Debat
0   18

Uoverensstemmelse mellem Forenklede Fælles Mål og prøvekrav i tysk

Den 25.05.17 kunne bloggen ”Deutschunterricht in Dänemark” læses her på tyskbloggen: https://www.folkeskolen.dk/608668/deutschunterricht-in-danemark Af indlægget fremgår det bl.a., at Anne-Marie Fischer-Rasmussen, der er forfatter til ”Deutschunterricht in Dänemark” og som også sad i læseplansgruppen under arbejdet med læseplanerne for tysk, tog udgangspunkt i ”Europæiske referenceramme for sprog” for at finde et niveau – her referancerammens niveau A2 – der ville være passende at stræbe efter for elever, der afslutter 9. klasse. Anne-Marie Fischer-Rasmussen beskriver i bogen sin overraskelse over senere at stifte bekendtskab med de krav, der stilles til eleverne i mundtlig og skriftlig tysk ved de afsluttende prøver efter 9. klasse. Denne blogs forfatter har kontaktet Anne-Marie Fischer-Rasmussen for at få uddybet denne diskrepans. Resultatet kan læses nedenfor.

Artiklen fortsætter under banneret

Den europæiske referenceramme A2

Det fremgår af det følgende, at vurderingskriterierne for folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver i faget tysk, ligger meget over det, som forventes i forhold til den europæiske referenceramme A2, som lyder således (Fremhævelserne med bold-kursiv er blogskriverens):

”Kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, der omhandler forhold af umiddelbar betydning (f.eks. meget basale informationer om personlige og familiære forhold, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse). Kan kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer, der kræver en enkel og direkte udveksling af information om velkendte og rutineprægede forhold. Kan med enkle udtryk beskrive sider af sin baggrund, sit nærmiljø samt udtrykke sine umiddelbare behov.”

Forenklede Fælles Mål

I de Forenklede Fælles Mål lyder de overordnede afsluttende kompetencemål for både 9. og 10. klasse således:

Eleven kan kommunikere på tysk mundligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.

Ovenstående stemmer godt overens med A2-niveauet i den europæiske referenceramme for sprog.

Prøvevejledningerne for 9. og 10. klasse

Fra prøvevejledningerne for 9. og 10. klasse fremgår det derimod, at eleverne skal kunne betydelig mere for at kunne opnå høje karakter.

Vurderingskriterier for mundtlig kommunikation er bl.a.:

Eleven anvender relevant og variereret ordforråd, herunder faste vendinger.

Eleven anvender varierede sætningskonstruktioner

Eleven udtrykker sig sikkert og klart med et meget stort og relevant ordforråd, varieret brug af faste vendinger og sikker brug af den relevante grammatik.

Vurderingskriterier for skriftlig kommunikation er bl.a. :

Eleven anvender centralt og variereret ordforråd, herunder relevante udtryk og faste vendinger

Eleven anvender varieret sætningsopbygning i sammenhængende skriftlig form

Eleven kommunikerer fremragende med et yderst relevant og varieret sprog, herunder ordforråd, faste vendinger og sætningsopbygning.

Desuden er der for 10. klasse nu kommet dette færdighedsmål:

Færdighedsmål: Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et nuanceret og klart sprog.

Hvad skyldes denne diskrepans?

Som læser sidder man tilbage med en undren over, hvad denne forskel mellem forenklede fælles mål og prøvekravene skyldes.

I værste fald kan uoverensstemmelserne mellem Forenklede Fælles Mål og prøvebestemmelserne vel indebære, at eleverne får lavere karakterer ved de afsluttende prøver med den mulige konsekvens til følge, at eleverne fravælger tysk i det videre uddannelsesforløb.

Denne blog er derfor også sendt til STUKs afdeling for prøver, eksamener og tests, hvor det af undervisningsministeriets hjemmeside fremgår:  

”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for, at folkeskolens prøver tilrettelægges, så de kan dokumentere, hvor dygtige eleverne er i forhold til væsentlige mål og krav fastsat for det enkelte fag…”

Når der foreligger svar fra STUK, skal jeg sørge for, at svaret bliver bragt i en blog med reference til denne.

 

 

 

 

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.828 andre er allerede tilmeldt