Debat
0   9

Styrk den offentlige sektor – de professionelle medarbejdere er nøglen

Mette Frederiksen: "New Public Manegement død i den offentlige sektor" Vi samarbejder gerne om alternativet.

Socialdemokratiets formand bebuder et opgør med styringsregimet i den offentlige sektor. Tak for det. Det kan blive et væsentligt bidrag til at styrke kvaliteten i den offentlige sektor. Den danske model giver et enestående afsæt til at gennemføre denne forandring.

 

Artiklen fortsætter under banneret

Utallige undersøgelser viser, at offentligt ansatte primært er motiveret af at kunne lykkes med arbejdet. Her ligger et fantastisk potentiale. Vi indgår meget gerne i et samarbejde om, hvordan Mette Frederiksens udspil her og nu kan bringes i spil for at styrke folkeskolen til gavn for eleverne. Danmarks Lærerforening har flere bud på, hvordan vi skaber rammer, der styrker det professionelle ansvar og engagement og dermed kvaliteten i elevernes undervisning.

 

Folkeskolen har ligesom resten af den offentlige sektor været udsat for stigende krav om dokumentation, strammere målstyring og mere fokus på afrapportering. På folkeskoleområdet har det f.eks. givet sig udslag i krav om kvalitetsrapporter, elevplaner, målstyret undervisning og nationale test. Denne brug af New Public Management på skoleområdet har ikke alene betydet en øget arbejdsbyrde for lærerne og lederne – tid som er gået fra skolens kerneopgave, undervisningen af eleverne. Den har også betydet, at eleverne samlet set får et ringere udbytte af undervisningen. Undervisningen fokuseres på det, som kontrolleres og testes – ”teaching to the test” – og dermed bliver den faglige bredde i undervisningen indsnævret.

 

Bekymringen over, at for mange elever forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læsekundskaber, har ført til en bølge af centralt besluttede initiativer, som primært har handlet om stadigt strammere målstyring og kontrol, hvilket også var afsættet for den seneste folkeskolereform. De politiske initiativer manglede forankring i den viden, vi har fra pædagogiske forskning om, hvad der rent faktisk styrker elevernes udbytte af undervisningen. Der er behov for, at viden fra forskningen sammen med lærernes praksiserfaringer er udgangspunktet, når vi ønsker at udvikle skolen til gavn for eleverne.

 

Danmarks Lærerforening søsatte i 2011 projektet ”Vi læser for livet” med det formål, at færre elever skulle forlade folkeskolen som dårlige læsere. Projektet satte den nyeste viden fra forskningen i spil, og udgangspunktet var, at læseundervisning ikke kun hører hjemme i faget dansk og i de yngste klasser. Læsning skal indgå i alle fag og på alle klassetrin. Derfor var det en målsætning at styrke alle læreres mulighed for at yde kvalificeret undervisning i læsning. ”Vi læser for livet” blev en overvældende succes, som skoler over hele landet tog del i. Vi kvalificerede læseundervisningen ved at styrke lærerens viden og muligheder og ikke gennem indsnævrende kontrolsystemer. Succeshistorier som denne kan danne model, når vi ønsker at udvikle skolen og løse de udfordringer, skolen står med i forhold til, at en del af eleverne ikke opnår de ønskede faglige resultater. Udgangspunktet er velkvalificerede lærere med muligheder og forudsætninger for at sikre kvalitet i undervisningen.

 

Danmarks Lærerforening har udarbejdet et forslag til et kvalitetssystem for folkeskolen, der har til formål at styrke skoleledernes og lærernes indflydelse og ansvar for skolens udvikling og kvalificere dialogen med politikere og forvaltning. Grundprincippet i kvalitetssystemet er, at initiativforpligtigelsen til en udviklingsplan, som opstiller mål og fokuspunkter, ligger på skolen. Det styrker de professionelles indflydelse på styringen og dermed også deres engagement og ansvar. Skolens plan skal udvikles i dialog med – og godkendes af – det politiske niveau, og det er efterfølgende planen, der er udgangspunkt for den fortsatte udvikling og dokumentation. Vi kan på den måde få en langt mere kvalificeret dialog om det, der er vigtigt på den enkelte skole.

I stedet for topstyring stiller vi krav og forventninger om, at der lokalt tages ansvar og initiativ. Populært sagt vender vi styringskæden på hovedet.

 

Det er gode og spændende tanker, Mette Frederiksen har fremlagt på socialdemokraternes kongres. Tillidsvalgte i Danmarks Lærerforening deltager hellere end gerne i at gøre dem til virkelighed på de arbejdspladser, hvor foreningens medlemmer arbejder. Vi har ideer og inspiration til arbejdet.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ