Blog
0   1001

Så brug dog blyanten i stedet for...?

Abonner på nyt om It i praksis i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

Lærernetværket? Hvad handler det egentlig om? Er det nu bare en gang it-fernis for it-freaks, som ikke for alvor vedkommer hverken fag eller elevers læring?

Det er i hvert fald langt fra hensigten. Meningen er i al sin enkelthed at skabe en stærkere infrastruktur for videndeling og netværksdannelse i Danmark, når det kommer til meningsfuld anvendelse af it og teknologi i folkeskolens fag. I første ombæring fagene dansk og matematik.

Videndelingen i Lærernetværket tager sit afsæt i de deltagende læreres daglige undervisningspraksis, hvor der gøres erfaringer på godt og ondt med, hvordan it og teknologi kan forstyrre, nuancere, kvalificere, underminere og raffinere lærernes faglige dagsordner og elevernes læringsudbytte. Videndeling med sigte på hvordan og hvornår undervisningspraksis med it bliver understøttende for elevers læring og for fagenes udvikling – men også hvornår og hvorfor den er nogle gange er mindre god, og hvordan den i så fald kan blive bedre.

Lærernes fag- og professionsfaglighed i centrum

Grundstenen i Lærernetværket er med andre ord lærernes fag- og professionsfaglighed, deres undervisningskompetence og udviklende faglige refleksioner over deres elevers udbytte af undervisningen. Hvis vi indledningsvis tillader os at stille sammenhængen lidt på spidsen i et forenklingsperspektiv, så indgår it og teknologi altså ikke som et mål i sig selv i abejdet i Lærernetværket, men kan ses som en løftestang til at opnå undervisningens læringsmål. It og teknologi er med andre ord et didaktisk element sammen med en palet af flere andre, som lærerene gennem deres fagfaglighed orkestrerer anvendelsen af med henblik på at understøtte elevernes læreprocesser. Det betyder, at selv om it og teknologi i sagens natur indgår som et ufravigeligt element ved deltagelsen i Lærernetværket, indgår det på lige fod med lærernes øvrige fagdidaktiske beredskab og virkemidler. Det betyder dermed simpelt set, at hvis blyanten i en given situation viser sig teknologien overlegen i forhold til at understøtte elevernes læreproces og opnå de faglige læringsmål – så brug dog blyanten i stedet for!

Artiklen fortsætter under banneret

Vekselvirkning mellem fagdidaktik og teknologi

Synet på forholdet mellem teknologi og undervisning i Lærernetværket skal dog ikke generelt reduceres til redskabslogik. Tilgangen af lærerfaglig anvendelse af teknologi er snarere, at den fagdidaktiske brug toner såvel teknologi som fag. I sin kerne er Lærernetværket inspireret af en TPACK-tænkning, hvor teknologi, fagfaglighed og pædagogik kan udgøre et komplekst samspil i undervisningen, som så igen omgives og præges af en ikke mindre kompleks kontekst. Forholdet er synergisk, og der er vekselvirkninger på spil. Der er altså ikke tale om en forsimplet middel/mål-terminologi, når det kommer til tematiseringen af it og teknologi i Lærernetværket.  Anvendelsen af it kan bidrage til nye, anderledes og muligvis optimerende læreprocesser, men også fagenes didaktiske logikker og hverdagens pædagogiske prioriteringer kan bidrage til teknologiernes udformning og sammensætning. Sigtet er dermed ideelt set, at lærernes faglige arbejde kvalificerer teknologierne (for eksempel forandrer og forbedrer udformningen af digitale læremidler og andre digitale ressourcer), og at teknologierne i dette gensidige forhold raffinerer de fagdidaktiske dagsordner og kompetencer (for eksempel udvikler og nuancerer danskfagets syn elevers på læsning som afkodning af flere modaliteter og lignende).

Ovenstående eksempel med blyanten frem for teknologien skal derfor ses som en skærpet og forsimplet forklaring af grundpræmisserne for arbejdet i Lærernetværket – et stærkt fokus på lærerfaglighed og elevudbytte, der forholder sig til it og teknologi som didaktisk virkemiddel – og ikke som et udtryk for et overordnet syn på teknologi i undervisningssammenhænge.

Hvordan ser ’hverdagen’ i Lærernetværkets producerende praksisfællesskaber ud?

En lærer i Lærernetværket deltager i det kommende skoleår i 5 regionale minikonferencer, hvor videndeling og inspiration fra andre lærere i Lærernetværket, Lærernetværkets nationale fagkoordinatorer og diverse ressourcepersoner inden for feltet for eksempel vil være på dagsordenen. De 5 regionale videndelingsseancer er tæt forbundne med det arbejde, som de deltagende lærere indgår i de producerende praksisfællesskaber. Et producerende praksisfællesskab udgøres af 6 lærere fra samme region, som har elementer som fag, trin, platform og interesser som fælles udgangspunkt. Et producerende praksisfællesskab understøttes af en tovholder, som har til ansvar at styre og kvalificere arbejdet i fællesskabet – dette vil typisk være en fagperson fra regionens professionshøjskole (Læreruddannelse og CFU). Grundideen er, at de 6 lærere i det producerende praksisfællesskab samarbejder om at udvikle deres praksis – og de konkrete produkter/læringsobjekter der knytter sig til denne praksis – med henblik på styrket fagdidaktisk anvendelse af it og teknologi. Såvel praksis som produkter gøres løbende til genstand for fælles faglig refleksion, sparring og kvalificering i det producerende praksisfællesskab. Som et element i deres arbejde i det producerende praksisfællesskab har lærerne til opgave at præsentere deres arbejde i en form, som kan deles med de øvrige lærere i Lærernetværket – men også med de kolleger, som de deltagende lærere har på deres skole og i deres kommune. Lærernes engagement i det producerende praksisfællesskab bliver altså det medierende led mellem udviklingen af den lokale lærerpraksis og den kommunale, regionale og nationale videndeling. Alt sammen med henblik på at løfte teknologiens potentialer i forhold til elevernes læringsudbytte.

Intentionen er altså langt fra, at give fagene en ’it-lakering’, men i stedet at Lærenetværket bliver rodfæstet i fag- og it-didaktisk udvikling samt kompetenceløft på fagenes, lærernes og elevernes præmisser. Et Lærernetværk, hvor ideer, eksemplariske undervisningsforløb, inspirerende produktioner, fagdidaktiske nybrud og lærerfaglige refleksioner bliver delt på tværs af kolleger, skoler, kommuner og regioner.

Du kan stadig komme med i Lærernetværket! Fristen er rykket til den 13. juni…

Der er fortsat mulighed for at blive en del af Lærernetværket i det kommende skoleår. Vi har netop valgt at forlænge fristen for indstilling, så du og din skoleleder indtil den 13. juni kan indstille dig til deltagelse via emu.dk/it-lærernetværket.dk. Hvis der er spørgsmål omkring ansøgning, omfang og aktiviteter i Lærernetværket, er du altid velkommen til at henvende dig via e-mail på tohj@ucc.dk.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

It-netværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for it i folkeskolen. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.045 andre er allerede tilmeldt