0   85

Kongres 97

Forslag til kongresvedtagelse:

Danmarks Lærerforenings kongres forsamlet til møde den 4.-7. november 1997 i Aalborg udtaler sin misbilligelse af, at Danmarks Lærerforenings daglige ledelse har opfordret en kreds til at indgå aftale i direkte modstrid med kongressens vedtagne retningslinier for anvendelse af decentral løn. Kongressen pålægger foreningens daglige ledelse i fremtiden at arbejde loyalt efter kongressens beslutninger.

Begrundelse:

En skoleinspektør skriver den 31. oktober 1995 til en lærer: 'Såfremt du ønsker at påtage dig det administrative arbejde og den konkrete ledelse af pædagogerne (vikarerne) ... synes jeg, det er en udmærket idé. Hvis du ønsker dette, kan jeg godkende et merforbrug på maksimum 10 timer månedligt alt inkl.'.

Artiklen fortsætter under banneret

Læreren udfører arbejdet som 'afdelingsleder' for to uuddannede pædagogvikarer i perioden fra november 1995 til april 1996.

Da lønnen for arbejdet skal udbetales, forlanger kommunen, at det sker i form af et engangsbeløb fra den decentrale lønpulje. Dette afviser kredsen kategorisk og indleder en række forhandlinger for at løse problemet. Det lykkes ikke!

På et forhandlingsmøde mellem kommunen, KL, DLF og kredsen den 18. marts 1997 tilbyder kommunen at afregne lærerens ekstraarbejde som pædagogisk afdelingsleder på følgende måde:

'... kommunen tilbød at udbetale i alt 6.000 kr. til læreren, således at halvdelen af de 6.000 kr. blev financieret over vikarkontoen, og halvdelen financieret af decentrale lønmidler fra daværende overenskomstperiode.' (Citat fra 'Delreferat af ekstraordinært møde i fagligt udvalg den 11. april 1997' dateret den 5. maj 1997 og fremsendt til kredsens orientering med skrivelse fra DLF af 6. maj 1997 - understregningen er min).

Kredsen blev i uge 17/1997 (ugen efter forhandlingsmødet) af hovedforeningen telefonisk rådet til at indgå aftale om decentral løn, hvilket kredsen blankt afviste. På fagligt udvalgs ekstraordinære møde den 11. april 1997 fremgår følgende beslutning af delreferatet:

'Under hensyn til sagens konkrete karakter og for at nå en løsning, der tilgodeser medlemmet, anbefales kredsen at indgå aftale på de præmisser, der er opnået i kommunens tilbud om forlig.'

'Da kredsen telefonisk har orienteret foreningens formand Anni Herfort om, at kredsen ikke vil følge denne anbefaling, men i stedet ønsker, at foreningen skal føre sagen i det arbejdsretslige system, er det besluttet at fremsende sagen som en indstilling til hovedstyrelsen. Sagen vil blive behandlet på førstkommende hovedstyrelsesmøde den 13. og 14. maj.' (Citat fra DLF's skrivelse til kredsen af 6. maj 1997).

'På baggrund af indstillingen fra fagligt udvalg, kredsens breve til hovedstyrelsen af 1. maj og 7. maj 1997 og [lærerens] brev til Fagligt Udvalg af 2. april 1997 besluttede hovedstyrelsen at anbefale kredsen at indgå en aftale på de præmisser, der blev opnået ved forhandlingsmødet den 18. marts 1997 med [K.] kommune.' (Citat fra DLF's skrivelse til kredsen af 16. maj 1997 - min understregning).

På Danmarks Lærerforenings kongres den 7.-10. november 1995 vedtog 'foreningens højeste myndighed' (vedtægternes § 14, stk. 1):

'Kongressen fastlægger som lokale retningslinier for anvendelse af decentral løn, at kredsene ikke indgår aftaler om decentral løn for ansatte i folkeskolen, bortset fra følgende undtagelser:

- Stillinger omfattet af protokollat 1 i overenskomsten (læreruddannede ansat uden for undervisningssektoren).

- Konkret definerede smågrupper, der af en eller anden grund ikke er taget med i de centrale overenskomstforhandlinger. Grupperne defineres ved central anvisning.'

(Citat fra Folkeskolen nummer 46/1995, side 34 - min understregning).

Disse retningslinier var gældende, indtil kongressen den 17. april 1997 vedtog nye retningslinier for anvendelse af decentral løn. Disse nye retningslinier indledes med ordene: 'Aftaler om decentral løn er fremadrettede...'

'Hovedstyrelsen har ansvaret for foreningens daglige ledelse. Den er bundet af foreningens vedtægter og kongressens beslutninger, men har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde på foreningens vegne.' (Vedtægternes § 30, stk. 1 - min understregning).

Som det er dokumenteret ovenfor, har foreningens daglige ledelse opfordret en kreds til at handle i direkte modstrid med de af kongressen fastlagte retningslinier for anvendelse af decentral løn. Foreningens daglige ledelse har åbenbart ikke følt sig bundet af kongressens beslutninger, som den er forpligtet til i vedtægternes § 30, stk. 1, og dermed har den heller ikke følt sig bundet af foreningens vedtægter!

Kongressen bør kalde foreningens daglige ledelse til orden gennem at vedtage ovenstående forslag til kongresvedtagelse.

Det skal afslutningsvis understreges, at den i forslaget kongresvedtagelse udtrykte misbilligelse ikke er en misbilligelse af foreningens daglige ledelse som sådan, men af den politiske handling det er at opfordre en kreds til at agere i direkte modstrid med kongressens vedtagne retningslinier.

Reinhard Werner

DLF's Kreds 53

Delegeret nr. 68


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet