Debat
0   167

Æren reddet

Mange husker sikkert 'Obs-sagen' fra Kalundborg. Den drejede sig - kort fortalt - om, at en lærer i en periode i 1995/96 påtog sig at fungere som 'pædagogisk afdelingsleder' (BUPL's overenskomst (Forbundet for Pædagoger og Klubfolk)) i forhold til to uuddannede pædagogvikarer. Da der skulle udbetales et løntillæg for det udførte arbejde, forlangte Kalundborg Kommune, at tillægget skulle udbetales i form af decentral løn. Dette afviste kredsen, der bad hovedforeningen om at gå ind i sagen og sikre, at læreren fik regulær løn for sit arbejde.

Hovedforeningens lidet glorværdige indsats endte med, at fagligt udvalg og hovedstyrelsen nægtede at føre sagen for en faglig voldgift og anbefalede i stedet kredsen at afslutte sagen ved at acceptere, at læreren fik udbetalt 3.000 kroner som regulær løn og 3.000 kroner som decentral løn. Denne anbefaling blev meddelt kredsen den 16. maj 1997 på trods af, at foreningens kongresvedtagne politik vedrørende decentral løn klart sagde, 'at kredsene ikke indgår aftaler om decentral løn for ansatte i folkeskolen'. Kredsen afviste naturligvis at handle imod kongressens vedtagelser (selv om vi fandt dem politisk uhensigtsmæssige), og medlemmet fik ikke en klink fra arbejdsgiveren!

Artiklen fortsætter under banneret

Denne sag rejste en berettiget tvivl om Danmarks Lærerforening evne og vilje til at varetage medlemmernes økonomiske interesser og forsvare deres rettigheder. Men Danmarks Lærerforening er heldigvis andet og mere end en centralt placeret formand og næstformand og hovedstyrelse - Danmark Lærerforening er i høj grad kredsene.

Jeg må indrømme, at vi i Vestsjællands Lærerkreds undertiden var ved at opgive ævred. Det var næsten for meget at have både hovedforeningen, Kalundborg Kommune og Kommunernes Landsforening som modparter på en og samme tid. Men vi fortsatte kampen for det, vi troede på: at man som ansat skal have regulær løn for udført arbejde. Vi ville ikke som fagforening se stort på et medlems soleklare rettigheder. Vi ville ikke handle i modstrid med kongressens beslutninger, og vi ville ikke lade os trække rundt ved næsen af en konfliktsky hovedstyrelse.

Nu er kampen endelig slut! Læreren får - efter aftale mellem Kalundborg Kommune og kredsen - udbetalt 6.000 kroner i løn for i en periode at have fungeret som pædagogisk afdelingsleder i forhold til uuddannet pædagogisk medhjælp. Kommunen skriver endvidere til læreren: 'Kalundborg Kommune skal samtidig takke dig for den store ansvarlighed, du udviste i forhold til arbejdet i obs-klassen i perioden med akut personalemangel.'

Nu er 6.000 kroner jo ikke mange penge i sig selv. Og når jeg tænker på mængden af arbejdstimer og kreativ energi, vi i kredsen har sat ind på at få skillingerne hevet op af den rigtige kasse (kontoen for løn og ikke kontoen for decentral løn), er det de absolut 'dyreste' kroner, jeg som kredsformand har været med til at skaffe et medlem. Men derudover er de også de principielt 'vigtigste' kroner. Det vigtige er, at sagens afslutning med udbetaling af de 6.000 kroner understreger, at medlemmerne af Danmark Lærerforenings kredse fortsat kan regne med, at deres rettigheder i dagligdagen forsvares med styrke af deres fagforening - også i situationer, hvor forsvaret kræver ressourcer, der langt overstiger, hvad en god købmand ville sætte ind efter en simpel cost-benefit-analyse. Og det vigtigste er, at Danmarks Lærerforening reddede æren - til sidst!

Afslutningsvis vil jeg på kredsens vegne sige tak for den moralske støtte, vi har modtaget fra mange andre kredse og enkeltmedlemmer.

Reinhard Werner

formand for

Vestsjællands Kreds


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ