Blog
0   5106

”En entreprenør er en, der sætter ting i gang"

Abonner på nyt om Den kreative dimension i dit personlige nyhedsbrev.


Sådan siger eleverne i min klasse, og slår man ordet entreprenør op, finder man hurtigt ud af eleverne ikke er helt skævt på den. Ordet entreprenør er fransk og betyder: ”En person, der foretager sig eller påtager sig noget – en iværksætter, opfinder eller organisator”

Entreprenørsskabsskolen – et fyrtårn i Ikast Brande kommune

Artiklen fortsætter under banneret

Som lærer i Ikast- Brande kommune skal jeg inddrage entreprenante principper ind i min undervisning. Kommunen søsatte i 2006 entreprenørskabsskolen, der har til formål "at udvikle en kultur i skolen, erhvervslivet, foreningslivet og familien, der gør det muligt at opfylde visionen om, at Ikast-Brande Kommune er stedet, hvor børn og unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst." (entrprenørskabskolen.dk) Gennem små kurser er vi lærere blevet præsenteret for nogle arbejdsmetoder, vi kan inddrage til at udvikle elevernes kreativitet og iværksætterlyst.

20 min. entreprenørskabsbånd.

Som mange andre skoler, har Ikast Nordre Skole, læsebånd og motionsbånd. Men som noget nyt har vi også afprøvet et entreprenørskabsbånd. De første 20 min af dagen skulle eleverne i fællesskab igennem forskellige sociale lege, samarbejdsøvelser, idégenerering og hjernegymnastik. Vi opfandt selv en masse lege, men hentede også god inspiration i kommunens øvelseskatalog.

Eksempel på en morgenbåndsøvelse:

Tårnbygning

Varighed

20 min

Materialer

Spaghetti og skumfiduser (vi brugte modellervoks – en pakke pr. gruppe)

Forberedelser

a: Køb masser af spaghetti og skumfiduser

b: Inddel deltager i grupper af 3-6 personer

c: Forklar opgaven grundigt

d: Fig: klar-parat-start

Beskrivelse

Deltagerne skal være i grupper af 3-6 personer. Hver gruppe skal bygge et tårn af spaghetti og skumfiduser. Det gælder om at bygge det højeste og mest kreative tårn uden at det går i stykker.

Opgave til deltagerne

I skal bygge et tårn ved hjælp af spaghetti og skumfiduser. Det gælder om at bygge det højeste og mest kreative tårn. Det er vigtigt, at I samarbejder godt. Prøv at tænke på nye og anderledes løsninger for at gøre tårnet så højt som muligt (entreprenørskabsskolen.dk)

 

”Udsigten fra et koøje”  

Ud over at starte dagen entreprenant arbejdes der med entreprenante principper i de forskellige fag. Vi har i min klasse blandt andet afholdt middelalderaftener for forældrene, lanceret en hjemmeside om Ikasts historie henvendt til børn og senest afholdt fernisering af otte flotte malerier på biblioteket i Ikast. Der findes mange måder hvorpå man kan arbejde entreprenant. Jeg gør det ikke på samme måde hver gang, da forskellige faktorer altid spiller ind i forskellige klasser, på forskellige årgange. Fælles for forløbene er dog at jeg tager udgangspunkt i KII-modellen, der inddeler arbejdsprocessen i tre læringsrum, og altid husker at lade forløbet være elevernes værk – det er dem der står i spidsen, dem der får ideerne og dem, der i fællesskab når målet. Sidstnævnte kan være rigtig svært, da jeg som lærer er vandt til at opsætte alle de mål, jeg ønsker mine elever skal nå.

1. Kreativitet – evnen til at kombinere kendte ting med en ny funktion

2. Innovation – nova betyder ny, innovation er derfor kreativiteten, der er dannet på ny, for at skabe værdi for andre. – målsætning for ideen.

3. Iværksætteri – innovationen sættes i værk.

Beskrivelse af projektet

Formål – kort

I begyndelsen af skoleåret deltog Ikast Nordre skole i Midt- og Vestjyllands kulturfestival Bølgen. ”Bølger i hverdagen” var det største samarbejdsprojekt i Ikast-Brande Kommune pr. dags dato. Projektet lavede brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer i kommunen. 5. klasserne på Nordre skole deltog i projektet. I samarbejde med Ikast bibliotek skabte vi 8 flotte malerier der skulle udstilles i bibliotekets foyer.

Projektbeskrivelse

Projektet er udarbejdet efter entreprenante principper – KII-modellen (Igennem metoden medtænkes tre kompetenceområder – fagkompetencer, metodekompetencer og personlige - og sociale kompetencer)

Da jeg er stor fortaler for at inddrage formålet om at: "Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi samt får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” valgte jeg at dette skulle være elevernes projekt. Jeg har derfor kun sat rammen – alt andet er tænkt og udarbejdet af eleverne selv.

Hvordan opfylder projektet fagets fælles faglige mål?

Eleverne har både været deltagere og medskabere af den kultur, som de og deres familie er brugere af – nemlig Ikast kommunes bibliotek. Via entreprenante principper og, for eleverne, nye arbejdsformer er flere af fagets mål opfyldt (her ses nogle af mange)

- Vælge form, metode og materialer i forhold til indhold

- Deltage i billedarbejde sammen med andre.

- Arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i

- Kommunikere ideer og betydninger i visuelle udtryk

- Præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger

- Bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen

 

Entreprenante principper

I dette projekt er der lagt vægt på følgende. (entreprenørskabsskolen.dk)

- Der samarbejdes med det omkringliggende samfund (Ikast- Brande bibliotek)

- Der ligger menneskelig handlekraft bag produkt og proces (5.a og b’s egne tanker og håndværksmæssige færdigheder)

- Der er behov for det, der laves (foyeen er tom og der mangler kunst)

- Der er nytteværdi for andre end eleven selv (alle brugere af biblioteket)

- Eleverne opfattes som ressourcer (De er med til at skabe noget, som andre kan få glæde af)

- Der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/et problem (De arbejdede sig frem til det endelige produkt)

- Det er tilladt at dumme sig (Der afprøves farver og teknikker)

- Der stilles ikke kontrolspørgsmål (Det er deres motiv)

 

Evaluering af forløbet/processen

Det at skabe noget, der også få værdi for andre var med til at sætte en ny og spændende kreativitet igang hos eleverne. Jeg har som lærer set på eleven som en, der er inddraget i processen og med til at skabe betydning. Der har ikke været tale om blot at overføre viden fra mig til eleven, men at lade eleven opnå viden og erkendelse gennem egne ideer og gruppearbejde, hvor de har en helt speciel rolle/funktion. Eleverne voksede under arbejdet. De var stolte af deres produkter og endnu mere stolte af at andre skulle have glæde af billederne.

 

”Timeregnskab”

Emne: Bølgen (KII-modellen)

1.lektion:                          

- Eleverne præsenteres for emnet (– innovation) (iværksætterlyst)

- Viceskolelederens mand har doneret store runde træplader, som skal bruges i forbindelse med samarbejdet. (bæredygtighed)

- Associationer: Hvilke tanker springer op, når I ser pladen? Fælles samtale herom.

- Afstemning og valg – ’Koøje’

 

1. lektion fortsat:

Gruppesammensætning - plenum

- Arbejder man altid bedst sammen med sin bedste ven?

- Hvordan skaber vi nogle dynamiske grupper? Fælles samtale (innovation)

- Eleverne kom frem til, at hver gruppe skulle indeholde: En leder, en  idémager og håndværkere, for at målet kunne nås og projektet blive en succes.

- Eleverne skal på en seddel skrive hvilken person de er:

- Eleverne har kategoriseret sig og inddelt i følgende grupper

- De forskellige roller klarlægges i plenum. Elevernes ord: Hvad betyder det at være.

Lederen: Lederen strukturerer arbejdet, uddeler opgaver, tager de endelige beslutninger (hvis der er uenighed) og holder arbejdsro

Idémager: Finder på og fremlægger gode ideer og løsninger

Håndværker: Står i spidsen for det håndværksmæssige arbejde. Hvordan opnår vi et bestemt resultat og hvilke materialer er bedst?

 

2.       lektion:

· Brainstorm over udsigt fra koøjet (hver gruppe) (- kreativitet)

· Opsamling af ideer/ hænge dem op på en fælles tavle (-innovation)

 (sortere dem fra der er skrevet to gange)

· Hver gruppe udvælger to ideer, som de skal arbejde ud fra (- innovation)

 

3. lektion:

· Eleverne finder inspiration  – hvordan kan vores udsigt se ud?

· Ideerne samles og der udarbejdes en skitse. (-kreativitet)

· Hvordan får vi ideerne blæst op og overført til vores store lærred?

· Eleverne uddeler opgaver til hinanden.

 

4. lektion:

· Skitserne overføres til det store billede

· Klassesamtale om, hvordan vi skaber et fælles udtryk. (-innovation)

-  Valg:  Udsigten skal være fra det samme skib, vandet skal udformes ens.

·  Malerarbejdet udføres – hver mand bidrager med sine færdigeheder.

 

5. lektion:

·De sidste klatter/ og streger sættes.

·Alle grupper monterer reb i kanten, så de får et fælles udtryk

 

6. lektion:

·  Malerierne afleveres på biblioteket

·  Fernisering planlægges (iværksætterlyst)


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Billedkunstnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med foreningen Danmarks billedkunstlærere.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
4.700 andre er allerede tilmeldt