Bachelorprojekt

Tidspunktet eleverne arbejder på har større betydning for deltagelsen end undervisningsformen, skriver Nicolaj Lundberg i sit bachelorprojekt.

Bachelor: Den sløve morgenundervisning

Eleverne i udskolingen er mindre aktive i morgentimerne, uanset hvilken tilgang læreren vælger, skriver Nikolaj Lundberg i sit bachelorprojekt.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer ogoffentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og debedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist på sitet. 

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år treprojekter, der tildeles priser. Læs om formålet og sedommerkomiteerne på skærmen. 

Lærerprofession.dk drives ifællesskab af professionshøjskolerne ogfagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, GyldendalUddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisning fra klokken 8.15 til 9.45 er det mest kritiske i forhold til udskolingselevers deltagelse og motivation, skriver Nicolaj Lundberg i sit professionsbachelorprojekt fra læreruddannelsen i Roskilde ved Professionshøjskolen Absalon.

Elever i folkeskolen møder omkring klokken 8 og har fri igen mellem klokken 14 og 16. De lange skoledage, og hvordan de påvirker eleverne, har været meget omdiskuteret i de senere år. I nyere tid er der også forsket i, hvordan søvn og døgnrytme påvirker elevers deltagelse i undervisningen.

Nicolaj Lundberg har oplevet, at tid fylder meget i læreres planlægning. Når han har talt med  lærere, har der også været megen diskussion om, hvordan man håndterer de sidste timer, og hvad man kan og ikke kan på forskellige tidspunkter af dagen. Tidspunktet for undervisningen virker til at have markant indflydelse på lærernes valg af undervisningsform - eller i hvert fald i argumentationen for valget, skriver han.

Der får ham til at spørge: "Hvilken betydning har undervisningens skemaplacering og undervisningsform for elevernes motivation og deltagelse, samt lærernes valg af metode i deres undervisningsplanlægning", i problemformuleringen til projektet.

Elever, der sover i timen

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Nicolaj Lundberg bygger sit projekt på observationer fra overbygningen på en skole i Holbæk Kommune. Han har i sin undersøgelse både brugt observationsskemaer om elevernes deltagelse og et skema om lærerens valg af deltagelsesform afhængigt af tidspunktet på dagen. 

Det kan være svært at fastlægge, hvornår en bestemt elev er deltagende, og hvornår eleven ikke er det. Nicolaj Lundberg registrerede derfor i stedet, hvornår eleverne ikke var aktive, da det var nemmere at sætte målbare parametre op for observationerne.

"Eksempler på disse parametre var elever med mobilen fremme, elever, der småsnakker, tegner eller, som jeg uheldigvis oplevede, elever der sover". 

Han refererer i projektet til en kronik fra fagbladet Folkeskolen, hvor ph.d. Camilla Kring og skoleleder Dorte Junge skriver, at 80 procent af alle unge mellem 10 og 20 år er B-mennesker. Artiklen bygger på et amerikansk studie i børn- og unge teenanegeres døgnrytmer. De to forfattere peger på den 'normale' mødetid klokken 8 som et problem i forhold til børns læring og livskvalitet. I artiklen skriver de, at et A-menneske typisk er vågent mellem klokken 6 og 22, hvor B-mennesker typisk er vågne fra klokken 9 til 13, og det skaber problemer, da mødetiden jo oftest er ens for alle.

Kronik: Differentierede mødetider i skolen 

Nicolaj Lundberg skelner i projektet mellem induktiv og deduktiv undervisning. Han arbejder ud fra grundtanken om, at jo mere induktiv undervisningsformen er, jo højere er graden er selvbestemmelse hos eleverne og dermed også motivationen og deltagelsen. I sin analyse finder han frem til, at timerne fra  8.15 til 9.15, uafhængigt af undervisningsformen, er det mest kritiske tidspunkt at undervise på, i forhold til elevernes deltagelse. Det kan hænge sammen med deres forskellige døgnrytmer, heraf manglen på søvn og hvordan det påvirker elevernes drivkraft, skriver han.

Faktisk kommer han frem til, at den induktive undervisningsform om morgenen, på den konkrete skole, viser sig at have negativ indflydelse på elevernes deltagelse. I morgentimerne var deltagelsesniveauet dobbelt så højt ved en deduktiv undervisningsform. Det kan hænge sammen med, at eleverne har mere ansvar for indholdet og til en vis grad niveauet af deltagelse, hvor den deduktive tilgang er mere lærerstyret.

Motiverede elever midt på dagen

Í den undervisning, der foregik midt på dagen med en deduktiv tilgang, var der et markant højere niveau af deltagelse  sammenlignet med både morgen- og eftermiddagsundervisning.

Undervisning mellem klokken 14 og 15.30 var dog stadig præget af en højere grad af deltagelse end om morgenen, uanset hvilken tilgang der var til undervisningen. 

Nicolaj Lundberg konkluderer i sit bachelorprojekt, at tidspunktet eleverne arbejder på har større betydning for deltagelsen end undervisningsformen på den skole, hvor han har gennemført undersøgelsen. 

Læs hele projektet her: