(1.735 følger) Se alle medlemmer

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

(16.359 følger) Se alle medlemmer
Bachelorprojekt Dansk
4   1358

Nationale test kan være til stor hjælp i undervisningen

Hvordan bruges de nationale test i dansk og læsning til at fremme elevernes læsekompetencer? Det er et af de centrale spørgsmål, der undersøges i Naja Baran og Naja Christensens bachelorprojekt ”Evaluering i danskfaget - med udgangspunkt i de nationale test” fra professionshøjskolen Metropol.

Andre vigtige spørgsmål er, på hvilken måde det er muligt for læreren at bruge resultater fra de nationale test som et formativt evalueringsværktøj, som Undervisningsministeriet anbefaler, og hvordan læreren kan imødekomme de forskellige elevforudsætninger, der er i en undervisningspraksis?
Efter at have foretaget observationer med udgangspunkt i 3. klasse og interviews med lærere som grundlag for den anvendte kvalitative metode er deres konklusion, at de deltagende dansk- og klasselærere ikke undersøgte, hvad der lå i testresultaterne for nogle udvalgte elever, hvad enten disse stemte overens med lærerens generelle vurdering af eleven eller ej.
"Vi har set, at testresultater ikke altid stemmer overens med virkeligheden, hvorfor der blandt andet kan argumenteres for, at det er uhensigtsmæssigt at planlægge en praksis, hvor der ikke forinden er kigget bagom testresultatet. Læreren kan i og for sig godt bruge et testresultat formativt uden at undersøge resultatet yderligere, men hvis resultatet ikke giver et sandfærdigt billede af elevens læsekompetence, bliver undervisningen tilrettelagt på fejlagtigt grundlag," skriver Naja Baran og Naja Christensen.
 Selvom testresultatet stemmer overens med lærerens generelle vurdering af en elev, vil der formodentligt stadig komme brugbare forhold frem, hvis resultatet undersøges nærmere.
Det er vigtigt, at den nationale test ikke får lov at stå alene i forbindelse med en evalueringspraksis. Testen kan, sammen med for eksempel observationer, andre prøver, elevsamtaler og port folio bruges som led i en overordnet evaluering samt tilrettelæggelse af undervisningen.
Den overordnede konklusion er, at nationale test er et evalueringsredskab, som trods fejlkilder kan få mange gode forhold vedrørende en elevs læsekompetence frem i lyset. Dog er det både nødvendigt, at læreren kigger bagom og udover resultaterne fra NT, hvis en bevidst og kvalificeret praksis skal iværksættes.
Den måde de to gange Naja generelt så testresultater blive fremstillet og vægtet på, lægger sig op af en summativ måde at evaluere på.  Kunsten for læreren består derfor i, at 20-25 elevers forskellige læringsmål skal indtænkes i én undervisningspraksis.
"Vi har erfaret, at det er en stor udfordring at målsætte, evaluere samt differentiere praksis, men hvis resultater fra de nationale test anvendes på den rigtige måde, kan de være en stor hjælp for læreren i dette arbejde. Vi må sande, at det kræver en relativt bevidst didaktiker at favne alle elevers forudsætninger i én undervisningspraksis," konkluderer de to forfattere til sidst.
Som det ser ud i dag, kan nationale test ikke fortælle noget om elevens udvikling, men derimod kun noget om dennes aktuelle læsestandpunkt. På den baggrund forudser de to forfattere, at de i fremtiden kan blive ansat på skoler, hvor arbejdet med og samtale om NT ikke er prioriteret højt.
Hvis det er tilfældet, vil de være fortalere for, at nationale test og brugen heraf opprioriteres.
"Vi ved, at nationale test blot er én brik i det store evalueringspuslespil, men eftersom de er obligatoriske, mener vi, at arbejdet med disse bør være så omfangsrigt, at resultaterne kan bruges som anbefalet," skriver Naja Baran og Naje Christensen.

Hele projektet kan ses til højre under EKSTRA: Evaluering i danskfaget - med udgangspunkt i de nationale test


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ