0   217

Skoletekster

Send ind og vind

Hvor er det dog, det står? Stilen kender jeg, hvem er det?

Her er lidt hovedbrud til regnvejrsdagene. Det eneste, man skal gøre, er at finde ud af, hvem forfatterne er til de seks tekster. Fem er skønlitterære, og én er sagprosa - selv om somme måtte mene, at også den tekst er en slags fiktion. Fælles for dem er, at de handler om skole. Præmien har til gengæld intet med skole at gøre - ud over at den skal bruges i efterårsferien. En halv times kørsel syd for Firenze er der reserveret en luksuscampingvogn med plads til syv personer.

Artiklen fortsætter under banneret

Lidt lektiehjælp kan være, at den første forfatter begynder med A, og nummer to skriver for både børn og voksne. Den tredje tekst er skrevet af et umenneskeligt aftalepar i juni i år, og bogen blev omtalt i Folkeskolens seneste nummer. D-teksten blev udgivet for 70 år siden, E-teksten er kun fem år gammel, og en sidste tekst er fra 1967 og skrevet af en kvinde.

A: Evas skoletid

Bag Forhænget hører man Stemmer fra en Skolestue -

Skolestemmerne:

En, to, tre og et lillebitte Hop, fem til fire er nitten, Fugle har Svingfjer og Katten sier mjav, Abraham, Isak og Jacob —

Skolefrøknens Stemme:

Om igen, om igen — forfra!

Skolestemmerne: En, to, tre og et lillebitte Hop, Sælen føder levende Unger, Frøknen er et Pattedyr og England har Kul — aah, maa Inga ikke godt gaa i Gaarden?

Skolefrøknens Stemme:

Forfra — om igen! ! !

Skolestemmerne (synger):

I Østen stiger Solen op —

(nynner videre)

Ernst

(kommer nede fra Orkestergraven med Eva i Haanden — de gaar op paa Scenen)

— Her begynder din Skoletid — du vil blie forsynet med en Karakterbog, hvori vi kan læse, om du har været flink eller uefterrettelig — pæne Karakterer belønnes efter Skalaen 5 til 25 Øre, som efterhaanden sættes ind paa din Sparekassebog — hvad daarlige Vidnesbyrd fører til, kan du sikkert selv gætte —— husk paa, at alle Børnene kommer fra dannede Hjem, som maaske senere kan være dig til stor Nytte — alt hvad du fra nu af gør, vil din Lærerinde, dine Kammerater, dine Veninder og deres Paarørende lægge Mærke til og det vil blive brugt imod dig senere — Farvel, min Pige ——

(bøjer sig ned og kysser hende —)

B: Ikke nogen legestue

Martinsen lagde kuglepennen fra sig og gik op til katederet.

- I stiller bordene op, så I sidder forskudt for hinanden. Det her er en prøve, og hvis jeg griber én af jer i at hjælpe en anden, får de begge to et nul med hjem. Er det forstået?

De fleste nikkede, Buster smilede og sagde:

- Det er altid rart med lidt afveksling.

Martinsen stirrede på ham.

- Afveksling, Buster Mortensen?

- Ja, sagde Buster - i Åses timer laver vi om vikingerne i Norden, og dér skal vi hjælpe hinanden, ellers blir Åse sur. Men her er det lige omvendt.

Martinsen var nede hos Buster i tre lange skridt.

Nu blafrede det under begge øjne, og han viste tricket med at stå på tæer i meget lang tid.

- Nu skal jeg sige dig noget, Buster O. Mortensen. Det her er ikke nogen legestue, det her er en forsmag på livets barske realiteter, og når I engang blir store og skal ud og klare jer selv, så er der ingen, der står parat og hjælper jer med noget som helst. Dér er det alles kamp mod alle.

- Ligesom vikingerne i norden, nikkede Benny Lukas Johansen.

- Du holder bare din bøtte, Benny, skreg Martinsen og blev helt krum i ryggen. Det så fantastisk ud - at være så krum i ryggen samtidig med, at han stod på tæer.

- Derude (Martinsen pegede ud ad vinduet) . . . derude hjælper ingen kære mor . . . er I med . . . derude gælder det om at være stærk, og hvis man vil være stærk, skal man kunne sine skolesager. I gamle dage, i meget gamle dage var det nok at ha store muskler, men det er ikke den slags styrke, vi har brug for, nu er det hjerne.

- Min far er jord- og betonarbejder, sagde Benny.

Martinsen så på ham.

- Og han er meget stærk, fortsatte Benny.

- Ja, men det er slet ikke det, man har brug for mere, kan du ikke få det ind i hovedet, vrængede Sara.

- Hold op, råbte Martinsen - hold op, det er slet ikke det, det drejer sig om. Det, jeg siger, er, at I skal kunne jeres skoleting, hvis I vil blive til noget her i livet.

C: Ikke nogen undersøgelse

Der foreligger ikke nogen undersøgelse, der tyder på, at højere klassekvotienter har en negativ indflydelse på elevernes indlæring. En stigning i klassekvotienten kan imidlertid have konsekvenser for muligheden for at anvende forskellige pædagogiske redskaber og metoder, herunder undervisningsdifferentiering, den enkelte elevs sociale velbefindende med videre. Betydningen heraf vil både afhænge af stigningens absolutte størrelse, men også af den enkelte kommunes udgiftsniveau.

En reduktion af Ø-tiden indebærer i sagens natur, at det vil være nødvendigt at nedprioritere visse opgaver, som ikke direkte relaterer sig til undervisningen.

D: Eksemplets magt

Lærer Niels Jakobsen var i ingen Henseende genial, tværtimod middels i det Meste. Men han var en gennembrav og kærnesund Natur, retvendt uden alt Spræl, og paa den ham egne stilfærdige Maade kom han til os som Bæreren af en helt ny Tid, ikke blot hvad Pædagogikken angik, men ogsaa i hele sin folkelige Stemthed. Han hørte til de Landsbydegne, der ikke indskrænkede deres Virksomhed bare til Børnene, om end deres Trang først maatte imødekommes. Men han var saa ærligt interesseret i hundrede almene ting, der kan gavne og hjælpe en Befolkning, og han var af de sande Agitatorer, der virker stærkere ved Eksemplets Magt end ved ordrige Foredrag.

E: En stor mængde ord

Det levende ord havde været et af Grundtvigs principper. Det betød at man ikke fik nogen videre bøger før i sjette klasse, i stedet fortalte lærerne danmarkshistorie, nordenshistorie, verdenshistorie, græsk og nordisk mytologi, bibelshistorie, Illiaden og Odysseen, hver dag fem dage om ugen.

Det var en meget stor mængde af ord, det krævede den yderste opmærksomhed, ofte var det ved dagens slutning ikke muligt at huske andet end at der var blevet talt til en.

Fra jeg var kommet ind på skolen havde jeg ledt efter reglen bag ordene, og til sidst fandt jeg den. Det skete da August havde været på skolen to uger.

Biehl underviste i verdenshistorie, han kunne den udenad, normalt forholdt man sig stille, det levende ord var normalt en strøm der flød fra katederet og ned til klassen. Indtil han pludselig spurgte om noget.

Det kom uden varsel, nogle få, korte spørgsmål, og da var det meget vigtigt man kunne svare. Når han spurgte var det som om man sammen med ham nærmede sig noget afgørende.

Spørgsmålene gjaldt altid en begivenhed og et årstal. Dem der var indenfor kunne ofte huske dem, dem der var udenfor rakte af angst hånden i vejret uden at huske noget, og sank dybere ned i mørket.

F: Grimme og indbildske

Frk. Matthiasen har bedt mig spørge derhjemme, om jeg må komme i gymnasiet, og det skønt jeg til eksamen ikke kunne svare på, hvor længe trediveårskrigen varede. Jeg lærer aldrig at opfatte den slags morsomheder. Frk. Matthiasen siger, jeg er velbegavet og burde læse videre. Det vil jeg også gerne, men ved jo godt, at vi ikke har råd til det. Alligevel spørger jeg uden større håb min far, der kommer i et sælsomt oprør og taler foragteligt om blåstrømper og kvindelige studenter, der både er grimme og indbildske. Han skulle engang hjælpe mig med at skrive en stil om Florence Nightingale, men alt hvad han kunne sige om hende var, at hun havde store fødder og dårlig ånde, så jeg rådførte mig i stedet med frk. Mollerup. Ellers har min far skrevet mange af mine stile og fået gode karakterer af frk. Matthiasen. Det glippede først, da han havde skrevet en stil om Amerika og sluttede den således: 'Man har kaldt Amerika frihedens land. Før betød det frihed til at være sig selv, til at arbejde og eje jord. Nu betyder det nærmest frihed til at sulte ihjel, hvis man ikke har penge til at købe mad for.' Hvad i alverden, sagde min klasselærerinde, mener du med den svada? Det kunne jeg ikke gøre rede for, og vi fik kun mg for produktet. Nej, jeg må ikke læse videre, og jeg må kun være barn kort tid endnu. Jeg skal ud af skolen og konfirmeres og have en plads et sted i huset, hvor der er rigtig meget at bestille.

Præmie i Italien

Den dygtige og heldige vinder får en uge i Toscana. Man skal selv klare transporten, men Larsen Rejser sørger for, at der står en mobilhome parat på campingpladsen Figline Valdarmo. Der er senge, køkken med alt udstyr, varmt vand, toilet og brusebad. Vinderen skal stort set kun medbringe tandbørste, sengetøj og eventuelt ekstra tæpper.

Campingpladsen har pool, restaurant, indkøbsmuligheder, legeplads og pæne vaskefaciliteter. Der er rige udflugtsmuligheder. For eksempel byder Firenze på et væld af aktiviteter, museer og butikker. Det er nemt at komme til Gardasøen og Det Skæve Tårn i Pisa. En tur i Venedig kan også lade sig gøre. For vininteresserede er der alle muligheder for at besøge vinslotte og få en smagsprøve. Præmien har en værdi af 2.646 kroner, den kan ikke ombyttes med penge.

Forfatternes navne er:

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Navn:

Gade:

Postnummer / By:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet