Forskning

"Formelt har vi en blød mål- og resultatstyring i Danmark, men jeg vil påstå, at den har nogle af de samme pædagogiske, didaktiske og psykologiske virkninger som en hård resultatstyring", siger lektor Stinus Storm Mikkelsen om målstyringens betydning for undervisningskvaliteten.

Undersøgelse: Målstyringen stresser lærerne og gør undervisningen dårligere

Skolereformens fokus på mål og resultater har ført til en hårdt presset lærerstand, der leverer mere defensiv og ensformig undervisning. Sådan konkluderer forsker på baggrund af sin undersøgelse af målstyringens betydning for undervisningskvaliteten.

Publiceret

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er delvist finansieret af DanmarksLærerforening,  men er designet og gennemført frit afforskerne på UCL.

Danmarks Lærerforening og KL har været tilknyttet somfølgegruppe, der har bidraget med rådgivning. 

Interviewpersonerne er fundet med hjælp fra de lokalelærerkredse, som har kontaktet en række tillidsrepræsentanter, somderefter har videreformidlet kontakt på deres skoler.

Nogle af interviewpersonerne er også fundet via skoleledere, derhar videreformidlet kontakt til lærerne på skolen.

Halvdelen af de interviewede lærere har eller har hafttillidsrepræsentant-funktioner, men alle har dagligundervisning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg har aldrig lavet så kedelig undervisning, som jeg gør nu". (Udskolingslærer, der underviser i naturfag)

"Vi vil jo alle det bedste for eleverne. Men mange samtaler kommer bare til at handle om bedømmelse. Det går ud over relationen". (Udskolingslærer, der underviser i billedkunst, idræt, dansk)

"Vi har en klassekonference en gang årligt, hvor vi mødes faglærere, vejleder, og en fra ledelsen. Og der er udgangspunktet de nationale test. Det er egentlig ikke meningen, men de kommer til at fylde det hele. Men det er tydeligt, at ledelsen bliver målt på resultaterne opadtil. Så kan det fx være at eleverne bon'er ud på læseforståelse, og så bruger vi en masse tid på det. Også selvom læreren måske har en helt anden vinkel på det". (Udskolingslærer, der underviser i dansk og matematik)

De tre lærerudsagn er et lille udpluk af en perlerække af eksempler på, hvordan lærere oplever, at deres undervisning bliver påvirket i en negativ retning.

De stammer fra en undersøgelse, der er foretaget af lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Stinus Storm Mikkelsen om målstyringens betydning for undervisningskvaliteten.

Overrasket over den store betydning

Selvom en del af professionslitteraturen peger på, at en kraftig mål- og resultatstyring har haft negative konsekvenser for skolesystemer verden over, er Stinus Storm Mikkelsen alligevel blevet overrasket, hvor presset lærerne i de to kommuner giver udtryk for at være. 

"Det har gjort indtryk på mig, hvor pressede mange lærere giver udtryk for at være. Det skal ikke lyde sart, men jeg tror det er vigtigt at forstå, og hvor sårbart og krævende det er at være lærer, og hvor meget overskud det kræver at gå ind hver dag og skulle bestemme over og motivere nogle unge mennesker, der ikke nødvendigvis har lyst til det", siger han.

Han påpeger, at det langt fra er alle lærere, der har det på samme måde, og langt størstedelen af lærerne svarer, at de generelt oplever at lykkes med deres undervisning i hverdagen:

"Fortællingerne fra interviewene kan naturligvis ikke generaliseres til alle lærere i de to kommuner. Men kombineret med tallene fra spørgeskemadelen viser det, at der er for mange, der oplever, at de ikke kan levere den undervisning, de gerne vil".

Læs mere

Lærerperspektiver på målstyring og undervisningskvalitet
Powered by Labrador CMS