Debat
2   0

Elevernes Selvregulerede Læring

Et aktuelt og nødvendigt afsæt i fremtidens læring ... Begrebet, Elevernes selvregulerede læring, er vigtig at have i fokus i en tid, hvor der implementeres flere og  flere strukturer i folkeskolens hverdag, der ofte kan opfattes som økonomiske og administrative styringsparadigmer, der har til formål at styrke elevernes læring og frem for alt, at gøre denne læring styr- og mål bar. Disse bestræbelser er også væsentlige, i en vis udstrækning, da vores samfund har brug for kompetente samfundsborgere i fremtiden, som det også er beskrevet i den omfangsrige litteratur, der beskriver Det 21. Århundredes færdigheder, eller som materialet benævnes i litteraturen: 21st Century Skills (Partnership for 21st Century Skills, 2008).

Denne  artikel er publiceret på min Pædagogiske Facebook side: Uddannelse & Pædagogik v/Nils Wedel, på LinkedIn, samt på www.folkeskolen.dk , samt i beskåret version i Sjællandske medier, der blandt andet omfatter Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet Roskilde.

Elevernes selvregulerede læring er et begreb, der lægger en stor mængde forskning-informeret viden bag. (Zimmerman, 1990)

Artiklen fortsætter under banneret

Begrebet, Elevernes selvregulerede læring, er vigtig at have i fokus i en tid, hvor der implementeres flere og  flere strukturer i folkeskolens hverdag, der ofte kan opfattes som økonomiske og administrative styringsparadigmer, der har til formål at styrke elevernes læring og frem for alt, at gøre denne læring styr- og mål bar. Disse bestræbelser er også væsentlige, i en vis udstrækning, da vores samfund har brug for kompetente samfundsborgere i fremtiden, som det også er beskrevet i den omfangsrige litteratur, der beskriver Det 21. Århundredes færdigheder, eller som materialet benævnes i litteraturen: 21st Century Skills (Partnership for 21st Century Skills, 2008).

Udfordringen i de mange strukturer, der lægges ned over folkeskolen, for at nå disse strukturelle mål er blot, at de skaber en risiko for, at barnet og den unge - som individ -  overses og, at den ressource der ligger i de personlige kompetencer ikke bliver lagt som primært grundlag for barnets og den unges læring og faglige, sociale, samt personlige udvikling. Denne udfordring er elevernes selvregulerede læring et værn i mod.

Men hvad består den Selvregulerede Læring af?

Elevernes selvregulerede læring består af en række læringsstrategier eleverne selv forstår at bruge i forhold til den måde de personligt lærer på. (Zimmerman, 1990)

Den bygger på elevernes metakognitive færdigheder, og på elevernes færdigheder i at sætte mål for deres egen læring – indskudt her er det vigtigt at understrege, at dette er noget helt andet end den målstyrede undervisning som blev lanceret – som koncept - af Undervisningsministeriet i forbindelse med folkeskolereformen i 2013. Det er mål for læring, i den form som beskrives i Meta-syntesen Visible Learning (Hattie 2009/2013), hvor eleverne selv bidrager til formulering af målene og til evalueringen af deres arbejde mod målene.

Den Selvregulerede læring består af selvmonitorering og selvevaluering, hvor eleverne er i stand til at holde øje med deres arbejde og til at vurdere hvor deres arbejdsindsats fører dem hen i forhold til de mål de har sat sig. Herudover bygger Elevernes Selvregulerede Læring på en række andre strategier. Zimmerman (1990) nævner – i forbindelse med hans beskrivelse af Elevernes Selvregulerede Læring – 14 læringsstrategier. Disse er selvevaluering, organisering, forandring, planlægning, at sætte mål, informationssøgning, holde styr på data, selvmonitorering, evnen til at strukturere omgivelserne, forme konsekvenser for sig selv, øve sig, at kunne huske, at kunne søge social assistance blandt ligestillede og genkaldelse af noter og kilder. (Zimmerman, 1990)

Modellen for Selvreguleret Læring er en cirkel, som vist ovenfor (Zimmerman, 1990). Den består af 3 punkter: Planlægning, Praksis og Evaluering. Denne opbygning er i sig selv ikke skelsættende, men I folkeskolen i dag, kan den udfordre praksis i det de tre punkter, er punkter, som eleverne skal mestre eller lære at mestre på egen hånd, så de bliver i stand til selv at regulere deres læring og tage ansvaret herfor.

I planlægningsfasen arbejder eleven med at vurdere sin egen faglige position: Hvad kan jeg? Og Hvad vil jeg gerne kunne?, samt med at vælge de læringsstrategier, der passer netop til hende: Hvordan lærer jeg dette bedst? Eleven arbejder i denne fase også med at sætte både kortsigtede og langsigtede mål for sin læring. Vel at mærke mål, som eleven, begrundet anser for mulige at nå.

I praksisfasen anvender eleven de strategier, som han har valgt. Disse strategier tilpasses løbende i forhold til de selviagttagelser som eleven gør af sine fremskridt frem mod sine opstillede mål.

I  evalueringsfasen vurderer eleven effektiviteten af de strategier hun har valgt, i forhold til arbejdet for at nå de mål hun har stillet sig i planlægningsfasen og som hun har brugt i praksis. Feedback i evalueringsfasen fra lærer og ligestillede (Peers), de andre elever, samt resultatet af elevens selvevaluering skaber et styrket grundlag for, at eleven – i efterfølgende planlægningsfaser får et endnu stærkere fagligt og personligt udgangspunkt for at arbejde med sin egen læring.

Et vigtigt grundlag for arbejdet med selvreguleret læring, er elevens kammerater eller ligestillede (Peers), dette har jeg skrevet en del om i mine artikler om Peer Learning.

Arbejdet med at lære eleverne at arbejde selvreguleret tager sit udgangspunkt i, at eleverne opmuntres til at sætte egne præcise mål for deres arbejde og lærer at måle og vurdere deres egne fremskridt i forhold til at opnå disse mål. Denne proces styrker dem i deres daglige arbejde i skolen, i det de trænes i at vurdere deres egne færdigheder og vurdere hvilke udfordringer de vil være i stand til at løse. Når de mestrer dette kan de bedre forstå, hvad der skal til for, at de kan fuldføre en given opgave og i hvilket omfang de har brug for at søge hjælp og til hvad.

Den selvregulerede Læring betyder derfor, at eleverne har større mulighed for at opnå succes med deres arbejde, når de har kontrol over og kan holde styr på udviklingen i deres egen læring. At arbejde selvreguleret er ikke en medfødt færdighed, men er noget der kan og bør læres.

Det er en proces skolen iværksætter og som også bygger på Peer Interaction, eller på dansk samspillet mellem ligestillede (eleverne) og som ideelt set understøttes af hjemmenes forventninger til deres børn. Ideelt set en fælles indsats, der er det hele værd.

Det er på dette grundlag, at målene i folkeskolens praktiske undervisning – udover de nationale mål formuleret af Undervisningsministeriet - bør være elevernes individuelle personlige mål for deres egen læring, og at folkeskolen bør investere tid og ressourcer i at udvikle elevernes Selvregulerede Læring og metakognitive færdigheder.

For, at dette bliver en mulighed må fokus være på en styrkelse af elevernes Selvregulerede Læring og metakognitive færdigheder, i højere grad end mål og rammer for folkeskolen, hvis form og indhold kan give indtryk af at være styringsparadigmer i højere grad end at bygge på en pædagogisk vision om udvikling af elevens personlige potentialer i tråd med formuleringerne i 21st Century Skills.

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.417 andre er allerede tilmeldt