Initiativerne sker i tæt samarbejde med det opsøgende arbejde i vores familiegrupper, fritidscentre og sundhedspleje. Vi trækker på viden fra PPR om, hvilke børn og unge der har brug for netværksaktiviteter, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.
Initiativerne sker i tæt samarbejde med det opsøgende arbejde i vores familiegrupper, fritidscentre og sundhedspleje. Vi trækker på viden fra PPR om, hvilke børn og unge der har brug for netværksaktiviteter, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Aalborg afsætter en million til at hjælpe udsatte børn under nedlukning

Aalborg Kommunes magistrat har besluttet at afsætte 1 mio. kr. til ekstra initiativer, der skal hjælpe børn og unge i de mest udsatte familier gennem et forår med covid-19-nedlukning. "Med en bred indsats vil vi forebygge, at presset bliver for stort i de familier, der i forvejen er presset. Vi vil tage hånd om de børn og unge, der har allermest brug for at komme hjemmefra hver dag. Derfor går vi nu ud med en bred indsats" fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse.

Fordeling af midlerne

  • 150.000 kr. til aflastning af familierne i form af ekstraordinær lektiehjælp og aflastningstilbud. Dette sker i tætsamarbejde mellem Socialafdelingen og Center for TværfagligForebyggelse.
  • 50.000 kr. til en særlig opsøgende medarbejder, der skalrådgive udsatte familier med anden etnisk baggrund, hvor forældreneer bekymrede for at sende børnene i skole.
  • 50.000 kr. til Mødrehjælpen til indsatser i forbindelse medvold i familier.
  • 150.000 kr. til at opruste Børne- og Ungerådgivningen til denekstra søgning fra børn, unge og familier, der ønsker råd om deudfordringer, der følger i kølvandet på nedlukningen.
  • 300.000 kr. til initiativer i regi af Skoleforvaltningen. Delsudbydes i et samarbejde mellem Ungebyrådet, UngAalborg og PPRaktiviteter, der skal forebygge ensomhed og udsathed blandtskolebørn. Dels etableres en hotline 3 aftener om ugen, hvorfamilier kan søge råd og vejledning. Endelig udbydes webninarermålrettet forældrene.
  • 300.000 kr. til at skabe og markedsføre meningsfuldefællesskaber for sårbare unge i idræts- og foreningslivet. Midlernevil bl.a. gå til kvalitetssikring af aktiviteter såsom kompetenteinstruktører, rekruttering og markedsføring i boligområder,netværksdannelse og fastholdelse af deltagerne i foreningslivet.Også selvejende institutioner, som f. eks. GAME Streetmekka, vilindgå i opgaven.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Pressemeddelelse fra Aalborg Kommune

Powered by Labrador CMS