Flertal for tværfaglig naturfagsprøve

Naturfagslærernes store bekymring for udvanding af fagene fik for to år siden De Konservative til at trække i bremsen og forhindre indførelsen af en tværfaglig praktisk/mundtlig afgangsprøve i naturfagene. Men nu har hele folkeskoleforligskredsen sagt ja til at erstatte fysikprøven med en tværfaglig prøve.

Publiceret

12 prøveinitiativer

Indførelsen af en tværfaglig afgangsprøve i naturfag er et af enrække initiativer til modernisering af prøverne, somfolkeskoleforligskredsen har givet opbakning til. 

Adgang til internettet ved skriftlige prøver i dansk

Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver ifremmedsprog

Udredning af mulighederne for en digital prøve iretskrivning

Forsøg med matematisk problemløsning med inddragelse afit-værktøjer

Bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi,geografi og selvrettende udtræksprøve i fysik/kemi

Projekt- og produktorienterede prøver (historie, samfundsfag ogkristendomskundskab)

Forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventueltkristendomskundskab

Forsøg med flere valgfag som prøvefag

Forsøg med prøver i partnerskab med lokale virksomheder,institutioner og foreninger

Sparringspanel vedrørende folkeskolens prøver

Obligatorisk digital prøveafholdelse

Én ekstern bedømmer ved skriftlige prøver og anonymisering afbesvarelser ved skriftlige prøver

Oplæg om fordele og ulemper ved ændrede tidspunkter for deskrift-lige prøveterminer og offentliggørelse af udtræksfag

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Danmarks fysik- og kemilærere frygter, at den foreslåede naturfagsprøve er første skridt på vejen til at nedlægge både biologi, geografi og fysik/kemi som selvstændige fag i folkeskolen og erstatte dem med et natur/teknik-lignende fag - måske kaldet science", lød kritikken i 2012 fra Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. De bekymringer fik dengang De Konservative til at melde fra over for den nye prøveform, men nu oplyser Undervisningsministeriet, at hele forligskredsen bakker op.

Formålet med den nye afgangsprøve er at gøre flere elever interesserede og motiverede i forhold til at søge videre uddannelse med fokus på naturvidenskab. Og for at følge op på, om det faktisk lykkes, igangsættes et femårigt evaluerings- og følgeforskningsprogram i perioden 2015-2020. Programmet skal fokusere på interessen for naturfagene i grund- og ungdomsuddannelserne i Danmark, samt om man kan spore en stigende interesse blandt eleverne i form af en efterfølgende øget søgning mod naturfagene i det videre uddannelsesforløb - og som en del af det program gennemføres også en evaluering af den fælles tværfaglige afgangsprøve.

Eleverne kan vælge, om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi aflægges individuelt eller i grupper (2-3 elever pr. gruppe) med individuel bedømmelse. Eleverne udarbejder en selvvalgt problemstilling inden for et lodtrukkent tema og forbereder prøven i de sidste naturfagstimer før prøven. Det bliver skolelederens ansvar at sikre, at elevens præstation ved selve den praktisk/mundtlige prøve bliver bedømt at fagligt kompetente lærere. Eftersom prøven dækker tre forskellige fag, har skolelederne mulighed for at knytte to lærere til som eksaminator foruden censor, så der altså kan være tre bedømmere til stede.

Digital fysikprøve og naturfaglig projektopgave

Digital fysikprøve og naturfaglig projektopgave

I dag kommer alle 9.-klasse-elever til prøve i fysik/kemi, og derudover bliver halvdelen udtrukket til en digital selvrettende prøve i geografi og den anden halvdel i biologi. Fra næste skoleår bliver den tværfaglige mundtlige prøve obligatorisk for alle, og så bliver der udarbejdet en digital selvrettende fysik/kemi-prøve, så eleverne kommer op i enten biologi, geografi eller fysik/kemi ved computeren.

Som en yderligere styrkelse af den naturfaglige kultur på skolerne og elevernes interesse for naturvidenskab gennemføres der i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 forsøg med en ekstra obligatorisk projektopgave i 9. klasse, der evalueres i efteråret 2017. 

 

Læs mere

Uvm.dk: Oversigt over de nyeprøveinitiativer

Powered by Labrador CMS