Blog
0   698

Hjælp til selvhjælp

Abonner på nyt om Tysk og fransk i skolen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

Der varsles nye tider med den reviderede folkeskolereform også for faget tysk. Der findes ikke et spørgsmål-svar-katalog, der kan afklare alle spørgsmål. Det er imidlertid muligt at fremstille en oversigt, der kan hjælpe på en afklaring af de spørgsmål, der hersker her og nu. Det er det denne artikel prøver at råde bod på.

Fra næste skoleår sker der store ændringer mht. sprogundervisningen i folkeskolen. Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har nedskrevet de vigtigste ændringer i denne blog og vil gerne komme med en række anbefalinger til implementering af reformen.

Vi er bevidste om, at der har været meget uklarhed omkring punkter i den reviderede lov og håber, at vi med nedenstående kan give den håndsrækning, tysklærerne har brug for. Vi kan anbefale, at den enkelte tysklærer tager et print af vore kommentarer og videregiver dem til deres leder. Det kan kun fremme forståelsen for fagets situation. Du kan som tysklærer også kopiere indholdet og lægge det på forældreintra. Det er vigtigt, at såvel forældre som politikere får forståelse for fagets situation og muligheder med den reviderede lov. ”Wenn wir uns vereinen, dann klappt es!”

                                     

Artiklen fortsætter under banneret

1-5-7-modellen giver flest fremmedsprog for pengene

-       alle elever skal have mulighed for at få 3 sprog!

Linjefagsuddannede sproglærere samt gratis stillingsopslag

Senest i 2020 skal undervisningen i alle fag varetages af lærere med linjefagskompetence. I nogle kommuner er der planer om en endnu tidligere opfyldelse af denne målsætning.

TLFG anbefaler: at nye lærere, som ansættes i de kommende år, har linjefagskompetence, og at skolernes nuværende sproglærere snarest får mulighed for at efteruddanne sig, hvis de mangler denne kompetence.

TLFG tilbyder alle kommuner gratis stillingsopslag. Vi tilbyder kommunen at annoncere på vor hjemmeside www.tysklaerer.dk i det tidsrum, hvor ansøgningsfristen er. Ved ansøgningsfristens udløb fjerner foreningen stillingsopslaget. Når der kommer nye opslag til foreningens hjemmeside, vil det blive kundgjort på foreningens facebookside www.facebook.com/TysklaererforeningenForGrundskolen som en service for vore medlemmer og tysklærere i det hele taget. Opslaget sendes som email til info@tysklaerer.dk og mærkes “Stillingsopslag, tysk” i emnefeltet.

Vi håber med denne ordning at servicere såvel tysklærere som kommuner, så faget får den bedst mulige bemanding.

Tidligere fremmedsprogundervisning

Alle skolerne skal fra skoleåret 2014-15 begynde sprogundervisningen tidligere: engelsk fra 1. klasse og 2. fremmedsprog fra 5. klasse – og et evt. 3. fremmedsprog skal påbegyndes i 7. klasse.

TLFG anbefaler: Den tidlige sprogundervisning skal varetages af kompetente sproglærere. Det er vigtigt, at den tidligere fremmedsprogundervisning generelt fører til en styrkelse af elevernes sprogkompetencer. Derfor er det påkrævet, at det er dygtige sproglærere, som varetager den vigtige start på sprogundervisningen.

2. fremmedsprog

På ét område har den nye folkeskolelov intet ændret. Tysk skal stadig tilbydes som 2. fremmedsprog (tidligere: tilbudsfag), og fransk kan tilbydes som 2. fremmedsprog.

3. fremmedsprog som valgfag

Et 3. fremmedsprog skal være treårigt og tilbydes fra 7.-9. klasse. Det samlede vejledende timetal for 3. fremmedsprog svarer til det samlede timetal for 2. fremmedsprog. For 3. fremmedsprog er timetallet: 4 ugentlige lektioner i 7., 8. og 9. klasse. Skolerne skal tilbyde valgfag fra 7. klasse, men der foreligger ikke noget lovkrav om oprettelse af et 3. fremmedsprog. Det er vores håb, at kommunerne vil indse vigtigheden af også et tredje fremmedsprog. Det er ganske enkelt nødvendigt i den globaliserede verden vi lever i.

TLFG anbefaler: at alle skoler giver eleverne mulighed for at få et 3. fremmedsprog som valgfag. Vi anbefaler følgende model: engelsk fra 1. klasse, tysk fra 5. klasse og fransk fra 7. klasse. Det giver mest fremmedsprog for pengene! Det vil ikke være muligt for alle landets skoler at tilbyde fransk fra næste skoleår, da der mangler uddannede fransklærere. Men 1-5-7-modellen bør efter TLFGs mening på sigt være den fremherskende sprogmodel. Tysk er efter vores mening det naturlige andet fremmedsprog i Danmark (derfor skal sproget tilbydes i henhold til folkeskoleloven). Fransk er også et vigtigt fremmedsprog. Derfor bør alle skolerne tilbyde fransk som 3. fremmedsprog.

Timetallet

Efter den ”gamle” folkeskolelov var det vejledende timetal i 8. og 9. klasse fire lektioner. Efter den nu gennemførte revision er det vejledende timetal på begge klassetrin 3 lektioner. Fagets tidligere fagkonsulenter har protesteret over for undervisningsministeriet mod denne forringelse, og en stor andel af landets tysklærere har skrevet under på en tilsvarende protest mod, at timetallet i udskolingen beskæres.

TLFG anbefaler: at alle skoler som et minimum tildeler 2. fremmedsprog en lektion mere i 9. klasse, så eleverne får 4 ugentlige lektioner i dette vigtige skoleår, som skal afsluttes med en FSA-prøve.

Uden denne forøgelse er der en risiko for, at eleverne på længere sigt ender med dårligere kundskaber i tysk, end det er tilfældet i dag. Den tidlige sprogstart er et rigtigt initiativ, som vil påvirke elevernes motivation til at lære fremmedsproget i en positiv retning, men mange færdigheder som skriftlighed og grammatik hører primært hjemme i udskolingen – og disse ting kræver et tilstrækkeligt timetal. 3 lektioner i 8. og 9. klasse er IKKE nok!

Timetallet for de kommende 7.-9.-klasser

Eleverne i de kommende 7., 8. og 9. klasser følger i henhold til den nye folkeskolelov den gamle vejledende timeplan, dvs. at de kommende 7. klasser skal have 3 ugentlige lektioner og de kommende 8. og 9. klasser skal have 4 ugentlige lektioner i 2. fremmedsprog. Denne regel gælder for skoleåret 2014-2015, men selvfølgelig også i skoleåret 2015-16 (for de kommende 7. og 8. klasser) og i skoleåret 2016-17 (for de kommende 7. klasser).

TLFG anbefaler: alle skoler bør være meget opmærksomme på denne overgangsordning for de kommende 7.-9. klasser, så disse klassetrin ikke får beskåret deres timetal. Nedskæringer i 8. og 9. klasse har en stor negativ effekt for alle klasser, men den rammer selvfølgelig ekstra hårdt, hvis eleverne ikke er begyndt med en tidlig sprogundervisning fra 5. klasse.

Timetallet for de kommende 6. klasser

6. klasses elever, der påbegynder tyskundervisningen efter sommerferien 2014, tildeles det antal lektioner, der i fremtiden vil være gældende for 6. klassetrin, nemlig to ugentlige lektioner.

TLFG anbefaler: følger skolerne den nye vejledende timefordelingsplan med kun 3 lektioner i 8. og 9. klasse, bliver denne årgang særlig hårdt ramt (da eleverne jo ikke har haft tysk i 5. klasse). Skolerne bør prioritere denne årgang meget højt mht. tildelingen af ekstra timer.

Ressourcer til anskaffelse af nye undervisningsmaterialer

Det må forventes, at forlagene udgiver nye undervisningsmaterialer til den tidlige sprogundervisning.

TLFG anbefaler: Tidligere sprogundervisning kræver en ny metodik og nye undervisningsmaterialer. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at nye udgivelser allerede forefindes før sommerferien, hvor materialerne normalt bestilles. I så fald vil det være en god idé at afsætte økonomiske ressourcer til fremmedsprogene til anskaffelser senere på året.

Sproglejrskoler

TLFG anbefaler: En styrkelse af sprogundervisningen kan også ske ved at medtænke lejrskoler i udlandet. 1-5-7-modellen: engelsk fra 1., tysk fra 5. og fransk fra 7. vil betyde, at undervisningen i engelsk og tysk typisk foregår på klassebasis. Når en klasse i udskolingen tager på lejrskole, vil det derfor være oplagt fx at lade turen gå til London eller Berlin.

Kurser for sproglærerne

TLFG arbejder ihærdigt på i det kommende skoleår at tilrettelægge kurser fordelt over hele landet. Der arbejdes pt. på, at kurserne arrangeres i samarbejde med undervisningsministeriets læringskonsulenter samt med inddragelse af pædagogiske medarbejdere på de pædagogiske centraler og landets undervisningsmiddelcentre. Der arbejdes på, at kurserne får et indhold, så der over for lærerne vil ske en indføring og eksemplificering af de nye Klare Mål samt en belysning af de kommende prøvebestemmelser og undervisningsvejledning for faget tysk. Hensigten er at klæde tysklærerne på til fremtidens tyskundervisning.

Det er foreningens håb, at skoleledelsen vil stille sig positivt over for arrangementerne, der forventes afviklet som eftermiddagsarrangementer.

TLFG anbefaler: Både engelsk-, tysk- og fransklærerne vil i den kommende tid have behov for at komme på kursus for at kunne implementere den tidligere sprogundervisning. Vi anbefaler, at skolerne afsætter midler til denne kursusvirksomhed.

Vi synes i foreningen, at det er vigtigt, at faget får den status og position, som der lægges op til i den reviderede folkeskolelov, og ser frem til et godt samarbejde med alle tyskkolleger.

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
947 andre er allerede tilmeldt