Debat
7   56

Til Troels Ravns oplysning

»Lærer og politiker: Reformen på rette vej«, hedder en artikel her på folkeskolen.dk fra den 30. august 2016 (www.folkeskolen.dk/ 592327/laerer-og-politiker-reformen-er-paa-rette-vej). Manden med de to kasketter er det socialdemokratiske folketingsmedlem Troels Ravn, der flere gange tidligere har ytret sig på Komiske Ali-vis om reformens tilblivelse, gennemtvingelse og implementering. Således også her. Der er ingen tvivl om, hvilken af de to kasketter der er størst.

Troels Ravns betragtninger er langt ud i hampen på mange punkter, at der skal skrives meget for at sætte det hele på plads. Det vil jeg hverken byde mig selv eller læserne. Jeg vil derfor koncentrere mig om ét enkelt udsagn fra hans vrøvlerier, nemlig hans vurdering af lockouten:

»Jeg mener helt ærligt, at der var et forhandlingsforløb, hvor forhandlingsparterne burde have kunnet finde et forlig, sådan at lockouten ikke var nødvendig.«

Artiklen fortsætter under banneret

Ærlighed er godt, indsigt er bedre. Ud fra Troels Ravns udtalelse må jeg formode, at han ikke er i besiddelse af det sidste. Jeg vil derfor til etablering af en sådan citere fra det notat om »Forhandlingsforløbet vedrørende ny LC-overenskomst 2013«, som LC udfærdigede den 30. marts 2013:

6.12.12: Kravene udveksles. KL opsiger arbejdstidsaftale om formulerer, hvad man ikke ønsker. Intet konkret om, hvad der skal sættes i stedet.

19.12.12: … Derfor er det afgørende, at KL skriftligt redegør for dels, hvordan skoleåret tænkes planlagt, dels hvordan den enkelte lærers arbejde reguleres.

4.1.13: Møde i den tekniske arbejdsgruppe. LC efterlyser et skriftligt oplæg fra KL.

10.1.13: LC fremsender via mail konkrete spørgsmål til besvarelse af KL på mødet d. 11. januar. LC efterspørger endnu en gang en skriftlig tilbagemelding fra KL på de emner, der har været drøftet på de foregående møder.

11.1.13: Møde i arbejdsgruppen. LC understreger endnu en gang, at det er nødvendigt med skriftligt materiale/svar, hvis LC skal forholde sig til KL’s forslag. Det er KL, der ønsker sig en ny aftale.

18.1.13: Møde i arbejdsgruppen. Som bidrag til at udvikle arbejdstidsaftalen udleverer LC på mødet en beskrivelse af udvalgte emner til KL … LC efterlyser skriftlig tilbagemelding fra KL.

24.1.13: LC fremsender mail, hvor KL opfordres til at fremlægge noget skriftligt på mødet d. 25 januar.

25.1.13: Møde i arbejdsgruppen. KL tilkendegiver, at der fortsat ikke er noget skriftligt, som KL ønsker at udlevere.

31.1.13: Fortsat intet på skrift fra KL. Arbejdsgruppemøde aflyses.

8.2.13: Statusmøde i forhandlingsgruppen. LC fremhæver det uacceptable i, at vi på intet tidspunkt har modtaget skriftligt materiale.

14.2.13: LC fremlægger principper til en aftale, hvor … KL udleverer forslag til en ny § 14 i Overenskomst for lærere m.fl. Forslaget skal erstatte den eksisterende arbejdstidsaftale … Forslaget er det første skriftlige materiale fra KL, siden kravene blev udvekslet 6.12.2012.*

*) Ved en lapsus anfører LC datoen 6.12.2013.

14.2.13: Som konsekvens af KL’s manglende skriftlige tilbagemeldinger sender LC en mail, der opsummerer KL’s mundtlige tilkendegivelser KL opfordres ti at reagere, såfremt LC’s udlægninger af KL’s tilkendegivelser ikke er i overensstemmelse med KL’s opfattelse. LC hører aldrig fra KL.

24.2.13: Statusmøde i forhandlingsgruppen … LC påpeger, at KL’s forslag til ny § 14 er særdeles mangelfuld …

26.2.13: Forhandlingsmøde … KL udtrykker bekymring for tiden. LC meddeler, at forretningsudvalget sidder klar næste morgen og henviser i øvrigt til, at det er KL, der gang på gang har undladt at imødekomme LC’s ønsker om skriftlige tilbagemeldinger. LC fremsætter på baggrund af det aftalte 11 skriftlige spørgsmål til KL vedrørende sikringer i en kommende arbejdstidsaftale. I stedet for at forsøge at beskrive, hvordan lærerne kan betrygges, meddeler Michael Ziegler ca. 00.30 telefonisk, at KL anser forhandlingerne for at være brudt sammen. LC tilbyder straks at stille i KL for at drøfte, hvordan vi kan komme videre. Det afviser KL.

(Indskudt bemærkning, der ikke stammer fra notatet: Den følgende morgen rejser Michael Ziegler til London på en planlagt rejse).

28.2.13: Kl. 10 varsler Moderniseringsstyrelsen lockout i forhold til de statsansatte undervisere. Kl. 11 mødes KL’s bestyrelse. Kl. 13.00 meddeler KL på et pressemøde, at de varsler lockout for de kommunalt ansatte lærere. Begrundelsen er, at det skal tvinge LC ind i reelle forhandlinger.

Under de efterfølgende forhandlinger i Forligsinstitutionen udtalte forligskvinde Mette Christensen (frit citeret) til LC om KL: »De vil ikke lave noget med jer!« Og hvorfor ville KL ikke det? Fordi KL og regeringen for længst havde aftalt et lovindgreb. Loven lå allerede klar. De havde på forhånd aftalt at rydde bordet. Men først skulle lærerne – for syns skyld, så det lignede en rigtig konflikt – gennem en lockout, der kom til at koste dem 1,3 mia. kr. Det største tyveri i den nyere danmarkshistorie.

Jeg ser frem til Troels Ravns svar.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ