Idræt
0   6

Censorer: Problemer med gruppeeksamen i idræt på læreruddannelsen

De lærerstuderende går lidt frem i karakter i idræt, men censorer peger på problemer med gruppeeksamen på læreruddannelsen. "Den mundtlige eksaminationstid er samlet set meget kort", konstaterer en censor ifølge den nye censorrapport.

Mens landets lærerstuderende scorer lidt højere karakterer end året før, påpeger censorer i undervisningsfaget idræt på læreruddannelsen samtidig, at gruppeeksamenerne volder dem kvaler, når de skal bedømme de enkelte studerende.

Det skyldes dels professionshøjskolernes såkaldte tidsreduktion ved eksamen i forbindelse med gruppeeksamen. Censorer finder det problematisk, at reduktionen bliver så drastisk, at det ikke er muligt for de studerende at blive eksamineret i og leve op til kompetencemålene.

Det fremgår af årsberetningen fra censorformandskabet ved læreruddannelsen, hvor 34 kvindelige og 39 mandlige censorer har følt de lærerstuderende på tænderne i idræt.

Svært at dække kompetencemål på så kort tid

Artiklen fortsætter under banneret

Og netop tidsreduktionen i forbindelse med gruppeeksamen går igen i bemærkningerne fra censorerne, der dog generelt for flertallets vedkommende vurderer det samlede eksamensforløb som tilfredsstillende eller særdeles tilfredsstillende.

"Tiden og reduktionen i denne synes meget voldsom, og det er svært at dække kompetencemålene på så kort tid", anfører en censor, mens en anden supplerer: "Den mundtlige eksaminationstid er samlet set meget kort".

"Umuligt at få indsigt i den enkeltes viden og færdigheder"

Også gruppernes størrelser ved gruppeeksamenerne giver anledning til kommentarer fra censorerne. Det fremgår, at gruppernes størrelser varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Der arbejdes med gruppestørrelser på op til 10 personer til den praktiske del af eksamen og op til 5 i den mundtlige del, og det giver censorerne vanskeligheder med at vurdere den enkelte studerendes viden og færdigheder ved så store grupper, fremgår det af censorrapporten. Eller som en censor udtrykker det:

"Det er umuligt at få indsigt i den enkelte studerendes viden og færdigheder, fordi de skal 'vente' på, at taletiden bliver deres. Inden det bliver deres tur, kan samtalen være drejet et nyt sted hen".

Samlet set vurderer censorerne, at kvaliteten ved årets kompetencemålsprøver overvejende er tilfredsstillende, men nogle censorer giver udtryk for bekymring i forhold til bundniveauet.

"Niveauet var meget spredt, fra ikke bestået til forbilledligt. Som faglig evaluator kan jeg drømme om, at niveauet - og særligt bundniveauet - er højere. Det vil være godt for faget og folkeskolen, hvis de gode præstationer i højere grad er normen end undtagelsen", anfører en censor ifølge årsberetningen.

Flere censorer peger på betydningen af den reducerede undervisnings- og vejledningstid i faget, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved "et smalt repertoire, ensartethed og manglende ejerskab hos nogle grupper af studerende".

Behov for flere timer til idræt

Blandt censorformandskabets opmærksomhedspunkter nævnes derfor også, at der er behov for flere timer til undervisningsfaget "set i forhold til fagets bredde og dybde".

Det påpeges ligeledes, at antallet af studerende og tidsreduktionen bør justeres, så den studerende tidsmæssigt har mulighed for at "demonstrere opfyldelse af kompetencemålene" - især i den mundtlige del af eksamen.  

Og så kniber det for de studerende med at få inddraget den humanbiologiske idrætsteori i de studerendes didaktiske overvejelser - dette punkt bør forbedres, lyder det fra formandskabet.

Men ikke desto mindre går de lærerstuderende samlet set op i karakterer i forhold til året før. Karaktergennemsnittet er 7,75, hvor det året før var 7,39.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.056 andre er allerede tilmeldt

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
299 andre er allerede tilmeldt