Anmeldelser

Idræt
0   15

Det er stadig vigtigt med kvalitet i boldspilsundervisningen

”Boldspilsundervisning i skolen” er med anden udgave tilbage i stærk, fornyet og kvalitetsfyldt udgivelse og stadig et yderst relevant indspil til at kvalificere undervisningen i boldspil i skolen. Bogen har et tydeligt fokus på dannelsespotentialet i idrætsundervisning.

Matematik indskoling
0   26

Meget mere end "bare" idéer

Et stærkt og erfarent forfatterteam er her lykkedes med at fremstille et nærmest uomgængeligt materiale for den lærer eller lærerstuderende, der virkelig ønsker at give sine elever den bedste start i matematikkens verden.

Matematik

Dansk mellemtrin
0   16

Giv skriveundervisningen et skud

Serien om kreativ, stilladserende skriveundervisning med fokus på skriveprocessen er nu klar til 6. klasse. De seks skriveforløb er inspirerende og lige til at gå til.

Dansk

Dansk
0   18

Oplæg til vidensdeling om sprog

Spillet her kan skubbe undervisere ud i diskussioner, det ellers kan være svært at få taget hul på, fordi hverdagen har mange andre udfordringer.

Dansk som andetsprog Efteruddannelse Faglig læsning Naturfag Matematik Madkundskab Musik Historie Fysik/kemi Lærer- og efteruddannelse Læsning

Didaktik
0   21

En pædagogisk trædesten i ubalancens fos

Mens FN's aktuelle klimarapport råber ”rød alarm”, prøver en bog til læreruddannelsen af fremkalde en lille, sympatisk ”grøn bølge” i undervisningen.

Bæredygtighed Dannelse Udeskole Åben skole Pædagogik Undervisning Skolen i samfundet

Ny lærer
0   41

Staldtips og cowboytricks til nye lærere

”Lærerbogen” er for mig at se et forsøg på at afmontere noget af det ubehag, de fleste nye lærere oplever, når de rammer folkeskolen. Og jeg synes faktisk, det lykkes.

Lærerliv Skole-hjem-samarbejde Skolen i samfundet Arbejdsliv

Dansk indskoling
0   19

Inspirerende, kompetent og sjovt

Gode læse- og skrivekompetencer kræver, at en elev mestrer mange forskellige strategier. Her er det ikke nok med et kursus af to-tre ugers varighed, det forudsætter et samarbejde på tværs af fagene, så eleverne forstår og oplever, at strategierne skal bruges i alle fag.

Dansk

Dannelse
0   24

Ny bog blæser til kamp for unges demokratiske selvtillid

Mens danske unge har en masse viden om demokrati, kniber det med troen på, at de rent faktisk kan bruge deres stemme til at ændre noget i samfundet. Bogen Grib demokratiet vil ændre på det. Den vil styrke unges demokratiske selvtillid.

Formålsparagraffen Samfundsfag Elevdemokrati Skolen i samfundet Folkeskoleloven Undervisning Skolepolitik

Pædagogik
0   23

Husk at se ind bag barnets adfærd

Endnu en praksisbog fra Janne Østergaard Hagelquist. Denne handler om mentalisering i skolen og er således rettet mod lærerprofessionen.

Trivsel Klasseledelse Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Dansk udskoling
0   17

Ingen vej uden om essays

Den flygtige genre ”essays” bringes med fornyet relevans ind i danskundervisningen, og eleverne får fagligt velfunderet håndsrækning frem mod prøverne. Der er essays for enhver smag.

Dansk

Dansk indskoling
0   18

Grundighed i særklasse

"Molevitten" er et særdeles godt bud på et danskmateriale til 2. klasse.

Dansk

Dansk
0   17

Skrivebus med motorproblemer

Hop på skrivebussen til god skriveundervisning, lokker forlag og forfatter på forsiden af et forsøg på at få skriveundervisningen til at køre stabilt og effektivt. Det er et relevant tiltag, men bussen lever ikke helt op til sit lokkende ydre.

Skønlitteratur
0   9

Grævlingedage hver dag

"Grævlingedage" er en bog om skolevægring og om, hvad der kan ske, når man begynder at grave sig ned. Hovedpersonen Pelle har glædet sig til at begynde i skole. Men han bliver med tiden gradvis til en grævling, der mest af alt har brug for trygheden derhjemme i egen hule.

PLC-skolebibliotekar Dansk Undervisning

Dansk
2   19

Et forsvar for undersøgende langsommelighed

Folkeskolereformen blev hastet og sjusket igennem uden pædagogisk debat og tilstrækkelig faglig kvalitet. Den undersøgende litteraturpædagogik, som anbefaler langsommelig, undersøgende, dvælende arbejde med skønlitteratur, rummer et syn på undervisning, som er tiltrængt i denne sammenhæng.

Dannelse Folkeskolereform Folkeskoleloven Skolen i samfundet Skolepolitik

Pædagogik
0   14

Forankret i praksis

Bogen henvender sig til relationsprofessioner og uddannelser som lærere og pædagoger. Det er en ”driftsikker” bog, hvor læseren ikke lades alene. Her er et godt og stilladserende selskab. Og der er naturligvis altid og overalt en vejledning til læsningen.

Undervisning

Læsning
0   28

Bedre styr på de store krav

Antologien samler en del af den viden, der i øjeblikket er tilgængelig om skriftsprog i indskolingen, og tydeliggør, hvor store krav der stilles til underviseres viden og evne til at undervisningsdifferentiere.

Dansk indskoling Tosprogede Læremidler Dansk Undervisning

Matematik
0   16

Udfordringer til alle "Osmo"-nauter

Spil på skærmen, og arbejd med konkrete materialer samtidig. I et sådant koncept er indlejret utallige muligheder for leg såvel som læring. For et enkelt spils vedkommende er oversættelsen fra engelsk dog så ringe, at det går ud over oplevelsen.

Teknologiforståelse Natur/teknologi

Specialundervisning
0   13

Kan man spille sig til forståelse af følelser?

Billedkort med følelser kan være for abstrakte for nogle børn. Eksemplet kunne være billedet af drengen, der jonglerer med ansigter i forskellige farver og udtryk, med teksten ”Mit humør skifter, når ...”.

Inklusion Undervisning

Pædagogik
0   12

Et "Kinderæg" om sindets kompleksitet og det vigtige i at være uperfekt

Alt handler om betydningen af forskellige samspil mellem mennesker og om de usynlige faktorer, der er på færde i relationer mellem mennesker.

Undervisning

Inklusion
1   11

Hvad skal jeg med en bog om pissedårlig inklusion?

Seks forskere og praktikere giver i denne bog deres bud på pissedårlig inklusion, hvor hensigten er ”at invitere til ærlig drøftelse og måske en provokerende debat om et emne, der ikke findes enkle løsninger på”. Anmelderen takker for at være blevet hevet ud af sin komfortzone.

Undervisning