Debat
0   0

Peer Learning - opfølgning på tidligere artikler

I efteråret 2015, og det tidlige forår 2016, skrev jeg en række artikler, som efterfølgende har lært mig meget. De var alle resultater af min uddannelsesforskning i Peer Learning, hvilket udgjorde en del af læringen. En anden del af læringen bestod af den feedback jeg har fået, som har været overordentlig positiv, men også nysgerrig i forhold til mine kilder – primært i forbindelse med min angivelse af procentsatser....

I efteråret 2015, og det tidlige forår 2016, skrev jeg en række artikler, som efterfølgende har lært mig meget. De var alle resultater af min uddannelsesforskning i Peer Learning, hvilket udgjorde en del af læringen. En anden del af læringen bestod af den feedback jeg har fået, som har været overordentlig positiv, men også nysgerrig i forhold til mine kilder – primært i forbindelse med min angivelse af procentsatser, som de er beskrevet i nedenstående to eksempler.

Artiklerne er om Peer Learning og er blevet bragt i Fagbladet LæringsCentret nr. 1 - 2016, I annoncering af foredrag med titlen Peer Learning, Fortidens, Nutidens og fremtidens mest effektive vej til læring, i artiklen: Når elever lærer sammen og i artiklen: Jeg kan ikke lærer dem noget, jeg kan alene få dem til at tænke.

Artiklen fortsætter under banneret

Alle artikler, der er blevet offentliggjort på LinkedIn, på www.Folkeskolen.dk og på min pædagogiske Facebook profil i perioden 19. oktober 2015 til 3. marts 2016.

I flere af de ovennævnte sammenhænge skriver jeg følgende:

Nyere forskning viser, at 95 procent af hvad elever lærer hinanden potentielt er forkert

Vigtigheden og effekten af hvad elever lærer hinanden er ganske rigtigt stor, ligesom kilden til fejl er betydelig, hvilket begrundes i nyere forskning.

Professor Graham Nuthall skriver i bogen: The hidden lives of Learners (2007, s. 24) følgende:

“No matter how well you describe something, how well you illustrate and explain it, students invent some new way to misunderstand what you have said.”

Nuthall skriver endvidere (Nuthall 2007, s. 55):

”we have found that individual students can learn quite different things from the same classroom activities because they begin the activity with distinctivly different background knowledge and experience the activity differently”

Med disse to beskrivelser fra Professor Graham Nuthall (2007) er det mit ønske at tydeliggøre det forskningsmæssige belæg for mine påstande i de nævnte artikler. Den angivne procentsats savner eksakt reference i forsknings informeret viden og burde derfor ikke have været skrevet ind i mine artikler.

Nuthall forskning, der er beskrevet i bogen The Hidden Lives of Learners, peger dog på en tendens, som den der er beskrevet i de nævnte artikler og i mit citat derfra. Nuthall´s arbejde udgør derfor den forsknings informerede reference, der ligger bag betydningens kerne.

I mine artikler har jeg endvidere skrevet følgende:

Tallene fra nyere uddannelsesforskning viser da også, at elever husker 50 procent af hvad de diskuterer, 75 procent af hvad de praktiserer og 90 procent af hvad de underviser i, medens lærerformidlede instruktioner af forskellig karakter ligger væsentligt under de 50 procent, hvilket også

indikerer styrken af undervisning, der bygger på principperne for Peer Learning.

Jeg har givet fået ovenstående data og procentsatser præsenteret på en af de konferencer eller workshops jeg deltog på i perioden. Jeg har drøftet disse data med mit netværk i min søgen efter en forsknings informeret kilde til de nævnte procentsatser. Mit netværk er – i denne sammenhæng - Professor Keith J Topping, University of Dundee, samt Professor John Hatte University of Melbourne, samt flere af Hatties videnskabelige medarbejder på Melbourne Education Research Institute. Tendensen i min påstand har jeg fået bekræftet, men procentsatser skal man være forsigtige med. Professor Keith J. Topping udtalte, at han havde hørt lignende gengivet, men at han på intet tidspunkt havde set videnskabelig dokumentation for de angivne procentsatser.

Jeg har – for ganske nyligt – igennem mit arbejde, og min målrettede søgen efter svar på mine læseres relevante spørgsmål om hvilke forsknings informerede kilder, der ligger til grund for de nævnte procentsatser fundet Læringspyramiden, som netop viser disse tal. Læringspyramiden er en snart 60 år gammel model, der kan siges at bygge på erfaringer, opfattelser og sund fornuft, i langt højere grad end værende begrundet i forsknings informeret viden – hvilket også svarer godt overens med det respons jeg har modtaget fra Professor Keith J Topping. Link til Læringspyramiden findes sidst i denne artikel. Fundet af læringspyramiden udgør samtidig fundet af kilden til de angivne procentsatser, Men Læringspyramiden udgør ikke, og dette er væsentligt – en forsknings informeret kilde, der gør det muligt at konkludere, at procentsatserne er begrundet i nyere forskning.

I min argumentation for, at kernebudskabet i min påstand er underbygget af nyere forskning er mit udgangspunkt igen Professor Graham Nuthall’s forskning, som beskrives i bogen The hidden lives of Learners (Graham Nuthall 2007). Heri beskrives effekten af flere af de nævnte læringsformer. Bogen er en beskrivelse af Professor Graham Nuthall’s forskning og bogen er en beskrivelse af resultaterne fra et stort forskningsprojekt, der undersøger effekten af elevernes samarbejde, og undervisning af hinanden.

Professor Graham Nuthall skriver blandt andet følgende:

It will become clear, as we look at the research, that students learn a lot from their peers. Their motivations and interests, their attention and involvement may all be strongly affected by their ongoing relationship with their Peers. This means, of course, that teachers need to understand how peer influences work and that they cannot be effective unless they take the Peer relationships in their Classrooms into account. (Nuthall 2007, s.15).

Herudover skriver professor Keith J Topping, University of Dundee ffølgende i artiklen Trends in Peer Learning (2005):

The research evidence is clear that Peer Tutoring can yield significant gains in academic achievement in the targeted curriculum area. In the case of Peer Tutoring both Tutee and Tutor can gain if the organization is appropriate.

Topping fremhæver i samme artikel det gamle ordsprog” To teach is to learn Twice” for dermed at tydeliggøre den store effekt det har på elevernes læring, når de skal undervise andre i et givent emne. Det samme beskriver Neal A Whitman i rapporten: Peer Teaching – to teach is to learn Twice fra 1988. Denne rapport vil jeg ikke gå nærmere ind i, men blot nævne.

Ligeledes er det tydeligt beskrevet i Metasyntesen Visible Learning (Hattie 2009/2013), hvor stor betydning eleverne har for hinanden i undervisningsmiljøet, ligesom effekten af Peer feedback er detaljeret beskrevet her.

Disse forsknings informerede kilder underbygger alle mine påstande i artiklerne, som jeg har gengivet ovenfor. Igen kan jeg kun konstatere, at min angivelse af procentsatser, bygger på en ikke forsknings informeret kilde, og at disse - i vid udstrækning - har sløret mit budskab..

Det er derfor mit ønske med denne artikel, at synliggøre den forsknings informerede viden og de evidensbaserede kilder, der ligger bag mine artikler.

I forlængelse af mine artikler er jeg flere gange blevet kontaktet af Undervisere og Studerende fra læreruddannelsen fra flere Professionshøjskoler, hvor jeg har måtte give et henholdent svar.

Her er den så! - min beskrivelse af det forsknings informerede grundlag for mine påstande, samt min identifikation af kilden til de angivne procentsatser. Jeg vil gerne, med dette bidrag rette en tak til de af mine læsere, der gennem deres spørgsmål har gjort dette – i forhold til brug af procentsatser - til en unik kilde til læring og opmærksomhed.

Jeg håber, at jeg med denne artikel er lykkes med at beskrive den forsknings informerede viden, der ligger til grund for det skrevne, således at det alene er de angivne procentsatser, der står tilbage som data, der ikke er underbygget af aktuel forsknings informeret viden.

Afslutningsvis vil jeg igen henvise til Professor Graham Nuthall’s ord fra bogen The Hidden Live of Learners, hvor han skriver:

”we have found that individual students can learn quite different things from the same classroom activities because they begin the activity with distinctivly different background knowledge and experience the activity differently” (Nuthall 2007, s. 55)

Disse ord beskriver, hvor vigtig Peer Learning er, som ressource til effektiv og korrekt læring, fordi netop effekten af interaktionen mellem ligestillede (Peers) i de velstrukturerede rammer og med tæt monitorering af læreren skaber rammen, hvor faglig læring og elevernes 3 verdener – den offentlige, den semi-private og private - (Nuthall 2007) mødes, og hvor den ressource, der udspringer af elevernes fælles verden (Nuthall 2007) kan bidrage til at forstå de forskellige forudsætninger og opfattelser, som eleverne møder undervisningen med. (Nuthall 2007, s. 55)

Læs mere om Professor Graham Nuthall’s forskning her

Læs mere om Læringspyramiden her

Billede brugt i artiklen er anvendt efter aftale med Professor John Hattie, Visible Learning Plus


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.417 andre er allerede tilmeldt