0   150

Fælles ledelse for barnets skyld

I Svinninge arbejder lærere, pædagoger og dagplejere under samme ledelse. Den fælles ledelse letter det enkelte barns overgang fra den ene institution til den anden

En lille pige i lyserød jakke sutter eftertænksomt på tommeltotten, mens hun stirrer ud gennem hegnet. På den anden side leverer en gruppe drenge fra mellemtrinnet underholdningen. De kaster sig rundt i de store legeredskaber af træ, der er placeret midt i skolegården.

Siden begyndelsen af skoleåret 2003 har dagpleje, børnehave, skolefritidsordning (sfo) og skolen i Svinninge været lagt sammen i en selvstændig enhed med et fælles ledelsesteam: Center Svinninge.

Artiklen fortsætter under banneret

»Vi har en fælles virksomhedsplan. Det betyder, at vi har gjort den røde tråd tydelig. Vi har fælles indsatsområder, som vi byder forskelligt ind på, alt efter hvilke aldersgrupper vi har med at gøre«, siger centerkoordinator og skoleleder på Svinninge Skole, Henning Hansen.

Oprettelse af Center Svinninge betød, at to selvejende børnehaver blev lukket. Den ene blev flyttet, så den i dag ligger i udkanten af skolegården. Den anden er placeret 500 meter fra skolen. Dagplejen fik ligeledes en legestue, som er placeret i børnehaven.

»Det letter overgangen fra den ene institution til den anden. Man får et større flow«, siger leder af Børneskoven, Winnie Høgly, og fortæller, at de netop har gennemført en evaluering af forældrenes syn på overgangen fra børnehave til skole.

»Forældrene kan mærke, at det gør en forskel, at børnene i forvejen kender omgivelserne og i forvejen kender den sfo-pædagog, der følger med det første år i børnehaveklassen«, siger Winnie Høgly.

Større fleksibilitet

De to ledere lægger vægt på, at det gælder om at være et godt lederteam for at få centret til at fungere.

»Det kan godt være, at der er nogle ting, som centerkoordinatoren skal tage stilling til, men det sker i tæt samarbejde med teamet. Det er mig, der har ansvaret for, at resurserne bliver brugt optimalt, men vi er tvunget til at snakke sammen«, siger Henning Hansen.

Begge ledere peger på, at der er kommet stordriftsfordele ved at have fælles ledelse. Før var det pædagoger, der kørte ud med indkøb til dagplejerne, nu er det skolens pedel, der har den opgave. Man kan også rykke rengøringspersonale fra skole til børnehave eller omvendt, hvis der opstår sygdom.

I marts måned manglede der en pædagog i sfo'en. I samme periode var der ikke så mange børn i børnehaven. Derfor blev en børnehavepædagog i tre måneder flyttet over i sfo'en.

»Det giver meget. Det løfter den enkelte person fagligt. Men det betyder også, at pædagogen ved meget mere om, hvad børnene skal over til efter børnehaven. Jobrotation er rigtig godt, og det er noget, vi skal snakke meget mere om«, siger Winnie Høgly.

På centret er der også ansat halvanden støttepædagog. De første år var støttepædagogerne langt det meste af tiden i skolen, men nu er det vendt, så støttepædagogerne bruger den største del af tiden i børnehaven.

Jo mindre enheden er, jo lettere er det at få skabt ligeværdighed mellem personalegrupperne, mener lederteamet i Center Svinninge.

»Dagplejerne er så glade for at være med. De føler, de bliver løftet. Pædagogerne er ikke helt så begejstrede, men det handler også om, at de ikke arbejder så tæt sammen med lærerne. Vi skal arbejde meget med lærer-pædagog-samarbejdet«, siger Henning Hansen.

Pædagogerne fra sfo'en er med i undervisningen til og med 2. klasse.

For og imod rummelighed

Center Svinninge er kommunens største center. Kommunens børn med særlige behov kommer til udviklingsklassen på Svinninge Skole. Her er mellem ti og 12 elever fordelt på to grupper.

»Nogle af børnene ville normalt ryge i en amtslig klasse. I klassen er der tæt voksenkontakt. Børnene kan ikke være i de normale klasser, men de har en fordel her, fordi de kan blive i deres lokalmiljø, og de kan være med i den almindelige skole til det, de kan magte«, siger Henning Hansen.

Han mener også, at skolen bliver mere rummelig, fordi der er lærere og pædagoger, der er uddannet til at tage sig af børn med særlige behov.

»De andre lærere har meget respekt for både pædagoger og lærere, der er i udviklingsklassen. Vi har også brugt dem til supervision i 1. klasse. Det er vigtigt at have nogle eksperter, som kan hjælpe. Og som lærerne kan diskutere med. Lærerne kan rumme mange flere elever, end de tror, hvis de får hjælp til det«, siger Henning Hansen.

Winnie Høgly er ikke helt så begejstret for rummeligheden, når det gælder de yngste børn.

»Vi har dem, og vi rummer dem. Men de skal ikke bare rummes, de skal udvikles, og der skal flere resurser til, hvis det skal rykke noget«, siger hun.

Stadig lang vej til helhed

Henning Hansen kan godt mærke, at han har fået flere administrative byrder som koordinator for hele Center Svinninge. Han mener, at det ville være en fordel, hvis der blev knyttet en administrativ leder til lederteamet, så der på den måde blev mere overskud til den pædagogiske ledelse. I Svinninge løftes nogle af de administrative byrder ved, at teamledelsen tager fælles ansvar.

»Hos os er ansvaret for både økonomi og personaleledelse uddelegeret til de enkelte institutioner«.

Han mener, at der stadig er lang vej til, at de enkelte institutioner fungerer som et velintegreret hele.

»Vi øver os stadig. Det handler om hele tiden at flytte grænser. Man skal tage vare på de personalegrupper, der hører til det enkelte sted. Vi skal ikke forcere udviklingen, for det vil give bagslag, men samtidig bliver man nødt til at handle«.

Fælles ledelsesteam i Svinninge

Svinninge Kommune er delt i tre centre: Gislinge, Kundby og Svinninge. Center Svinninge er med omkring 100 medarbejdere det største.

Winnie Høgly er leder af Børneskoven. Her er to børnehaveafdelinger med 60 børn i hver, en dagpleje med 70 børn og en sfo med 158 børn.

Henning Hansen er skoleleder på Svinninge Skole med specialklasser og udviklingsklasser, hvor der tilsammen er 440 børn. Han er centerkoordinator for hele Center Svinninge.

Hvert center har fælles ledelse for dagpleje, børnehave, skolefritidsordning og skole. Der er en brugerbestyrelse på alle institutioner.

Læreren og kommunalreformen

Rundt om i landet er kommunalreformen med til at sætte gang i nye pædagogiske tanker. Mange steder skal flere skolevæsener harmoniseres, hvilket kan betyde noget for den enkelte lærers løn og arbejdstid.

Her er en forkortet version af nogle af de spørgsmål og svar, som du kan finde på www.dlf.org

Hvis du er i tvivl, skal du altid spørge tillidsrepræsentanten.

Hvad sker der med min løn, hvis min ansættelseskommune slås sammen med en anden kommune?

Du bevarer dit områdetillæg

Der er løngaranti, så din lokale løn bevares indtil 1. april 2008.

Hvad sker der med den lokale arbejdstidsaftale?

Den skal genforhandles i den nye kommune.

Kan jeg blive flyttet til en anden skole?

Ja, som nu er du ansat af kommunen og kan derfor blive pålagt at arbejde et andet sted i kommunen.

Skal jeg have nyt ansættelsesbrev?

Hvis du får ny arbejdsgiver (også hvis din kommune bliver slået sammen med en anden kommune) skal du have et nyt ansættelsesbrev eller et tillæg til det gamle, senest en måned efter at ændringen er trådt i kraft.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet