0   86

Ledig og hvad så?

Når du har en tidsbegrænset ansættelse eller i øvrigt afslutter et job, kan du få brug for dagpenge fra dlf/a.

En del tidsbegrænsede job udløber, når sommeren står for døren. Og der sker også flere jobskift end på andre tider af året. Endelig kan du også få brug for dagpenge, hvis du lige har afsluttet din læreruddannelse

Artiklen fortsætter under banneret

Vi benytter lejligheden til at informere dig om en række praktiske forhold omkring ledighed og dagpenge.

Ledig efter tidsbegrænset job

Hvis du ønsker dagpenge fra 1. dag, efter dit arbejdsforhold ophører, skal du huske at melde dig ledig på Arbejdsformidlingen (AF) netop denne dag. Ophører din ansættelse, før du har afviklet din ferie, kan du også vælge at holde ferie, inden du tilmelder dig AF.

På AF skal du have udleveret en ledighedserklæring og et dagpengekort.

Ledighedserklæringen bør du straks udfylde og sende til dlf/a's hovedkontor i København sammen med lønsedlerne fra arbejdsforholdet samt et skattekort.

Hvis du i de sidste 3 måneder før ansættelsens ophør har haft overtimer, som ikke bliver afspadseret, skal du også udfylde et skema med oplysning herom. Driver du eller din ægtefælle selvstændig virksomhed, er der også et særligt skema, der skal udfyldes. Skemaerne fås på AF.

Dagpengekortet udfyldes og indsendes - ligeledes til hovedkontoret - først ved kortperiodens udløb.

Opsigelse/tjenestefri fra varig stilling

Hvis du selv har sagt din stilling op, eller du har søgt tjenestefrihed uden løn, skal du melde dig ledig på Arbejdsformidlingen (AF), 1. dag efter dit arbejde er ophørt. Det gælder også, hvis du har benyttet dig af en af orlovsordningerne som lønmodtager og ikke genoptager dit arbejde efter endt orlov. Du vil som oftest få en karantæne på 5 uger. Karantænen indebærer, at du ikke kan få dagpenge de første 185 timer (5 uger a 37 timer), du er ledig, tilmeldt AF og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er du i tvivl om, hvorvidt du får karantæne eller ej, kan du kontakte a-kassekonsulenten i dit område.

På AF skal du have udleveret en ledighedserklæring og et dagpengekort.

Ledighedserklæringen bør du straks udfylde og sende til dlf/a's hovedkontor i København sammen med lønsedlerne fra arbejdsforholdet samt dit skattekort.

Hvis du i de sidste 3 mdr. før ansættelsens ophør har haft overtimer, som ikke bliver afspadseret, skal du også udfylde et skema med oplysning herom. Driver du eller din ægtefælle selvstændigvirksomhed, er der også et særligt skema, der skal udfyldes. Skemaerne fås på AF.

Dagpengekortet udfyldes og indsendes - ligeledes til hovedkontoret - først ved kortperiodens udløb.

Arbejdsgivers godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag

Din arbejdsgiver er normalt forpligtet til at betale dig en godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag på kr. 492,- pr. dag. Der er dog situationer, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale denne godtgørelse. Det drejer sig om følgende:

- hvis du opnår fuld beskæftigelse på 1. og 2. ledighedsdag

- hvis du har sagt din stilling op

- hvis du er syg eller holder ferie i direkte forlængelse af arbejdsophøret

- hvis du har været ansat i en orlovsstilling (børnepasnings-, uddannelses- eller sabbatorlov) af mindst 3 måneders varighed.

Ledig efter læreruddannelse

Bliv medlem af dlf/a - lærernes a-kasse

Når du har været til eksamen i sidste fag på seminariet og har bestået din lærereksamen, skal du melde dig ind i lærernes a-kasse - dlf/a.

Hvis du allerede er medlem af en anden a-kasse, kan du flytte dit medlemskab til dlf/a. Og du skal samtidig bestemme dig for, om du vil overflyttes som dimittend eller med erhvervede rettigheder. Du skal benytte en særlig blanket, som vi gerne sender dig sammen med vores folder om medlemskab og dagpenge.

I øvrige tilfælde skal du søge om optagelse som dimittend. Du skal benytte dlf/a's ansøgningsskema om medlemskab, som vi gerne sender dig sammen med folderen.

Ved overflytning/optagelse som dimittend skal vi modtage din ansøgning, senest 2 uger efter at du har været til eksamen i sidste fag og er sikker på at bestå den samlede lærereksamen. Ved overflytning med erhvervede rettigheder er fristen 4 uger.

Sådan får du dagpenge

Hvis du skal overflyttes til dlf/a, skal du melde dig ledig på Arbejdsformidlingen (AF), samme dag du har bestået din eksamen.

Hvis du skal optages som dimittend, indtræder din dagpengeret først 1 måned efter uddannelsens afslutning. Hvis du derefter vil have dagpenge, skal du straks tilmelde dig AF, men du må gerne tilmelde dig AF, allerede når du har bestået din eksamen.

På AF skal du have en ledighedserklæring for nyuddannede og et dagpengekort med fremmødestempel.

Du skal straks udfylde og sende erklæringen vedlagt skattekort til dl/a's hovedkontor i København.

Dagpengekortet indsendes til hovedkontoret ved kortperiodens udløb (står på kortet).

Dagpengene er normalt til disposition ved månedens udgang. Første udbetaling vedrører kun ledighed fra AF-tilmeldingen til kortets udløb. Det vil for mange nyuddannede ofte betyde, at den første udbetaling ikke bliver på et særligt stort beløb.

dlf/a 's områdekontorer holder ferielukket i følgende perioder:

Nordjylland/Viborg:

5.-23.7.1999

Sønderjylland/Ribe/

Ringkøbing:

28.6.-23.7.1999

Århus:

12.-16.7.1999

Silkeborg:

28.6.-16.7.1999

Fyn/Vejle:

5.-23.7.1999

København/Bornholm:

12.-16.7.1999

Sjælland/Lolland/Falster:

28.6.-23.7.1999

dlf/a i Kompagnistræde har åbent hele sommeren, telefontid tirsdag - fredag, kl. 10.00-14.30, på tlf.: 3314 6355.

dlf/a's områdekontor for København og Bornholm er flyttet til nye lokaler!

Ny adresse pr. 1.6.1999:

Brolæggerstræde 6, st.th., 1211 København K, tlf.nr. 3397 9800.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet