Læremidler
0   174

Kanontekster i dansk

DANSK: Læremiddeltjek er et bud på en systematik og et fagsprog, som kan bidrage til at professionalisere diskussionen. Det kræver fordybelse at yde det enkelte læremiddel retfærdighed. Her præsenteres udelukkende snapshots fra de enkelte tjek.

Guld og grønne skove

Af Lars Handesten

Alinea 1999

Artiklen fortsætter under banneret

. Tilgængelighed: Layoutet er overskueligt og smukt. Der er arbejdet opfindsomt med det æstetiske udtryk, uden at det går ud over læseligheden; det er let at følge den inten­derede læsesti.

. Progression: Læremidlets øgede komplek­sitet består i den tiltagende af-sløring af romantikken, ikke i brugen af et mere udviklet begrebsapparat. Progressionen i opgaverne bygger på et spiralisk princip.

. Differentiering: Der er en blanding af individuelle og kollektive opgaver og eksempler på, at der differentieres efter for eksempel køn, men decideret angivelse af flere veje gennem læremidlet tilbydes ikke. Til gengæld er opgaverne så varierede, at eleverne selv kan vælge at koncentrere sig om mere eller mindre intellektuelt udfordrende opgaver.

. Lærerstøtte: Har ingen lærervejledning, og omtalen af mål og formål er sparsom. Dette besværliggør lærerens kommunikation med andre interessenter.

. Sammenhæng: Læremidlet er præget af en underforstået dagsorden, som tillægger litteratur og litteraturundervisning en selvfølgelig funktion. Dette bidrager til en stærk indre sammenhæng i læremidlet.

. Legitimitet: Den faglige legitimitet er høj. Læremidlet er præget af et ret traditionelt syn på litteraturhistorien. Læremidlet er fra 1999 - men kommet i 10. oplag i 2009 - og det vurderes, at mange af opgaverne passer til læreplanens trinmål.

En verden med variationer

Af Susanne V. Knudsen og Ingelise Moos

L&R Uddannelse 2004

. Tilgængelighed: Sænkes af et lidt forvirrende udtryk - det gælder både layout og uklar genrebestemmelse; det er hverken en illustreret antologi eller en litteraturhisto­risk gennemgang.

. Progression: Der er ikke en tydelig progression, så de enkelte afsnit kan læses i vilkårlig rækkefølge.

. Differentiering: Der er snarere tale om variation end om differentiering. Indholdsdifferentieringen er stærkest i de valgfrie afsnit.

. Lærerstøtte: Lærerhæftet giver ikke en retning for planlægning af undervis­ningsforløb. I elevhæftet savner man en indledende instruktion, for eksempel fremgår det ikke, at det er realismen, der er omdrejningspunkt.

. Sammenhæng: Lærerhæftet postulerer et fokus, men elevhæftet fremstår nærmere som en mosaik. Den eneste metatekst til eleven (»Tilbageblik på Vinduet, Hjulet og Kufferten«) er placeret bagerst i læremidlet. Man kan anbefale, at læreren lader eleverne læse tilbageblikket først.

. Legitimitet: Formidler relevante temaer, motiver og problemstillinger. Dog stemmer det kun til dels overens med nyere forsk­ningsviden. For eksempel står det biografiske i flere opgaver centralt. Det er problematisk, fordi det fjerner fokus fra teksten - et fokus, læremiddelforfatterne selv fremhæver som vigtigt.

Scoop 9, Mennesker og maskiner - Kugler til kanonen

Af Lisbet Kongsted, Anne-Mette Hermansen, Sten Østengaard

Malling Beck A/S 2005

. Tilgængelighed: Læremidlet er layoutmæssigt indbydende, omend noget flimrende. Analyseteksterne er sprogligt tilgængelige, hvis man henter støtte i ordforklaringerne.

. Progression: Der er ingen progression hverken inden for det enkelte opgavekompleks eller mellem opgavekomplekserne: De indledende opgaver stiller samme krav til kreativitet, tolkning og faglighed som de sidste.

. Differentiering: Der er variation af arbejds-, undervisnings- og organiseringsformer mere end differentiering. Flapteksterne og den elek­troniske værktøjskasse støtter dog læreren i selv at kunne tilrettelægge differentierede aktiviteter.

. Lærerstøtte: Vejledningen giver ikke detaljerede undervisningsideer og faglig understøttelse til læreren tekst for tekst. Det er mere kommentarer end vejledning.

. Sammenhæng: Det ikke særligt danskfaglige mål er, at læserne »kommer i dialog med hinanden og skaber rum for oplevelse og ny erkendelse«, og dette matcher læremidlet.

. Legitimitet: Læremidlet er udarbejdet i 2005, men er stadig aktuelt i relation til læsning af kanoniserede forfattere. Og dets intention ligger inden for rammerne af »Fælles Mål 2009«, der pointerer betydningen af elevernes oplevelse af litteraturen og deres aktive medspil i tekstlæsningen.

Kanon i dansk 9

Af Lene Møller og Thomas Thurah

Gyldendal 2007

. Tilgængelighed: Tekstbogens analysetekster fremstår som massive tekstmasser. Den indholdsmæssige (u)tilgængelighed forsøger man at imødegå ved blandt andet at foreslå inddragelse af lyd og billeder. Men dette implementeres ikke i arbejdsbog og tekstbog.

. Progression: Livsnerven i indhold og komposition er kronologien. Afsnittene fremstår som perler på en snor, som kan plukkes ud og gennemgås isoleret.

. Differentiering: Der er kun taget begrænset hensyn til forskellige måder at lære på. Elever fra miljøer med en solid kulturel kapital og flittige piger får et forspring, mens mange drenge og tosprogede let vil falde fra.

. Lærerstøtte: Lærervejledningens grundige, fagligt kompetente og velskrevne afsnit om kanon, ældre tekster, litteraturdidaktik og læsning giver læreren solid baggrundsviden. Læremidlet er meget omfangsrigt, og læreren får ikke hjælp til at prioritere og skære fra.

. Sammenhæng: Læremidlet er præget af høj grad af indre sammenhæng. Dog er synspunkterne i afsnittene »Læsbarhed og læseniveau«, »Litterær kanon i en medietid« og »Tekst og billede i 9. klasse« ikke implementeret i arbejdsbogen.

. Legitimitet: Teksters og opgavers vægtighed og faglige kvalitet er iøjnefaldende, men brobygningen fra værker og opgaver til elevernes forudsætninger og interesser kan kun lykkes for en fagligt dygtig lærer.

Kanon i folkeskolen. Dansk 1870 - Vor tid

Af Jørgen Kurth, Ester Larsen, Leif Olsen

Alinea 2005

. Tilgængelighed: De mange malerier og kunstværker er velvalgte og flot integrerede i helheden. Anderledes forholder det sig med sproget i formidlingsteksterne, som flere steder er abstrakt, og som vil kunne volde målgruppen (7.-10. klasse) problemer med forståelsen. Det lille fine kapitel »Til eleven« sidst i bogen kan med fordel læses af ele­verne som indgang til arbejdet.

. Progression: Det er vanskeligt at få øje på en fortløbende progression i de foreslåede elevaktiviteter, men inden for den enkelte opgaverække er der ofte en progression fra lukkede spørgsmål til mere frie meddigtningsopgaver.

. Differentiering: Tekstvalg og aktiviteter lægger op til en differentieret undervisning. Antologien tilbyder eleverne mange forskellige indgange til det kanoniske stof. Der lægges op til både individuelle, kollektive og kønsspecifikke læringsprocesser.

. Lærerstøtte: Lærerens planlægning af undervisningen støttes ikke af en egentlig lærervejledning. Til gengæld understøttes den gennem mange forslag til aktiviteter.

. Sammenhæng: Læremidlet lever i høj grad op til egne målsætninger. Der er sammenhæng mellem mål og aktiviteter.

. Legitimitet: Læremidlet vurderes at leve op til »Fælles Mål 2009 - Dansk« - med det forbehold at der ikke alle steder leves op til kravet om en »åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer«.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
531 andre er allerede tilmeldt