330.000 kr. i erstatning lød afgørelsen på, da Danmarks Lærerforening klagede over Tårnby Kommune, fordi en lærer med whiplash-skade og hovedpine ikke kunne få lov til at gå ned i tid, men blev fyret.
330.000 kr. i erstatning lød afgørelsen på, da Danmarks Lærerforening klagede over Tårnby Kommune, fordi en lærer med whiplash-skade og hovedpine ikke kunne få lov til at gå ned i tid, men blev fyret.

Erstatning på 330.000 kr. til lærer efter fyring

Forskelsbehandling: En lærer ville på nedsat tid efter en sygemelding på grund af stress og hovedpine som følge af whiplash-skade. Det afviste Tårnby Kommune og fyrede læreren. Nu skal kommunen betale 330.000 kr. i erstatning til den afskedigede lærer.

Publiceret

FORSKELSBEHANDLING

Forskelsbehandlingsloven definerer forskelsbehandling således:"enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund afrace, hudfarve, religion, eller tro, politisk anskuelse, seksuelorientering, alder, handicap eller national eller etniskoprindelse".

Af Ligebehandlingsnævnets afgørelse fremgår det, at "det var istrid med forskelsbehandlingsloven, at klager blev afskediget frasin stilling som lærer".

Erstatning lød på 330.000 kr. plus 25.000 kr. irentetilskrivning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En afskediget lærer på en skole i Tårnby har fået tilkendt en erstatning på 330.000 kr. efter en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet om, at kommunen har udøvet forskelsbehandling ved at se bort fra kvindens handicap.

Kommunen endte med at fyre læreren, der var sygemeldt på grund af stress og hovedpine. Hovedpinen relaterede sig til en whiplash/piskesmæld-skade, som ifølge afgørelsen reelt er et handicap. Efter en langtidssygemelding kom læreren tilbage på halv tid i en periode, og hun ønskede siden at gå ned i tid permanent, men det kunne hun ikke få lov til.  Da læreren blev afskediget, klagede Danmarks Lærerforening på hendes vegne til Ligebehandlingsnævnet, som gav medhold i, at læreren burde have haft lov til at gå ned i tid.

Læreren ønsker at være anonym, men vil gerne fortælle om sin oplevelse.

"Jeg havde selv bragt på bane, at jeg kunne blive sat ned i tid. Hovedparten af mine timer var i matematik, og det ville jeg gerne fortsætte med.  Jeg var den eneste matematiklærer på den årgang, så jeg havde 15 timer matematik om ugen", siger læreren, der også underviste i musik.

Måtte gå til psykolog

Læreren fik besked på, at hun det næste år kunne søge om at komme ned i tid, men at skolen ikke ville give nogen form for garanti for at det kunne lade sig gøre. Hun blev atter langtidssygemeldt og dernæst afskediget. Hun var ansat under halvandet år skolen.

"Jeg følte mig meget dårligt behandlet, jeg følte overhovedet ikke, at der var nogen, der lyttede til mig. Jeg havde det skidt , for jeg gik på arbejde med hovedpine, og jeg havde også en urolig klasse, så jeg fik det virkelig dårligt", siger læreren, der også har gået til psykolog.

I dag arbejder hun i et jobafklaringsforløb på en anden skole i København og vil gerne fortsætte med at undervise. 

Powered by Labrador CMS