Bachelorprojekt Historie
0   28

Bachelor: Tegninger kan styrke elevers refleksion

Arbejdet med selvproducerede tegninger kan skabe indlevelse og erkendelse og styrke elevers historiebevidsthed, siger Anja Kirkegaard

Anja Kvistgaard Kolster Kirkegaard har i sin praktik oplevet, at eleverne på mellemtrinnet forstår historie som et fag, der kun er relevant for fortiden og derfor forbliver i fortiden. Eleverne har svært ved at skabe kobling mellem historien og deres eget liv. De har svært ved at sætte ord på, hvad de har lært i faget.

Hun ønsker at give dem et redskab til at udtrykke sig i historie og spørger i problemformuleringen til sit professionsbachelorprojekt fra Læreruddannelsen i Odense ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole derfor: "Hvordan kan man styrke elevers kompetencer i historiefaget gennem en æstetisk tilgang med fokus på selvproducerede tegninger".

En æstetisk tilgang

Historie bygger i dag på en kritisk og reflekteret tilgang til historiske begivenheder. Fagets særlige opgave er at hjælpe eleverne med at forholde sig til fortidens fortællinger og ikke bare lære årstal og navne udenad. Elevernes historiebevidsthed skal i spil ved at koble fortiden til elevernes nutid og fremtid.

Eleverne har svært ved at se sammenhænge mellem faget og deres hverdagsliv og dagligdag, viser rapporten "Historiefaget i fokus" fra 2016.
"Nogle siger, at man skal have historie i skolen for at lære noget om fortidens fejltagelse, så vi i dag undgår at begå de samme fejl. Andre mener, at man har historie for at lære om, hvilke faktorer, der har været afgørende for hvilke forandringer i samfundet".

I formålet for historie står der: "Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Dermed opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund". Tilgangen til historie er gået fra at være stoforienteret til at være mere kompetenceorienteret. Eleverne skal ikke længere kun lære om fortidige begivenheder i kronologisk rækkefølge, de skal kunne orientere sig og tænke historisk.

Gode projekter

Lærerprofession.dk    præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.
- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist her:
- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år tre projekter til præmiering. Læs om formålet og se dommerkomiteerne her:
Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.
- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring og Sinatur-hotellerne.


Anja Kirkegaard undersøger, hvordan et æstetisk perspektiv på faget kan støtte eleverne i at kunne reflektere over og perspektivere fortiden til deres egen livsverden og forståelse af omverden. Hun tager udgangspunkt i A.G. Baumgartens beskrivelse af æstetisk erfaringsdannelse, som vej til erkendelse. Han ligestiller erkendelsen gennem sansning med begrebslig erkendelse og mener, at man gennem sansning kan opleve, kommunikere og erfare på en helt særlig måde.
"Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som man kan kommunikere fra, til og om følelser".

I projektet definerer hun en æstetik måde at lære på, som det at omsætte egne indtryk af verden til æstetisk udtryk, og æstetisk virksomhed kan være aktiviteter, hvor eleverne gennem symbolsk formsprog som tegning, rollespil, dans eller sang fortolker deres oplevelser.

Naboer

Projektet tager udgangspunkt i tegninger fra 57 elever fra to 5.-klasser og en 7.-klasse, som har arbejdet med forløb om henholdsvis "naboer" og "stavnsbåndet". Eleverne tegner, hvad de har lært af forløbet. Der er ikke krav til, hvordan tegningen skal udformes og tegningernes kunstneriske udtryk er ikke vigtigt. Det er processen der er i fokus og selve det budskab, der kommer til udtryk. Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse undersøger Anja Kirkegaard, hvilke arbejdsformer eleverne møder i undervisningen, og hvad de synes om og lærer af at tegne. Hun undersøger også, hvilke overvejelser de tre historielærere gør sig i undervisningen set fra et æstetisk perspektiv.

Eleverne har fortolket opgaven forskelligt og tegner forskellige ting. Nogle elever bruger farver og lineal og tegner på livet løs. Andre elevers tegninger er ganske simple. Det vigtige er ikke, hvordan tegningerne ser ud, understreger Anja Kirkegaard. Målet er, at tegningerne kan skabe indlevelse og forståelse for temaet og den skal medvirke til, at eleverne får et redskab til at reflektere over deres egne roller i den store og den lille historie.

I 5.-klasserne, hvor temaet er "naboer", har mange elever tegnet det danske og det svenske flag, muligvis fordi de har arbejdet med svenskekrigene. Nogle elever har også tegnet deres nabo og på den måde skabt en forbindelse mellem den store og den lille historie.

Eleverne bruger forskellige symboler, nogle tegner geografiske landområder, bomber mellem landene, men også andre symboler for naboer som arme og vinduer. Det tyder på, at eleverne eksperimenterer med en symbolsk form. De forsøger at udtrykke noget om dem selv, ved at bruge symboler, som de har en relation til og til at reflektere over det historiske tema, mener Anja Kirkegaard.

Eleverne kan ud fra den æstetiske arbejdsform forholde sig til det historiske indhold, forstå sig selv og omverdenen og reflektere over, hvordan de kan udtrykke deres viden, lyder hendes vurdering.
 "Det er dog vigtigt, at denne sammenhæng mellem refleksion og tegning italesættes i samarbejde med eleverne. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at tegningen indgår i en efterfølgende diskussion på klassen for, at eleverne opnår denne indsigt i tegningens funktion i historieundervisningen. Elevernes individuelle erfaringer kan på den måde styrke deres forståelse af temaet og skabe en helhedsforståelse både ud fra tegningen i sig selv, men også i interaktionen med hinanden", siger hun.

"En æstetisk tilgang, herunder selvproducerede tegninger, har potentiale til at styrke elevers refleksion i historiefaget og dermed kvalificere deres historiske bevidsthed, slår Anja Kirkegaard fast i konklusionen på sit professionsbachelorprojekt.

Læs hele projektet her:

Artiklen fortsætter under banneret


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Historie- og samfundsfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for de to fag. I samarbejde med foreningen Falihos.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.276 andre er allerede tilmeldt

De bedste professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.188 andre er allerede tilmeldt
Vind hotelophold i julekonkurrencen

Så er det blevet juletid, og folkeskolen.dk har i den anledning en julekalender, hvor du hver dag frem til juleaften kan finde dagens låge-opslag med en præmie på vores Facebookside. Du er også med i lodtrækningen om hovedpræmien, hvor du kan vinde et weekendophold for to på et af de lækre Sinaturhoteller. Tjek vores Facebookside hver dag i december for at være med!

Deltag i konkurrencen