Læremidler
0   289

Matematik i 4.

Matematik: Tager læremidlet udgangspunkt i ele­vens erfaringsverden og hver­dagssprog? Støttes læreren i at diffe­rentiere og evaluere undervisningen? Stemmer matematiksystemet overens med Fælles Mål 2009? Integreres it? Det kræver fordybelse at yde det enkelte læremiddel retfærdighed. Her præsenteres udelukkende snapshots fra de enkelte tjek.

Matematrix

Af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard Jensen, Lone Kathrine Petersen, Helle Thorbjørnsen

Alinea 2006

. Tilgængelighed: »Timeglas-modellen« strukturerer læremidlet og repræsenterer forfatternes fagsyn. Matematisk abstraktion er central, og det ses i strukturering af både opgaver og aktiviteter. Det ville øge tilgængeligheden, hvis timeglasset også blev præsenteret for eleven.

. Progression: Tydelig progression i både udtryk, indhold og aktiviteter.

. Differentiering: Eleverne kan udvikle egne forståelser og arbejde med forskellig kompleksitet, hvis læreren hjælper eleven med at vælge de opgaver, der skal arbejdes med.

. Lærerstøtte: Det er tydeligt og eksplicit for læreren, hvad der skal arbejdes med i de enkelte faser.

. Sammenhæng: Høj grad af sammenhæng imellem både mål og aktiviteter og indhold og udtryk.

. Legitimitet: Høj legitimitet i forhold til ny viden og Fælles Mål. Det syste­matiske arbejde med matematiske kompetencer må tilskrives den ene forfatters forankring i den forskning, der førte frem til rapporten om kompetencer i matematikfaget.

Flexmat

Af Freddy Sauer, Liza Thorndal Jørgensen, Pernille Haase

Malling Beck A/S 2004

. Tilgængelighed: »Flexmat« har en meget brugervenlig, læsbar og motive­rende udtryksform, hvor der åbnes for forskellige måder at læse og fortolke på, og hvor eleverne inviteres ind i spændende undersøgelseslandskaber.

. Progression: Tydelig progression, for eksempel fra enkelte og tydelige sammenhænge og udgangspunkter i elevens hverdagserfaringer til abstrakte sammenhænge og brug af faglige begreber.

. Differentiering: Læremidlet differentierer blandt andet gennem en række arbejdsark. Der veksles mellem kollektivt og individuelt arbejde samt åbne og lukkede opgaver.

. Lærerstøtte: På den ene side er der stor fleksibilitet - på den anden side er der ikke ret megen hjælp at hente for den lærer, der for første gang skal undervise i 4.-6. klasse.

. Sammenhæng: Udtryk, indhold og aktiviteter stemmer fint overens med læremidlets intentioner.

. Legitimitet: Læremidlet stemmer over­ens med såvel nyere forskningsviden som Fælles Mål og folkeskoleloven.

KonteXt

Af Michael Wahl Andersen, Bent Lindhardt, Rikke Saron Pedersen, Michael Poulsen, Peter Weng

Alinea 2003

. Tilgængelighed: Matematik præsenteres i en kontekst, der udgør en me­ningsfuld ramme. Fin balance mellem konkrete aktiviteter og mere abstrakte, symbolske aktiviteter.

. Progression: Tydelig progression i såvel udtryk som indhold.

. Differentiering: Tydelig opdeling mellem kerne-, bredde- og dybdeopgaver, men få klare handleanvisninger til læreren om, hvordan udvælgelsen kan ske.

. Lærerstøtte: Den åbne udform­ning giver fleksibilitet. At man arbejder fra elevernes uformelle begreber til formelle matematiske begreber, står centralt, men læreren får ikke altid støtte hertil.

. Sammenhæng: De erklærede mål om, at matematiske begreber forstås med udgangspunkt i en engagerende kontekst, ses tydeligt i valg og organisering af indhold.

. Legitimitet: Der er stort fokus på forskellige matematiske arbejdsmåder i »KonteXt«, så de nye centrale kundskabs- og færdighedsområder i Fælles Mål 2009 kan relativt let medtænkes, men det er op til læreren at gøre det.

Kolorit

Af Ole Freil, Thomas Kaas

Gyldendal 2004

. Tilgængelighed: Tydelig struktur og varierende aktiviteter øger tilgængeligheden. Den store vægt på det matematiske symbolsprog sænker denne.

. Progression: Tydelig progression i det enkelte kapitel, men ikke mellem bogens enkelte dele.

. Differentiering: Stort set ingen indholdsmæssig differentiering i grundbogen. Arbejdsbøgerne giver nogle differentieringsmuligheder. Trods vekslende arbejdsformer er det overvejende en stram struktur med flest lukkede opgaver.

. Lærerstøtte: Støtte gennem side til side-vejledning, men minimal støtte til operationalisering af generelle betragtninger om differentiering og evalue­ring.

. Sammenhæng: Intentionen om at lade eleverne arbejde med udvikling af egne metoder hænger ikke altid helt sammen med arbejdsopgaverne.

. Legitimitet: Læreren skal selv opgradere læremidlet til Fælles Mål 2009 hvad angår kompetencetænkningen og inddragelse af it.

Format

Af Janus Madsen, Lone Anesen, Nina Winther

Alinea 2009

. Tilgængelighed: Stor variation i aktiviteter øger tilgængeligheden. At der ikke er fokus på matematik i anvendelse, nedsætter tilgængeligheden.

. Progression: Evalueringshæftet rummer til hvert kapitel en progression fra evalue­ring af færdigheder til mere åbne opgaver, hvor eleverne selv skal formulere sig.

. Differentiering: Afsættet i læringsstile giver stor variation af især aktiviteter.

. Lærerstøtte: Side til side-vejledning og vejledning til værkstedsarbejdet støtter læreren. Udfordringen bliver at vælge blandt de mange muligheder og begrunde, hvorfor der skal arbejdes med netop dette på denne måde.

. Sammenhæng: Det er tydeligt i hele sy­stemet, at forfatterne er inspireret af Dunns teori om læringsstile. Sammenhængen mellem, hvad eleverne skal lave, og hvad de skal lære, er ikke altid helt tydelig.

. Legitimitet: Læremidlet er udkommet samtidig med Fælles Mål 2009, og emnerne er aktuelle. Kommunikation er et væsentligt begreb i Fælles Mål 2009, og det slår tydeligt igennem i læremidlet.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
690 andre er allerede tilmeldt