Anmeldelse Klasseledelse
0   291

Tung, men besværet værd. Man bliver klogere

Ambitiøs antologi udfolder klasseledelsesbegrebets kompleksitet i den aktuelle skolekontekst.

Fakta


Titel
Klasseledelsens dilemmaer

Pris
561,25

Sider
398

Serie
Undervisning og læring

Forlag
Dafolo

Det er blot seks år siden, denne bog udkom første gang. Når forfatterne har fundet det relevant at redigere og genudgive den, skyldes det, at flere væsentlige forhold omkring skolen er radikalt forandret. Især det nye lovgrundlag for både folkeskole og læreruddannelse, men også den pågående inklusionsdagsorden og en væsentligt øget mænge empirisk forskning, som giver os ny viden om læring, har således skabt flere komponenter i forståelsen og udøvelsen af fænomenet klasseledelse.

Artiklen fortsætter under banneret

Hvad er det så for dilemmaer, bogen anskueliggør?

Det er først og sidst det grundlæggende dilemma, at skolen har som mål at danne demokratiske, frit tænkende individer, men at de børn, man vil danne til det, ikke selv har valgt at være i skolen.

Det forhold har helt fra skolens barndom kaldt på klasseledelse – der dengang gik under navnet tugt. Trods tidligere generationers knap så privilegerede materielle livsvilkår var det heller ikke førhen en naturlov, at børnene af sig selv så den dybere mening med at gå i skole. Men revselsesretten og det dengang uanfægtede vidensmonopol gjorde det muligt at få eleverne til at foretage sig noget andet end det, de spontant ville have lyst til.

Fra omkring 1970 og henved 30 år frem var disciplin nærmest et tabu i den almendidaktiske litteratur. Men det var langtfra alle lærere, der formåede at skabe gode læringsrum ad den vej, reformpædagogikken anviste: ”nemlig at lade elevernes lyst og selvregulering sørge for koncentration om skolearbejdet. I stedet greb de til at skælde ud”. Fra omkring årtusindskiftet kom uroen i klasseværelserne på den politiske dagsorden – og svaret på problemet var: ledelse.

Svaret kom fra USA – i den sproglige form "classroom management". Mange danske lærere, også denne anmelder, kom op gennem 00’erne på kursus i det forjættende håndværk. Og metoden tilbød da også nogle praksisnære værktøjer, man havde savnet, og som reducerede de mange irettesættelser og frustrationer.

Hvad der imidlertid står klart efter læsning af bogen, er, at termen "klasserumsledelse" – den direkte og undertiden anvendte oversættelse af "classroom management" - ikke har nogen gang på jorden i en dansk skolekontekst anno 2014. Kompleksiteten og mængden af faktorer, der skal ledes på, når man bedriver moderne læringsledelse, rækker så langt, langt ud over klasserummets vægge – både fysisk og mentalt. Og det er netop bogens centrale ærinde at kaste lys og debat over dette forhold.

Som led heri diskuteres eksempelvis klassen som kulturbærende enhed, sammenhængen mellem regelledelse og relationskompetence, styringsteknologier – og sprogets skabende virkning. Hvilke narrativer er det, vi lader virkeligheden blive til igennem? Hvilke tankesæt og handlemønstre betinger, at vi i Danmark endnu har så meget at lære om chancelighed og mønsterbrydning? Her rettes også fokus mod lærerens sociale habitus – det, som læreren personligt bringer med ind i læringsrummet, og som animerer henholdsvis begrænser elevernes udfoldelsesmuligheder.

Bliver man klogere på skolen af at læse denne bog? Afgjort! Bliver man en dygtigere klasseleder? Måske.

Bogen er kun i meget ringe grad praksisanvisende, og mange steder oplever jeg sproget helt unødvendigt akademisk og tungt. Det vil nok afholde en del lærere fra at nærstudere den i deres lov 409-regulerede og meget travle hverdag. Det er synd, for den byder på indsigter, som vil kunne kvalificere mange pædagogiske diskussioner og refleksioner – individuelt og i (ledelses)teamet. Lad os håbe, at den finder vej til læreruddannelsen og dér vil klæde vores kommende lærere godt på til deres fremtid som klasseledere.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ