Arbejdstid
0   351

Kampen om tiden

KLs ledelsessyn handler mere om økonomistyring end om ledelse, siger eksperter. Nej, det handler om fleksibilitet, siger KL

Det handler om penge, siger skoleudvikleren og forskeren samstemmende.

De prøver at finde de egentlige grunde til, at forhandlingerne mellem DLF og KL brød sammen.

Artiklen fortsætter under banneret

Forhandlingerne strandede før sommerferien på spørgsmålet om ledelse.

Som DLF ser det, er undervisningen lærerens ansvar. Derfor må det være læreren, der vurderer, om der er behov for et ekstra forældremøde, temamøde eller lignende for at få undervisningen til at fungere bedst muligt.

KL mener på sin side, at det som udgangspunkt er skolelederen, der skal bestemme, hvor meget tid læreren skal bruge på de enkelte opgaver. Læreren skal være på skolen i al sin arbejdstid, medmindre andet er aftalt mellem lærer og leder.

Lærerne skal med andre ord styres på samme måde som receptionsmedarbejderen, parkarbejderen og socialrådgiveren. Som KLs chefforhandler, borgmester Kjeld Hansen, udtrykte det i Folkeskolen i juni:

»Vi ønsker et ledelsesrum, der er analogt med ledelsesrummet på andre kommunale arbejdspladser«.

Tid og penge

Så på ét plan handler det om ledelse. Men på et andet drejer det sig altså om tid og penge.

»Som rationel økonomisk forsker vil man sige: Kan vi ikke skære til benet i alt det her flommesnak? Det handler om, hvor mange undervisningstimer kommunerne kan hive ud af de her skolelærere«, vurderer arbejdsmarkedsforsker Jørgen Steen Madsen, København Universitet, der har skrevet doktorafhandling om Danmarks Lærerfor-ening.

»Lige så klart er det, at lærerne omvendt siger: Vi skal have så få undervisningstimer som muligt, for at vi kan udføre vores arbejde kvalificeret«, tilføjer Jørgen Steen Madsen.

»Sådan vil det være i enhver arbejdstidsdiskussion at fra kommunernes side er det et afgørende mål at få så mange undervisningstimer som muligt, og for lærerne det modsatte«.

Peter Ulholm der er leder for Kleo, center ved CVU København og Nordsjælland, der arbejder med kompetence, ledelse, evaluering og organisationsudvikling karakteriserer det topstyrede ledelsessyn, som KL har spillet ud med, som gammeldags. »Vi er tilbage i 1920erne«, siger han.

Han håber, at årsagen er forhandlingstaktisk. Men hvis de i KL virkelig mener det, så kan det kun være for at give kommunerne bedre muligheder for at styre økonomien. Moderne ledelse har det i hvert fald ikke meget at gøre med, fastslår Peter Ulholm.

»De vil kunne styre omkostningerne. De vil kunne afgøre lokalt, hvad der skal bruges tid på. Det er derfor, de vil kunne bestemme arbejdstiden. Den største omkostning ved udgiften per elev som er deres nøgletal er jo trods alt lønomkostningen«, siger han.

»De tænker så også på, at hvis kommunen og skolerne skal lave nogle tiltag, for eksempel udvikle en evalueringskultur, så skal der også være penge og tid til det«, tilføjer han. »De mener, at den form for ledelse giver mere fleksibilitet og mere styr på udgiften per elev«.

Det er ikke penge det hele

Men det er ikke penge det hele. For lærerne er det vitalt, om de har »frihed under ansvar« i deres arbejdsliv, påpeger Jørgen Steen Madsen.

»Lærerfaget er en profession, og professioner handler først og fremmest om retten til at kontrollere eget arbejde«, siger han.

»Når kommunerne så siger, at det er vores ledere, der skal bestemme, så kommer de jo i en konflikt med det helt grundlæggende i professionsopfattelsen at man selv kontrollerer sit arbejde«, uddyber han.

»Lærerforeningens udspil med Anders Bondo i formandsstolen har været at gå tilbage til de professionelle dyder og sige: Vi er en ansvarlig professionsgruppe. Hvis vi skal fungere optimalt, så skal vi ikke kontrolleres i hoved og røv. Vi skal have en frihed til at udøve vores funktion«, fortsætter Jørgen Steen Madsen.

Synspunktet er så også i overensstemmelse med moderne ledelsesfilosofi, der giver medarbejdere og medarbejdergrupperne et mål af frihed og selvbestemmelse over egen arbejdstid og udvikling, påpeger han.

»Arbejdsgiveren siger selvfølgelig så: Det vil vi heller ikke gribe ind i. Men de føler, at hvis de ikke får udarbejdet nogle arbejdstidregler, der svarer til de almindeligt gældende, så er det, som om de kommer til at afgive ledelsesret«, tilføjer Jørgen Steen Madsen.

»Så har professionen ligesom erobret en del af ledelsesretten via de arbejdstidsregler, der har været gennem tiderne, og via metodefrihed. Lærerne har jo haft en langt større indflydelse på deres eget arbejde end de fleste andre grupper historisk set«.

Uden tillid dur det ikke

Det undrer også Peter Ulholm, at KL ønsker et ledelsesrum på skolerne, »der er analogt med ledelsesrummet på andre kommunale arbejdspladser«.

»I den kommunale organisation er der stor forskel på de arbejdsopgaver, der er, og derfor bør der også hvis man har et moderne ledelsessyn være forskel på den måde, man leder på. Så enkelt er det«, siger han.

Receptionsmedarbejderne på rådhuset skal selvfølgelig ledes på én måde, socialrådgiverne på en anden, lærerne på en tredje og parkarbejderne på en fjerde, pointerer han.

»Et moderne ledelsessyn bygger på tillid til den enkelte medarbejders ansvarsfølelse og engagement. Omvendt hvis det bliver et fagforeningsvælde med fastsatte regler for alt, så hæmmer det også fleksibilitet og udviklingsmulighed«.

Der kan være andre grunde end penge til, at KL prøver at få nye ledelsesformer ind på skolerne, mener Jørgen Steen Madsen. Fremkaldt af den nye organisering af lærerarbejdet i team.

»Set fra en arbejdsgiversynsvinkel er det interessant at skaffe lederen en vis mulighed for at få en vis indflydelse på, hvad der foregår i de lærerteam«, siger han.

»Den klassiske lærerrolle, hvor man lukkede døren og så sad med klassen alene, det var lidt svært at blande sig i det. Dengang var det bare et spørgsmål om, hvor mange gange læreren skulle gå ind i klassen og lukke den dør, og ikke så meget andet«, tilføjer han.

»Nu handler det om, hvad der i det hele taget skal foregå på skolen«.

jvolsen@dlf.org

mbtrier@dlf.org


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ