0   206

Ole Vig Jensen: Rejser er frivillige

Undervisningsministeren svarer på fem spørgsmål om forældrebetaling til skolerejser og lejrskoler

Isidste nummer af Folkeskolen skrev vi om Ombudsmandens endelige redegørelse i den omdiskuterede sag om forældrebetaling til elevernes lejrskoler og skolerejser.

Klageren, lærer Niels Christian Saur, udlagde teksten, således at forældrene selv må bestemme, om de vil betale til skolerejsen eller ej, deres barn kommer med på turen under alle omstændigheder.

Artiklen fortsætter under banneret

Vi har nu bedt undervisningsminister Ole Vig Jensen forholde sig til Ombudsmandens endelige redegørelse. Vi har stillet ham fem spørgsmål, som følger:

Ombudsmanden peger både i sin foreløbige og endelige redegørelse på, at der er strid mellem hjemmel og praksis. Loven er ikke klar nok, skriver han. Hvad vil du gøre ved det? Hvornår?

- Vi er i færd med at udarbejde et forslag til ændring af folkeskoleloven med henblik på nærmere at få præciseret, hvornår og i hvilket omfang forældrene kan afkræves betaling for deres børns deltagelse i lejrskoler, skolerejser med videre. Hvordan de endelige regler vil blive udformet, afhænger naturligvis af, hvad der politisk kan opnås enighed om, svarer Ole Vig Jensen.

Betyder Ombudsmandens udtalelse, at forældrene nu kan melde deres barn til hvad som helst i skolen og nægte at betale for det?

- Hvorvidt og på hvilke betingelser en elev kan deltage i en aktivitet, som skolen tilbyder, afhænger af, hvilken aktivitet der er tale om, og hvad der i givet fald og på frivilligt grundlag er truffet aftale om mellem forældrene og skolen. Hvis forældrene således frivilligt ønsker at acceptere et tilbud fra skolen, er aftalen naturligvis bindende for forældrene.

- Hvis en skole ønsker at tilbyde eleverne at deltage i en skolerejse, som det er frivilligt for eleverne at deltage i, og hvor betingelserne for elevernes deltagelse er, at forældrene bidrager med en del af udgifterne, gælder generelt, at forældrene naturligvis ikke først kan acceptere tilbudet, herunder de betalingsmæssige vilkår, og efterfølgende nægte at betale.

Hvad vil du gøre ved de opkrævninger til rejseprojekter på millioner af kroner, der angivelig sker ulovligt lige nu på skolerne rundt om i kommunerne?

- Som det fremgår af Ombudsmandens redegørelse, er skolerne som udgangspunkt berettiget til i rimeligt omfang at modtage bidrag, der betales på frivillig basis af forældre eller andre - også bidrag, der betales til dækning af rejser.

- Forældrene kan efter de gældende regler aldrig komme til at betale for deres børns deltagelse i aktiviteter, som skolen tilbyder, medmindre det er frivilligt for eleverne at deltage. Dette ved kommunerne, og dette ved skolerne.

- Når forældrene har indbetalt et beløb til skolerne, må jeg derfor forudsætte, at pengene er indbetalt på frivilligt grundlag mellem skolen og forældrene, eventuelt som forskud på en skolerejse, der skal finde sted i fremtiden.

- De penge, som skolen på denne måde modtager, er derfor ikke indsamlet ulovligt, og jeg går derfor ud fra, at pengene bliver anvendt til det formål, der er truffet aftale med forældrene om.

Der ligger for eksempel nu en sag på dit skrivebord om en bornholmsk klasse, der skal til Norge, hvor en elev, der ikke kan eller vil betale, er blevet udelukket?

- Vi har i foråret modtaget en henvendelse fra et forældrepar på Bornholm, og de pågældende har fået svar i april. I ministeriets svar er det blandt andet fremhævet, at eleverne aldrig vil kunne forpligtes til at deltage i et arrangement, der indebærer brugerbetaling.

Hvis kommunerne efter Ombudsmandens endelige redegørelse ikke overholder frivilligheden i betalingen til lejrskoler og skolerejser, vil der sikkert blive ført en prøvesag ved domstolene. Du stoppede jo ikke Kommunernes Landsforening, da foreningen i et nyhedsbrev efter den foreløbige redegørelse skrev, at kommunerne godt kunne fortsætte med at opkræve forældrebetaling, men vil du følge en dom?

- Ministeriet har taget initiativ til at udarbejde et forslag til ændring af folkeskoleloven med henblik på at gøre hjemmelsgrundlaget klarere. Ombudsmanden har ikke fundet at ville foretage videre vedrørende dette spørgsmål.

- Som bekendt beror betaling for skolerejser med videre på frivillighed fra forældrenes side. Ministeriet er ikke klageinstans, og vi har derfor ikke mulighed for at behandle de enkelte sager konkret, herunder gennem egentlige partshøringer undersøge, om det for eksempel har været tilstrækkelig åbenbart for forældrene, at der var tale om frivillighed.

- En nærmere undersøgelse og vurdering heraf er i sidste ende et domstolsanliggende. Det er domstolene, der træffer de endelige afgørelser i spørgsmål vedrørende lovfortolkninger - ikke de enkelte ministerier.

- Skulle domstolenes afgørelse gå imod ministeriets praksis, er det klart, at jeg vil tage initiativ til en justering af praksis og i givet fald foreslå lovændringer.

- Ministeriet vil i nærmeste fremtid sende en orientering om Ombudsmandens endelige redegørelse til samtlige kommuner og amter, lyder det fra Ole Vig Jensen.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet