Der er håb om, at afgangseleverne meget snart er klogere på, hvordan de skal afslutte  folkeskolen.
Der er håb om, at afgangseleverne meget snart er klogere på, hvordan de skal afslutte folkeskolen.

Håb om afklaring om eksamen i dag

Både de Radikale og SF håber på en beslutning om eksamen senere i dag, når undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mødes med Folketingets partier. "Vi bør træffe beslutningen nu. Vi skylder et svar", siger de Radikales ordfører, Lotte Rod.

Publiceret

Faglige foreninger: SKAL EKSAMENAFLYSES?

Danmarks Matematiklærerforening:

"Det er vigtigt, at man fortsætter med at planlæggeafgangsprøverne som normalt. Hvis eleverne snart kommer tilbage iskole, vil man kunne gennemføre som normalt. Det bliver et problem,hvis vi når hen mod april, for så bliver det svært at nå atudarbejde synopser med mere, som skal bruges til de mundtligeprøver".

Formand Jens Peter Christensen

Foreningen for Madkundskab:

"Vi anbefaler at gøre eksamen frivillig. Vi mener, man bør ladedet være op til skolelederne at tage beslutningen. I de tilfælde,hvor den fravælges, ophøjes standpunktskaraktererne tilprøvekarakter".

Formand Lone Carlson 

Sproglærerforeningen:

"Vi synes, at de skal have lov til at vise, hvad de kan, og fåen afslutning og prøve at gå til eksamen".

Formand Rita Mogensen

Den faglige forening Håndværk og Design:

"Der har været så mange aflysninger nu, at eleverne ikke harnået at få den træning, de har behov for i værkstedet til, at dekan opfylde formålsparagraffen i faget. Det peger i retning af enaflysning. Vi mener, man i stedet bør give en standpunktskarakter islutningen af juni, så elevernes motivation opretholdes, samtidigmed at der er ro til fordybelse i faget, når vi vender tilbage tilskolen igen".

Formand Irene Egeskov Andersen

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening:

"Det mest fornuftige for mig vil være at sige, at vi dropper9.-klasseafgangsprøven i fællesfaglige naturfag og så konverterertiden, der skulle være brugt til eksamen, til undervisning".

Formand Erland Andersen

Foreningen af lærere i historie ogsamfundsfag:

"Vi anbefaler, at afgangsprøven gennemføres i videst muligtomfang. Det er vigtigt for eleverne at prøve at gå til prøve. Vianbefaler, at lærere og elever allerede 5. februar får at vide,hvilke fag der er udtrukket. Hvis nedlukningen varer ved, såanbefaler vi, at produktkravet bortfalder".

Bestyrelsesmedlem Christian Arnth Jørgensen

Religionslærerforeningen:

"Kristendomskundskab bør tages ud af puljen med udtræksfag tilsommer, så der ikke afvikles prøve i faget. For at fastholde enafgangsprøvekarakter foreslår vi, at man ophøjer den sidst afgivnestandpunktskarakter til prøvekarakter".

Formand John Rydahl

Musiklærerforeningen:

"Vi anbefaler, at eksamen aflyses. Vi anbefaler skolerne atafholde en prøveeksamen, men det skal være op til den enkelteskole".

Formand Karen Johansen

Danmarks Billedkunstlærere:

"Man tager simpelthen ikke faget alvorligt, hvis man tror, atman bare kan strikke en eksamen sammen, når eleverne har misset såmeget undervisning. Men hvis eleverne er tilbage for eksempel efterpåske, kan lærerne måske afholde en prøveeksamen, så de har etbedre grundlag at give karakter på".

Formand Lykke Andersen

Dansklærerforeningen:

"Årets eksaminer kan afvikles enten fysisk eller virtuelt, menkravene skal modereres, så der tages højde for, at eleverne harmistet en del undervisning".

Næstformand i folkeskolesektionen Ida Geertz-Jensen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tusinder af 9. klasse-elevers lange uvished om deres afgangseksamen til sommer ser ud til meget snart at kunne blive afløst af vished om, hvordan de efter mange ugers hjemsendelse skal afslutte deres folkeskole.

Både de Radikale og SF håber i hvert fald, at der træffes en beslutning, når børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil torsdag eftermiddag mødes med Folketingets partier i den såkaldte covid-19-følgegruppe.

Før sommerferien blev eksamen aflyst efter den første corona-nedlukning, og i stedet kom 9.-klassernes standpunktskarakterer på eksamensbeviset. Hidtil har Pernille Rosenkrantz-Theil ikke villet løfte for sløret for sine overvejelser om, hvad der konkret skal ske til sommer, men hun har understreget, at eleverne ikke skal bekymre sig. 

"Vi sidder og kigger på lige nu, hvordan vi kan strikke en model sammen, så de unge bliver vurderet på en måde, der er rimelig i forhold til, at de har haft en helt anden skolegang end  ennormal årgang", sagde ministeren midt i januar.

"Vi vil gøre vores til, at der kommer en afklaring nu. Der er sat god tid af til at diskutere det, og vi har være meget rundt omkring det. Hele sektoren har været inde, både lærere, ledere, KL og elever - så jeg synes, at vi har forudsætningerne til at træffe en klog beslutning nu", siger han.

 

Powered by Labrador CMS