0   56

Det generelle KTO-forlig

I det følgende kan du læse om de lønstigninger og andre forbedringer, der gælder alle (amts)kommunalt ansatte. Som noget nyt gælder forliget for en 3-årig periode, dvs. perioden 1. april 1999 til 31. marts 2002

Den samlede ramme

Rammen for forhandlingsresultatet er på 7,55% af lønsummen fordelt over 3 år (mod 4,25% over 2 år i 1997). Hertil skal lægges reguleringsordningen. Det skønnes, at inklusive reguleringsordningen vil de overenskomstmidler, der er forhandlet hjem, svare til 9,45% af den samlede lønsum.

Af den samlede ramme på 7,55% bruges 5,46% til generelle procentvise lønstigninger (mod 2,95% i 1997). Den resterende del af rammen bruges f.eks. til finansiering af specielle krav, feriefridage mv.

Artiklen fortsætter under banneret

Hvornår udbetales de generelle lønstigninger?

De generelle lønforhøjelser på 5,46% kommer gradvist til udbetaling i løbet af perioden frem til oktober 2001. Det sker på denne måde:

0,65%

(+ 0,47% fra reguleringsordningen)

1,77%

(+ ?,??% fra reguleringsordningen)

2,00%

(+ ?,??% fra reguleringsordningen)

1,04%

Reguleringsordningen fortsætter

Reguleringsordningen, der skal sikre en ligelig lønudvikling mellem den offentlige og den private sektor, fortsætter i en let forbedret udgave.

Decentral løn

Aftalen om decentral løn afskaffes ved overgangen til ny løndannelse pr. 1. april 2000. Det betyder, at der også i det kommende skoleår er afsat midler til decentrale lønforhandlinger.

Ved overgang til ny løn vil de decentrale lønaftaler, der er aftalt som varige, fortsætte også i det nye lønsystem.

Feriefridage

Der indføres i alt 3 nye feriefridage for ansatte i folkeskolen, dog ikke for timelønnede.

1. feriefridag med virkning fra 1. april 1999, der forhøjes til 2 feriefridage med virkning fra 1. april 2000 og endelig til 3 feriefridage med virkning fra 1. april 2001.

Optjening af feriefridagene sker som ved optjening af ferie.

Den ansatte vælger selv, om de optjente feriefridage skal indgå som en nedsættelse af årsnormen eller udbetales. Hvis den ansatte vælger at afvikle feriefridagene, betyder det, at den årlige skoletid nedsættes med 7,4 timer pr. feriefridag. Den ansatte kan altså ikke kræve, at antallet af arbejdsdage (209) nedsættes, men hvis forholdene tillader det, kan det konkret aftales med skolens ledelse.

Barsel og omsorg mv.

Barselsaftalen mv. ændres således, at der indføres

- ret til sædvanlig løn ved fædres barselsorlov i 25. og 26. uge

- ret til sædvanlig løn under perioder med

- Tjenestefrihed med henblik på pasning af alvorligt syge børn under 14 år (dagpengelovens § 19a)

- Tjenestefrihed til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem (lov om social service § 104).

Aftalen om omsorgsdage ændres, således at en ansat med virkning fra 1. april 2000 har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn indtil barnets fyldte 5. år. Med virkning fra 1. april 2001 er der ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn indtil barnets fyldte 8. år.

Ansatte, der er berettiget til omsorgsdage efter den hidtidige ordning, kan sammenlagt ikke afholde mere end 10 omsorgsdage i alt pr. barn efter den hidtidige og den nye ordning.

For børn født i perioden 1. april 1999 - 31. december 1999 får den ansatte mulighed for at vælge mellem at holde 10 omsorgsdage i forlængelse af barslen efter den hidtidige ordning eller blive indplaceret i ny ordning med 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn.

Hvor intet andet er nævnt, træder ændringerne i kraft den 1. april 1999.

Ændrede regler ved opsigelse af overenskomstansatte

Reglerne er forbedrede, så der kan opnås større kompensation ved afskedigelsessager, der indbringes for et opsigelsesnævn. Det er samtidig muligt at indbringe sager for et afskedigelsesnævn for ansatte med en lavere anciennitet end nu.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet