Specialundervisning
0   284

Rejsehold med specialopgave

På Fyn rykker Rejseholdets eksperter fra amtet ud med gratis hjælp til kommunerne, når de vil være bedre til specialundervisning

De kender eksperterne. De kan hjælpe med afklaring og struktur af opgaverne. De ved også, hvad forskellige specialtilbud koster, og hvor de findes. Selv er de et gratis tilbud til de fynske kommuner, der synes, de har behov for hjælp, når det gælder specialklasseeleverne. Det fynske rejsehold har siden 2001 været ude i over halvdelen af de nuværende 32 fynske kommuner.

I amtet findes en kolossal viden om specialundervisning i alle de skoler og behandlingstilbud, som amterne driver for børn med vanskeligheder. I den kommende tid skal lærere og kommuner overtage en del af børnene uden at have samme viden. Her kommer Rejseholdet ind. De skaber kanaler, så viden og erfaring kan flyde mellem de to systemer.

Artiklen fortsætter under banneret

Fyns Amt er et af de steder i landet, hvor flest børn sendes til vidtgående specialundervisning. Men målet er, at kommunerne selv skal kunne undervise flere af disse børn. Her hjælper Rejseholdet kommunerne til at holde fast i, at det skal være fagligt forsvarligt. »For eksempel har vi været ude i en kommune, der ønskede hjælp til at hjemtage flere børn. Dér sagde vi nej. Det er ikke vores opgave. Men opgaven er at gøre lærerne parate til at undervise de børn, der er tale om. Derefter kan kommunen tale om at hjemtage børn, hvis det er en god idé. Tingene skal ske i den rigtige rækkefølge, og det forstod kommunen godt, da vi havde talt om det«, fortæller Nete Gedde Jacobsen, der er cand.scient.pol.

Rejseholdet fortæller, at de nu er i gang med at hjælpe den pågældende kommune med nyorganisering på området.

Holdet kommer aldrig ud med en plan i lommen. Planen skal kommunen selv udarbejde og også selv lægge timer til.

»Til det første møde med en kommune kommer hele Rejseholdet. Vi vil gerne have, at der ud over Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og andre fagpersoner deltager en forvaltningschef eller anden med økonomiansvar«, siger Nete Gedde Jacobsen.

Formidler og bygger bro

De ser sig selv som brobyggere og formidlere. En skole ønsker måske at blive bedre til skole-hjem-samarbejdet for specialklasseeleverne. Så kan Rejseholdet pege på en medarbejder fra en af amtets institutioner, der har gode erfaringer med skole-hjem-samarbejde og kan holde et oplæg for skolen.

»Når opgaverne er beskrevet, lægger vi dem i udbud, så vores institutioner kan byde ind på dem, og vi aflønner den enkelte opgave«, siger Anni Elmgreen, der er psykolog og Rejseholdets koordinator.

Amtsrådet har bevilget 3,8 millioner kroner på årsbasis til holdets samlede aktiviteter.

Opgaverne er meget forskellige. Problematikken om AKT-børn (adfærd, kontakt, trivsel) er et stort tema. Også lærerkompetence og udarbejdelse af handleplaner. Projekterne er ofte to-treårige.

Et ordentligt tilbud

Rejseholdet fortæller, at en kommune måske ønsker at oprette et specialtilbud, hvor man groft sagt sætter en døv, en blind og »Hassan med de skæve ben« sammen. Dér går Rejseholdet ind og beskriver, hvad der kræves af fysiske rammer, fysio- og ergoterapi, pædagogik med mere.

De 32 fynske kommuner skrumper efter strukturreformen ind til ti kommuner.

Rejseholdet oplever ofte, at kommunen ikke har fuldt overblik over egne resurser og har brug for hjælp til at skrue et godt tilbud sammen.

»Vi kan fortælle kommunerne, at hvis et tilbud ikke matcher et barn, så har forældrene en klagemulighed. Derfor er dialog på forhånd bedst«, siger Anni Elmgreen.

Etablerer samarbejde

»AKT-problematikken ved de egentlig mest om på behandlingsinstitutionerne. Men tidligere har der ikke været tradition for at samarbejde. Vi kan sætte nogle sammen, som kan få glæde af hinanden«, siger Inge Svendsen, der er undervisningskonsulent.

Selv henter gruppen faglig inspiration ved at få supervision på Danmarks Pædagogiske Universitet fire gange årligt.

Rejseholdet optræder også som formidlere mellem skole og forvaltning i de situationer, hvor lærerne pludselig får en elev tildelt, som de ikke kan magte.

»Indimellem er vi meget forundrede over, hvad vi ser. For eksempel når en klasse bare skal tage en svær elev, og lærerne udelukkende har deres gode hjerter. Når de ikke har ekspertisen til sådan et barn«, siger Anni Elmgreen.

Det problem frygter de bliver endnu større, når kommunerne sammenlægges.

Nogle af de nye storkommuner har ingen specialskoler, og en del kommuner hjemtager allerede nu elever fra specialtilbud. Bogense og Faaborg Kommuner har hjemtaget mange.

Rejseholdet har dog også oplevet det modsatte. Medlemmerne af Otterup Kommunes kulturudvalg tog på rundtur til de fynske specialskoler, fordi de havde planlagt at tage specialelever hjem til kommunen«.

»Bagefter mødte de os og sagde, at de godt kunne se, at de slet ikke kunne klare den opgave selv. De havde set, hvilke udgifter der ville være, hvis de skulle oprette tilbud til disse elever«, siger Inge Svendsen.

folkeskolen@dlf.org

hlauritsen@dlf.org

Rejseholdet

En psykolog og en pædagogisk konsulent begge med speciallærerbaggrund plus en cand.scient.pol. og en lektor fra Danmarks Pædagogiske Universitet. De udgør Rejseholdet i Fyns Amt, der er et gratis tilbud til kommunerne. En konsulenttjeneste, der hjælper med løsning af problemstillinger inden for det specialpædagogiske område (paragraf 20.2). Rejseholdet formidler viden og ekspertise for eksempel fra den amtslige specialundervisning til folkeskolens specialklasserække. De igangsætter skoleudvikling, sætter måske et efteruddannelsesprojekt i gang og samler interessenter forvaltningschef, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, skoleleder, pædagog og speciallærer til møde om udvikling af et specialtilbud. Eller de hjælper lærere og kommuner med at beskrive de børn, det drejer sig om, så man er sikker på at oprette et godt tilbud til dem. De vejleder også lærere om, hvordan de kan rumme de vanskelige elever i en klasse. Store projekter som mindre. Men Rejseholdet drøfter ikke enkelte børn. Og kommer aldrig ud med en færdig plan. Dén skal kommunen selv være med til at udarbejde.

Rejseholdet blev oprettet i 2001, efter at Folketinget havde ændret lov om folkeskolen i 2000, hvor opgavefordelingen mellem amt og kommune blev ændret.

I skoleåret 2004-05 er elevfrekvensen til specialtilbuddene på Fyn på 1,89 procent. Det svarer til omkring 1.200 elever, og der er her sket en fordobling af elevtallet på ti år.

Danmarks Pædagogiske Universitet skal evaluere Rejseholdet i år.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.283 andre er allerede tilmeldt