0   78

Anciennitetsløn

Alle lærere og børnehaveklasseledere går formelt set på ny løn. Reelt forbliver mange i det hidtidige anciennitetslønsystem, hvor der forlods er sikret en automatisk lønstigning, men nu med mulighed for funktions-/kvalifikationsløntillæg. Disse gruppers forhold kan du se nærmere beskrevet i det følgende

Hvem bliver på anciennitetsløn?

Lærere, der pr. 31. marts 2000 er indplaceret på trin 31 eller derover, forbliver i det hidtidige anciennitetsforløb som en personlig ordning. Denne gruppe omklassificeres mindst 1 trin pr. 1. april 2000 og aflønnes efter løntrin 35, 36, 38 og 40.

Slutlønnen bliver altså fremover løntrin 40, hvilket også får effekt på tjenestemandspensionens størrelse.

Artiklen fortsætter under banneret

Lærere, der indplaceres på trin 35, rykker til næste trin i forløbet efter 2 år. Øvrige lærere beholder hidtidig anciennitetsdato.

Børnehaveklasseledere, der pr. 31. marts 2000 er indplaceret på trin 27 eller derover, forbliver i det hidtidige anciennitetsforløb som en personlig ordning. Gruppen omklassificeres pr. 1. april 2000 et trin og aflønnes efter løntrin 28, 29, 30 og 31.

Slutlønnen bliver altså fremover trin 31, hvilket også får effekt på tjenestemandspensionens størrelse.

Område 2, lærere

Alle i teksten opgivne beløb er opgivet i dagens værdi (dvs. pr. 1. oktober 1998, hvor den sidste lønregulering i denne aftaleperiode skete).

Indplacering 31.03.99Løn 31.03.99Løn 01.04.99Indplacering 01.04.00Løn 01.04.00Løn 01.04.01Løn 01.10.01Stigning pr. månedStigning pr. år
24+18.40118.6022619.20019.57319.771 1.37116.446
25+18.66818.8732619.20019.57319.771 1.10313.233
27+19.22119.4323020.38220.78120.993 1.77221.266
29+19.79420.0123020.38220.78120.993 1.19914.390
31+20.38820.6143521.99122.42522.655 2.26727.202
3320.72920.9583521.99122.42522.655 1.92723.119
3521.37021.6073622.33022.77223.006 1.63619.633
3722.03422.2793823.04723.50523.747 1.71420.564
3922.74723.0024023.78724.26024.512 1.76421.171

Undervisningstillægget er ikke indregnet. Se faktaboks s. 22.

Område 2, børnehaveklasseledere

Indplacering 31.03.99Løn 31.03.99Løn 01.04.99Indplacering 01.04.00Løn 01.04.00Løn 01.04.01Løn 01.10.01Stigning pr. månedStigning pr. år
21+17.62917.8212318.37018.72518.914 1.28515.419
23+18.13718.3352418.64219.00319.195 1.05812.697
25+18.66818.8732619.20019.57319.771 1.10313.233
2718.94419.1522819.78020.16620.371 1.42617.117
2819.22819.4392920.07920.47120.679 1.45117.417
2919.51719.7323020.38220.78120.993 1.47617.708
3019.81120.0303120.69321.09821.313 1.50218.022

Undervisningstillægget er ikke indregnet. Se faktaboks s. 22.

Småbørnlærere og øvelsesskolelærere

Småbørnslærere forbliver i det hidtidige anciennitetsforløb som en personlig ordning og omklassificeres pr. 1. april 2000 1 trin.

Øvelsesskolelærere forbliver i det hidtidige anciennitetsforløb som en personlig ordning og omklassificeres pr. 1. april 2000 1 trin.

Nuværende tillæg, der videreføres

FKKA-tillægget og tillægget til skolebibliotekarer, der får tillagt funktionen som ledende skolebibliotekar, og tillægget til øvelsesskolelærere opretholdes.

Den 1. april 2000 afskaffes den decentrale løn, men alle varigt aftalte tillæg herfra bevares.

Funktions- og kvalifikationsløn

Aftalen om decentral løn afskaffes ved overgangen til ny løndannelse pr. 1. april 2000. For grupper, der bliver i lønanciennitetsforløbet, kan der derfor fremover indgås aftaler om funktions- og kvalifikationsløn. Læs mere om disse i afsnittet om ny løn.

Det er dog forudsat, at der ved fastsættelsen af størrelsen af et funktionsløntillæg tages højde for, at lærere, der forbliver i det nuværende lønsystem, allerede er sikret lønstigninger i form af anciennitetsforløbet.

Undervisningstillæg

Til alle lærere og børnehaveklasseledere på anciennitetsløn er der funktionsløn for undervisning ud over 300 årlige timer (svarende til 10 ugentlige lektioner i 40 uger). Tillægget er på 5,53 kr. pr. time.

Har man mere end 750 årlige timer (hvilket svarer til 25 ugentlige lektioner i 40 uger), får man i alt 77,42 kr. mere i timen for alle timer ud over de første 750.

Undervisningstillægget er ikke pensionsgivende for tjenestemandsansatte, der forbliver i det nuværende anciennitetsforløb.

En lærer underviser i dag i gennemsnit ca. 630 timer årligt (svarende til 21 ugentlige lektioner). Selv om en lærer under den kommende arbejdstidsaftale løser fuldstændig de samme opgaver som i dag, skønnes det, at lærerens undervisningstimetal på papiret som en gennemsnitsbetragtning vil stige fra 630 timer til ca. 660 timer. Det skyldes den bredere definition af undervisningsbegrebet, hvor eksempelvis lejrskoler vil blive opgjort som undervisning. Lærerne vil altså som følge af den bredere definition af undervisningsbegrebet nå hurtigere op på de undervisningstimetal, der udløser undervisningstillæg.

Undervisningstillægget for 660 årlige timer udgør 1.991 kr.

En typisk børnehaveklasseleder underviser p.t. 600 timer årligt. Børnehaveklasseledere vil - selv om de løser de samme opgaver som i dag - under den nye aftale hurtigere nå op på et undervisningstimetal, der udløser undervisningstillæg. Det skyldes den bredere definition af undervisningsbegrebet (se ovenfor).

Undervisningstillægget for 630 årlige timer udgør 1.825 kr.

Lønstigning i aftaleperioden

Alle tillidsrepræsentanter har et materiale, der viser lønudviklingen i hele aftaleperioden for det lønområde, der gælder for den enkelte kommune.

Undervisningstillæg

Lærere/børnehaveklasseledere på anciennitetsløn

Årlige under- visningstimerÅrligt tillægVærdi 1.10.01
400553587
5001.1061.174
6001.6591.761
6301.8251.937
6601.9912.113
7502.4892.642
7804.8125.108


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet