgerrighed

Nyt matematiksystem udfordrer eleverne sprogligt, kreativt og intellektuelt.

Matematik

Dansk udskoling
0   32

Brugbar bog belyser berigende brugstekster

Danskfaget er i kontinuerlig, rivende udvikling, og nye begreber og genrer gør deres indtog i faget. Nu kan du få styr på brugsteksterne i nyt materiale, der på alsidig vis leder lærer og elever frem mod de afsluttende prøver.

Dansk

Skønlitteratur
0   42

Du er besat fra første anslag

Dit værste mareridt venter i det hinsides, der på grusom, magisk vis er forbundet direkte med den bog, du sidder med i hånden.

Dansk

Dannelse
0   75

Dannelsens grønspættebog

Naturformidlernes håndbog sætter fokus på kampen om at få naturen tilbage til almindelige menneskers liv. Anmeldelsen her interesserer sig for, hvilken plads naturdannelse skal have i undervisningen.

Naturfag Natur/teknologi Biologi Geografi Udeskole Motion/bevægelse Skolen i samfundet Børneliv Pædagogik Undervisning

Skoleledelse
5   28

I have data!

Overvurderer og skævvrider vi læringspotentialet i digitalisering og brugen af data i en form for Silicon Valley-pædagogik? spørger forfatter i en kritisk og tankevækkende bog om data i uddannelse og ledelse.

It Ledelse Undervisning