Blog
0   1456

Et løft(e) til matematikken

Abonner på nyt om Bent Lindhardt i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

Der er stor politisk interesse omkring matematik i folkeskolen. Der skal et fagligt løft til siges der … og det kan de have ret i. Anbefalingerne fra ekspertgruppen er afleveret til ministeren og der vil blive sat initiativer igang

I januar nedsatte ministeriet en såkaldt ekspertgruppe i matematik, uden tidsbegrænsning men med mulighed for løbende at kunne afholde møder og diskutere mål og midler til at forbedre folkeskolens matematikundervisning.

Gruppen består af et bredt udvalg af aktører omkring skolen og matematikundervisningen. Der er således repræsentation fra forskningen, fra læreruddannelsen, fra konsulentgruppen, lærere fra praksis og ungdomsuddannelserne, fra de forskellige undervisningsfaglige organisationer, fra KL og DLF og skolelederforeningen m.m. Samlet er vi omkring 25 personer og jeg er en del af den.

Indledningsvis vil jeg gerne kvittere for, at man i undervisningsministeriet har valgt at involvere fagfolk, når der skal rådgives om matematikundervisningen. Det har været spændende dagsmøder med en lang række vigtige problemstillinger om matematikundervisningen i Folkeskolen. Jeg har haft glæden af at være en del af en lille skrivegruppe, som har være bindeledet mellem ekspertgruppen og ministeriet i en fælles interesse om at skabe et løft til matematikundervisningen

Det er endt med et notat som findes på UVMs hjemmeside, som er kaldt Matematikløftet. I notatet har ekspertgruppen anbefalet at ministeriet fokuserer på fire udfordringer. Jeg vil kort løfte sløret for, hvad det er, samt supplere med nogle af de ministerielle tiltag som formodentlig er på vej.

Artiklen fortsætter under banneret

Udfordring 1

At finde farbare veje til en betragtelig styrkelse af alle elevers matematiske kompetencer, uanset elevernes baggrund og forudsætninger, herunder farbare veje til en systematisk tilgang til at fremme af børns tilegnelse af matematiske kompetencer i dagtilbud.

 

Vi anbefaler, at nyskrivningen af  Fælles Mål bliver bedre struktureret, mere sammenhængende, klarere og lettere at fortolke - men dette uden at reducere ambitionsniveauet eller indholdsmæssigt forsimple faget. I forlængelse af det bliver det anbefalet, at der fremstilles en langt mere nuanceret og gerne digitaliseret vidensportal, der kan fungere som virtuel undervisningsvejledning med brug af videoer, beskrivelser m.m. Et sted, hvor læreren i langt højere grad kan finde differentierede eksempler for, hvordan målene kan føres ind i klassen.

Ministeriet er her allerede i gang med at nytænke en vidensportal, som du vil høre mere om. Der vil fra ekspertgruppens side være stor opmærksomhed på, hvordan læseplanerne vil blive udformet.

I forbindelse med den store politiske fokus på IT’s rolle i matematikundervisningen bliver der arrangeret en indbudt IT konference i det kommende år med centrale videnspersoner  fra indland og udland som kan bidrage med forskning og erfaring. Konferencen vil formodentlig resultere i en debatbog, som vil berøre svar på væsentlige problemstillinger som hvorvidt IT er et mål eller et middel.

 

Udfordring 2

At finde farbare veje til dels at styrke den enkelte undervisers faglige, matematikdidaktiske- og matematikpædagogiske kompetencer, dels at fremme skabelsen og udbygningen af udviklende fagmiljøer på de enkelte skoler i tilknytning til matematik,

Der er i ekspertgruppen en overvejende oplevelse af, at de faglige miljøer er for udsultede rundt på skolerne. Det skal der gøres noget ved. Skal der ske ændringer til det bedre, kræver det, at der på skolerne skabes fornuftige rammer for kollegial sparring. Det forudsætter etablering af en plan for, hvordan det skal foregå, hvor det ikke allerede foregår. Det kræver også faglig og fagdidaktisk support fx fra matematikvejledere, lokale, regionale og nationale eksperter, gode eksempler o. lign. til at understøtte en ændring. Det anbefales, at man mere systematisk uddanner matematikvejledere til alle Danmarks skoler samt at disse får mulighed for at mødes for udveksle erfaring og ajourføre viden i en national ramme og national vidensdeling.

I ministeriet har man bevilget penge til en kortlægning af hvordan det kan ske. Derudover er der afsat penge til at arrangere et stort Kick-off arrangement, hvor man vil invitere en matematikrepræsentant fra alle skoler i Danmark til en større konference måske over to døgn her til foråret.

 

Udfordring 3

At finde farbare veje til at frembringe prøveformer og -instrumenter i matematik der er dækkende for matematikundervisningens formål og spektret af matematiske kompetencer.

Det anbefales, at UVM nedsætter en særlig arbejdsgruppe for at analysere de faktisk anvendte test, prøver og prøveformer og at deres arbejde bør følges op af en national konference for nøglepersoner med forbindelse til test, prøver og prøveformer i matematik. Det anbefales endvidere, at UVM tager initiativ til at få fremstillet en mangfoldig og kommenteret samling af eksempler på aktiviteter, som egner sig til formativ evaluering af elevers matematiklæring på alle folkeskolens trin.

 

Ministeriet har valgt at udsætte initiativer i dette felt - de er midlertidigt i mødesprog ”skudt til hjørne”.

 

Udfordring 4

At finde farbare veje til markant at øge vores viden om og forståelse af de faktiske forhold vedrørende folkeskolens matematikundervisning i Danmark, herunder formidle, koordinere og opsamle viden så vel indenlandsk som udenlandsk

Den fagdidaktiske forskning i Danmark har åndenød. Der er brug for at koordinere, skabe, opsamle fagdidaktisk forskning som er praksisrettet. Der er brug for et centralt sted hvor medier, offentlighed og kommuner kan søge rådgivning, Der brug for formidling om gode eksempler aktuel forskning som kommer tæt på lærerens hverdag. Der foreslås derfor oprettet et nationalt videns- og udviklingscenter for matematikundervisning knyttet til, men ikke økonomisk afhængigt af, et eller flere samarbejdende universiteter og UC’er.

Ministeriet har indtil videre valgt at lægge dette på skuldrene af UC’erne.

 

www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Okt/131011-Nye-anbefalinger-skal-styrke-matematikundervisningen


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.190 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.462 andre er allerede tilmeldt