Ministeriet efter kommatvivl: Det er lærerens ansvar, at eleverne ikke er usikre til prøven

Skulle opremsningskommaerne læses op eller ikke? Det var det store diskussionsspørgsmål efter retskrivningsprøven for 14 dage siden. Mange lærere var i tvivl, og det forplantede sig til eleverne. Nu svarer Undervisningsministeriet, og nej, ministeriet mener ikke, at der var fejl i materialet.

Publiceret Senest opdateret

”Hjælp, jeg har en flok meget frustrerede elever efter retskrivningsprøven”, skrev en lærer efter retskrivningsprøven. Hun og mange andre lærere havde været i tvivl, fordi opremsningskommaerne i den første del af oplæsningsteksten ikke var markeret med /,/ ligesom resten af tekstens kommaer. Folkeskolen.dk/dansk har spurgt Undervisningsministeriet, om lærerne skulle have læst kommaerne op eller ikke, og om det får nogen betydning for bedømmelsen af eleverne. Svaret fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lyder:

”I lærerarket til diktaten er det præciseret, hvad læreren skal sige og gøre inden oplæsning af opgave 1. Her står 'De enkelte dele mellem skråstregerne dikteres to gange – med talesprogets udtale.' Det vil sige, at opremsningskommaerne ikke skal læses højt. Hvis læreren alligevel har valgt at diktere kommaerne separat, har det ingen betydning for elevens bedømmelse, da kommateringen ikke tæller i point-givningen. STUK kan i øvrigt oplyse, at der i opgave 1 er 10 måleord, som eleverne bliver bedømt på.”

Mange lærere gættede på, at det var en fejl, og med tanke på, at alle medlemmer i opgavekommissionen er nye efter at samtlige medlemmer sagde op samtidig, kunne man også gisne om, at det kunne betyde ændringer. Men styrelsen svarer klart ”Nej”, til at det var en fejl, og uddyber:

"Prøven i dansk retskrivning i år har stor lighed med prøver i dansk retskrivning de seneste år. Der kan forekomme variationer fra år til år i prøven, men rammerne for opgavekommissionen er uændrede".

Folkeskolen.dk har også spurgt til, om styrelsen kan forstå, at lærerne og elever blev usikre og i tvivl, og her peger man på, at det er lærernes ansvar.

”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anbefaler, at læreren, som skal diktere diktaten, forbereder sig ved at læse den højt og gennemgå diktaten, 15 min. inden prøven afvikles. I den forbindelse vil læreren kunne afklare eventuelle tvivlsspørgsmål med en fagligt kvalificeret kollega. Det er lærerens ansvar at skabe en eksamenssituation, hvor eleverne ikke bliver i tvivl om, hvad de skal under prøven”.

Dog vil man fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets side gerne arbejde præventivt i forhold til næste års prøve:

"For at sikre at en lignende tvivl ikke opstår til prøverne i næste skoleår, vil STUK styrke vejledningen om retskrivningsprøven".

Powered by Labrador CMS