Flere arrangører har fundet nye datoer til deres konferencer, men de er afhængige af, at grænsen for, hvor mange der må være samlet et sted, bliver sat i vejret fra de nuværende 50 personer.
Flere arrangører har fundet nye datoer til deres konferencer, men de er afhængige af, at grænsen for, hvor mange der må være samlet et sted, bliver sat i vejret fra de nuværende 50 personer.

Arrangører af aflyste specialkonferencer klar med nye datoer

Efter forårets corona-aflysninger af konferencer på specialområdet er en række arrangører klar til at gentage deres arrangementer på nye datoer i efteråret. Konferencerne sætter fokus på autisme, ADHD og ordblindhed. DPU har endnu ikke fundet en ny dato til sin årlige PPR-konference.

Publiceret

Oversigt

  • Autisme Spektrum Dagen, torsdag den 22. oktober,UCN-Hjørring.
  • Alle kan Læse, torsdag den 22. oktober, KøbenhavnsProfessionshøjskole i Hillerød.
  • Alle kan læse, onsdag den 28. oktober, VIA UniversityCollege i Aarhus C.
  • Ordblinde- og it-konference, mandag den 9. november,Milling Hotel Park i Middelfart.
  • ADHD-konference: Oplev Susan Young, mandag den 7.september, Hotel Comwell i Kolding.
  • Sikon-konference (autisme), mandag den 5. og tirsdag den6. oktober, Odeon i Odense.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der strømmede 600 deltagere til, da Opholdsstedet Broager ved Hirtshals, UCN Hjørring og Landsforeningen Autisme, Kreds Nordjylland holdt sin første autismedag i 2019.

Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, Nota, skulle i marts have afholdt konferencen 'Alle kan læse' i Aarhus med en søsterkonference i Hillerød i april.

"Vi er ved at finde en ny dato i sensommeren/efteråret, hvor vi gennemfører konferencerne med samme program", skrev Nota på sin hjemmeside, da det stod klart, at forårskonferencerne måtte udsættes.

Nu har Nota de nye datoer klar. Det bliver torsdag den 22. oktober i Hillerød og onsdag den 28. oktober i Aarhus.

Begge steder sætter konferencerne fokus på elever i grundskolen med ordblindhed og andre læsehandicap. Blandt oplægsholderne er pædagogisk konsulent Lis Pøhler fra firmaet Læsning Innovation og Specialpædagogik. Både i Hillerød og i Aarhus præsenterer hun et intensivt kursus, som understøtter og udvikler elevernes tekstforståelse, hvorefter deltagerne kan afprøve kurset med egne elever hjemme på skolen.

Ordblinde- og it-konference har lagt sig fast på en dato

Ordblinde- og it-konference har lagt sig fast på en dato

Også årets ordblinde- og it-konference om læse-skriveteknologi, som Rådgivnings- og Støttecentret på Aarhus Universitet står bag, blev påvirket af coronavirus. Konferencen, der har mange lærere i målgruppen, skulle have fundet sted midt i april i Middelfart.

"Vi vil ikke risikere, at fem oplægsholdere og 50 deltagere bliver smittet på konferencen", sagde specialkonsulent Erik Arendal fra Aarhus Universitet til folkeskolen.dk/specialpædagogik den 12. marts. På det tidspunkt havde 300 tilmeldt sig, men Erik Arendal regnede med yderligere 50, da tilmeldingsfristen først udløb den 31. marts.

I første omgang blev konferencen udsat til 1. september, men nu hedder datoen mandag den 9. november. Stadig i Middelfart.

"Vi arbejder på, at programmet bliver næsten det samme, men der kan komme ændringer", skriver Erik Arendal på universitetets hjemmeside.

Konferencen handler om den pædagogiske og didaktiske anvendelse af læse- og skriveteknologi til børn, unge og voksne i uddannelse og har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Nota, Nationalt Videncenter for Læsning og Ordblindeforeningen som medarrangører.

ADHD-foreningen har fået kabalen til at gå op

ADHD-foreningen har fået kabalen til at gå op

Både ADHD-foreningen og Landsforeningen Autisme måtte aflyse kurser og konferencer. Det gik blandt andet ud over ADHD-foreningens store årlige konference, som skulle have fundet sted i slutningen af april i Kolding. Nu er det lykkedes at finde en nu dato til konferencen, som henvender sig til alle, der arbejder med unge og voksne med ADHD.

"Vi har arbejdet på højtryk for at få kabalen til at gå op, og vi glæder os ufattelig meget over, at det er lykkedes. Mandag den 7. september stiller vi skarpt på, hvordan vi ruster og rykker unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder. Så de holder fast på uddannelse og arbejde. For vi ved, at de ofte falder af toget og fylder i en række uheldige statistikker. Vi ved heldigvis også, at viden og værktøjer kan gøre en verden til forskel", skriver ADHD-foreningen på sin hjemmeside.

Deltagerne kan blandt andet møde den verdensberømte psykolog Susan Young, som har udviklet det efterspurgte kursus R&R2, som handler om, hvordan mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder kan lykkes med det, de ønsker.

Man godt kan gøre autisme til sin bedste ven

Man godt kan gøre autisme til sin bedste ven

Det er også lykkedes autismeforeningen at finde nye datoer til sit store arrangement, Sikon-konferencen, som skulle have løbet over to dage i Odense i slutningen af april. Den bliver nu afviklet mandag den 5. oktober og tirsdag den 6. oktober i Odense med en ekstra søndagskonference dagen inden det egentlige startskud.

På søndagskonferencen kan deltagerne møde autismeforeningens første ambassadør, nemlig Lars Meerson Rasmussen, som er tidligere europamester i håndbold og sendiagnosticeret autist.

"Jeg vil med mine fortællinger og foredrag vise, at man godt kan gøre autisme til sin bedste ven, have succes og føle, at man kan noget ekstra, ved at finde og bruge de redskaber, der er bedst for én selv", siger Lars Meerson Rasmussen til autismeforeningen.dk.

Den egentlige konference byder på flere oplæg om low arousal-tilgange, blandt andet i undervisning, og leder Maiken Ziebell og ledende psykolog Anam Nowdrarpour fortæller om skolefravær og veje ud af det. De kommer begge fra Vendepunktet, som er en enhed under Behandlingsskolerne, der indskriver elever med stort skolefravær, også kaldet skolevægring.

Dialogkonference om PPR mangler fortsat en dato

Dialogkonference om PPR mangler fortsat en dato

DPU planlægger at holde en konference med samme indhold som den årlige dialogkonference om PPR, der skulle have fundet sted den 24. marts. Koordinator Dorte Kousholt tygger i øjeblikket på en ny dato, og flere overvejelser spiller ind på valget, men de fleste taler for at udskyde konferencen med et år.

"Jeg vil ikke risikere, at vi skal flytte konferencen engang til på grund af forholdsreglerne omkring corona, og vi skal også have de samme oplægsholdere til at stille op, og de skal have et vist varsel", siger Dorte Kousholt.

Når konferencen traditionelt ligger om foråret, skyldes det klare meldinger om, at en det passer bedst ind i arbejdsflowet hos PPR.

"Hvis vi holder konferencen til efteråret og arrangerer en ny til foråret, får vi to konferencer inden for et halvt år. Jeg kan være bekymret for, om PPR-kontorerne kan skaffe penge til at deltage i to konferencer på så kort tid. Men jeg må snart til at træffe en beslutning, så vi kan melde en dato ud", siger Dorte Kousholt.

På konference sætter DPU fokus på, hvordan PPR kan gøre en forskel gennem det tværfaglige samarbejde om at skabe inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer.

Powered by Labrador CMS