Specialundervisning
0   9

Fokusskolen giver skoletrætte og udfordrede elever en ny start

Praktik, tolærerordning og tæt kontakt til den enkelte er blandt de virkemidler, Fokusskolen i Aarhus bruger til at motivere elever, som ikke har de bedste erfaringer med at gå i skole. Det lykkes så godt, at langt de fleste går til afgangsprøve.

I sidste uge fortalte Tina Seliger begejstret, hvordan Fokusskolen i Aarhus har bragt glæden ved at gå i skole tilbage til hendes to sønner med henholdsvis infantil autisme og ADHD. Fokusskolen er et tilbud til skoleudfordrede og skoletrætte elever i 8. og 9. klasse, og Tina Seligers sønner tilhørte hver sin gruppe, da de begyndte på Fokusskolen.

"Vores elever har det til fælles, at de ikke lykkedes i deres almene skoletilbud. Nogle fordi de har svært ved at sidde stille og fordybe sig, mens andre har problemer med arbejdshukommelsen eller med indlæring generelt. Andre igen er introverte, måske fordi de er blevet mobbet", fortæller Rikki Højlund Vetterli, som er teamleder på Fokusskolen der er en del af Vestergårdsskolen i Aarhus.

Artiklen fortsætter under banneret

Som udgangspunkt skal eleverne op i de tre hovedfag

Fokusskolen har hidtil haft en praktikklasse med undervisning hver anden uge og praktik i de andre uger og en skoleklasse med tre ugers undervisning og en uges praktik. Efter sommerferien sløjfes skoleklassen, hvorefter tilbuddet fortsætter med to praktikklasser.

Målgruppen

Fokusskolen henvender sig til elever fra Aarhus Kommune, som

 • er på vej i 8. eller 9. klasse.
 • måske er skoletræt, men er undervisningsparat.
 • måske kæmper med personlige og/eller faglige udfordringer, som de vil have hjælp til at arbejde med.
 • er motiveret for at indgå i en social klassesammenhæng med undervisning, der sigter på folkeskolens afgangsprøver.
 • har mod på at tage kampen op og vil deltage aktivt i både den faglige og den praktisk orienterede undervisning.
 • har lyst til at udvikle sig og indgå i et tæt socialt fællesskab med skolens lærere samt de øvrige elever.
 • har lyst til praktik - det giver eleven glæde og motivation til den fortsatte skolegang.

"Det gør vi for at optimere undervisningsdelen. Hvor vi kun har én underviser på i skoleklassen, kører vi med to i praktikklasserne. Samtidig håber vi at kunne lave lidt større klasser. I dag har vi klasser med syv-otte elever, men vi vil op på 10-12 elever for at få mere dynamik i klasserne", siger Rikki Højlund Vetterli.

Trods elevernes vanskelige forudsætninger lykkes det Fokusskolen at få langt de fleste til at gå til afgangsprøve. Det er der flere årsager til.

"Vi tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Nogle har måske haft 70 procent fravær i 8. klasse, og de skal lære at gå i skole igen. Men som udgangspunkt skal de til afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk, og det gør langt de fleste. Vi har oplevet alle karakterer fra 00 til 12. Det afhænger også af, hvad eleverne har lært på deres tidligere skoler", siger teamlederen.

Eleverne får lappet deres faglige huller

Fokusskolen underviser primært i dansk, matematik og engelsk, da tilbuddet sigter mod, at eleverne kan fortsætte på en erhvervsuddannelse. Så eleverne får ikke en fuld afgangsprøve.

"Det kan vi ikke nå på den halve tid, når eleverne i forvejen er skoletrætte og skoleudfordrede. Vi lapper huller, som er opstået efter fravær eller på grund af deres udfordringer med at lære", siger Rikki Højlund Vetterli, som med udtrykket 'den halve tid' henviser til, at eleverne er i praktik hver anden uge.

Til gengæld er der altid to undervisere til stede i timerne i skoleugerne.

"Med to undervisere på i alle fag kan vi arbejde målrettet med elevernes faglige huller. For eksempel kan den ene lave tavleundervisning, mens den anden kan gå fra med en mindre gruppe. Hvis nogle elever ikke har lært at regne med brøker, kan vi fylde det hul ud hurtigere, end hvis man er én lærer til 27 elever", siger teamlederen.

Praktik i virksomheder øger elevernes selvværd

Praktikugerne hjælper eleverne til at fokusere på den boglige undervisning, fremhæver Tina Seliger i sin ros af Fokusskolen. Det er Rikki Højlund Vetterli enig i. Men praktikken stiller også krav til eleverne.

Fokusskolen

Fokusskolen er en afdeling under Vestergaardsskolen i Viby ved Aarhus. Lærere og pædagogerne underviser udelukkende elever i udskolingen.

Skolen har relationen mellem lærer/elev og elev/elev i centrum og ønsker at udfordre og udvikle den enkelte elevs potentialer og kompetencer. Derfor prioriterer skolen

 • at lærere og elever spiser fælles morgenmad og frokost
 • at skolemiljøet er trygt - både i undervisningen og i pauserne
 • at være opmærksom på elevernes trivsel gennem en kontaktlærerordning
 • at sætte rammerne og reglerne og forvente, at eleverne gør deres bedste for at overholde indgåede aftaler
 • at anerkende den enkelte elev og det, de kan, og have fokus på elevernes succeser
 • at anerkende, at eleverne er forskellige og dermed har forskellige styrker og udfordringer.
 • at udfordre den enkelte fagligt og støtte op om deres faglighed med blandt andet tolærerordning, ce-ord/Appwriter og mulighed for ordblindetest mm.
 • at tage eventuelle konflikter meget seriøst og lave konfliktløsningsforløb samt inddrager forældrene, hvis det skønnes nødvendigt.

"Det kræver en del af unge, som er præget af nederlag, at komme ud i en virksomhed, så de skal være seje og modige for at kunne lykkes med at være i forskellige praktikker i løbet af skoleåret. Men de profiterer af det, fordi der ikke stilles boglige krav til dem i praktikugerne", siger han.

Det giver eleverne succes at løse andre opgaver end de skolefaglige, og det øger deres selvværd.

"Hos en tømrermester kommer de til at måle op og arbejde med vinkler, og den virkelighed tager de med til matematikundervisningen ugen efter".

Rikki Højlund Vetterli har flere gode historier om vellykkede praktikophold.

"Nogle begynder måske som fejedreng på et mekanikerværksted, men senere indgår de fuldt ud i arbejdet, og det ender med, at de aftaler en praktikplads til erhvervsuddannelsen. Andre prøver tre-fire praktiksteder af, fordi de har brug for at få afklaret, hvilken uddannelse de vil have. Når de så finder ud af, at de for eksempel vil være tømrer, prøver de måske to-tre mestre af".

Eleverne får et rygstød af at ligne sidemanden

Som ved andre specialtilbud er der ikke fri adgang til Fokusskolen. Sammen med PPR og visitationsudvalget vurderer skolen, om en elev vil profitere af tilbuddet. Men derfra til at motivere eleven er der et stykke. Og så alligevel ikke.

"Efter otte-ni år i den almene skole er eleverne præget af nederlag, men vi har det privilegium, at vi giver dem en ny start. Det er de bevidste om, fordi vi bringer dem ind i en anden kontekst. Man skal heller ikke tage fejl af, at de kommer ind i en klasse, hvor de ligner sidemanden, og hvor der er en accept af, at man er fagligt sårbar og har brug for at få målrettet hjælp af lærerne. Derfor lykkes vi", siger Rikki Højlund Vetterli.

To gange om ugen mødes eleverne med en kontaktlærer til en snak om skema og trivsel.

"Vi bestræber os på at være tæt på eleverne. Nogle har været socialt isoleret i deres gamle klasse, og for at hjælpe dem skaber vi fællesskaber, de kan indgå i. Andre har haft et massivt fravær, så hvis de en dag ikke kommer i skole, er vi hurtige til at tage fat i både elev og forældre", siger Rikki Højlund Vetterli.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.521 andre er allerede tilmeldt