Debat
18   17

Undervisningsminister Merete Riisager svarer på ’Åbent brev’ fra Tysklærerforeningen for Grundskolen

»Hvad skal der til, for at du og dine kolleger kan lave fremra­gende undervisning?«

Tysklærerforeningen for Grundskolen skrev på folkeskolen dk  d. 16.12.2016 et åbent brev til Undervisningsminister Merete Riisager som svar på hendes direkte henvendelse til lærere i grundskolen på facebook: »Hvad skal der til, for at du og dine kolleger kan lave fremra­gende undervisning?« 

Artiklen fortsætter under banneret

https://www.folkeskolen.dk/599161/aabent-brev-til-undervisningsminister-merete-riisager

Merete Riisager har svaret, og Tysklærerforeningen for Grundskolen videregiver hermed hendes svar på folkeskolen.dk som lovet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Formand Tine Jespersen og konsulent Flemming Nygaard Tysklærerforeningen for Grundskolen flemming@vrinnershoved.dk

12-01-2017

 

Kære Tine Jespersen og Flemming Nygaard                                                          

Tak for jeres brev fra den 15. december 2016 med svar på mit spørgsmål på Facebook om, hvad der skal til, for at lærerne i grundskolen kan lave fremragende undervisning. 

Jeg vil gerne kvittere for jeres engagement i sproget og faget tysk. Det er vigtigt for mig, at eleverne får gode kundskaber i og succesoplevelser med det tyske sprog.

I opfordrer mig til at sidestille tysk med engelsk i folkeskolen ved at indføre en bunden mundtlig prøve i mundtlig tysk frem for en udtræksprøve, som det er i dag.

Det er min holdning, at det i højere grad er undervisningen frem for prøverne, der skal styrke tysk.

Med reformen i 2014 blev tysk styrket. Tysk blev gjort obligatorisk allerede fra 5. klasse samtidig med, at eleverne modtager en times tysk mere om ugen fordelt over 5.-9. klasse. Lokalt starter flere kommuner også på tysk tidligere – blandt andet Tønder og Aabenraa Kommune. Det har alle kommuner mulighed for inden for de timer, der er afsat til understøttende undervisning.

I skriver endvidere, at jeg skal give bedre mulighed for, at lærere kan deltage i korte faglige pædagogiske kurser. Jeg er enig med jer i, at god undervisning forudsætter, at lærerne er fagligt klædt på i deres fag, og derfor vil jeg gerne drøfte jeres bekymring nærmere på vores kommende møde. Når det er sagt, så synes jeg, at vi skal glæde os over, at kompetencedækningsgraden i faget tysk er blandt de højeste. Endvidere blev 15 pct. af de midler, som blev afsat i forbindelse med reformen til kompetenceudvikling, anvendt til faglig opdatering i 2014/2015. Jeg mener desuden, at det er vigtigt at respektere, at det er kommunerne, der inden for de fastsatte indsatsområder lokalt beslutter, hvordan midlerne prioriteres.

I fremfører, at den nuværende model for sprog i folkeskolen betyder, at færre vælger tre fremmedsprog, hvorfor I foreslår, at tysk bliver 2. fremmedsprog, mens fransk og spansk skal være 3. fremmedsprog med et øget timetal. Jeg mener, det er vigtigt at understøtte en mangfoldighed i udbuddet af sprog i folkeskolen, og jeg vil gerne høre mere om jeres tanker i forhold til muligheden for at vælge både tysk og fransk i folkeskolen på lige fod. Jeg kan også informere jer om, at jeg i øjeblikket arbejder på, hvordan spansk kan etableres som fortsættersprog i gymnasiet, sådan som det fremgår af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser.

I forhold til jeres ønske om at sidestille tysk med engelsk som prøvefag, er det dog vigtigt for mig at sige, at den samlede prøvepakke er udtryk for en balance mellem fagene, som jeg mener, at vi skal fastholde. Det vil sige, at engelsk er 1. fremmedsprog, mens fransk og tysk er 2. fremmedsprog og dermed ligestillede. En bunden prøve i mundtlig tysk vil skulle erstatte en udtræksprøve eller indgå som en ekstra prøve. Det kan enten betyde en nedprioritering af de øvrige fag eller flere prøver. Jeg mener ikke, at nogle af de to muligheder er en løsning, jeg kan bakke op om.

I fremfører, at I er bekymrede over, at det nye karakterkrav om at bestå folkeskolen for at kunne fortsætte i gymnasiet vil betyde, at de prøvebundne fag vil blive prioriteret højere end fag, der er udtræksprøver i, herunder tysk.

I den netop vedtagne lov om gymnasiereformen indgår dette krav om at bestå folkeskolen som et ikke-vægtet gennemsnit på mindst 2,0 i de 7 obligatoriske prøver i 9. klasse. Det vil samlet sige både de 5 bundne prøver og de 2 udtræksprøver, hvor tysk indgår i udtrækket. Jeg tænker derfor umiddelbart ikke, at der er grund til bekymring i forhold til en svækkelse af tysk som udtræksfag og vægtningen af karakteren.

Som I ved, er der en national sprogstrategi på vej. I har bidraget godt til processen, og jeg forventer, at strategien kan bidrage til at styrke elevernes sproglige kompetencer samt adressere nogle af de udfordringer, som sprogfagene står overfor.

Jeg ser frem til at diskutere tyskfagets fremtid med jer på vores kommende møde.

 

Med venlig hilsen

Merete Riisager

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.848 andre er allerede tilmeldt