Debat
0   121

Nul loyalitet begge veje

Jeg er i det store og hele tilfreds med DLF, og med årene er jeg blevet stadigt mere loyal over for foreningen. Men i vores kreds er der opstået en sag, som kredsens ledelse ikke kunne komme længere med. I korthed går sagen ud på, at en lærer har ydet et stort ekstraarbejde blandt andet forårsaget af, at afdelingen, hvor hun arbejder, ikke er fuldt bemandet. Ved forhandlinger med skoledirektøren er det klart erkendt, at der er tale om ekstraarbejde, som skulle honoreres, men da sagen gik videre derfra, standsede kommunaldirektøren sagen med henvisning til, at betalingen skulle finansieres over lokallønspuljen.

Vores kredsformand afviser - naturligvis - denne løsning. Den er helt i strid med kongresvedtagelser, og den er i strid med almindelig sund fornuft. Overarbejde betales af kommunekassen, det vil sige af alle kommunens borgere, ikke af andre læreres lønkroner. Formanden kontakter DLF med henblik på, at sagen indbringes for den faglige voldgift, og modtager besked fra foreningen, at sagen skal afgøres via lokallønspuljen.

Artiklen fortsætter under banneret

Nu vil jeg så gerne vide, hvad baggrunden for foreningens holdning er. Den loyalitet, jeg nærer over for foreningen, skulle jo gerne modsvares af en tilsvarende loyalitet den anden vej, og den har jeg meget svært ved at fåøje på i denne sag. Og så har jeg endda fremstillet sagen meget venligt over for foreningen. Det kan tilføjes, at kredsen på sin nyligt afholdte generalforsamling enstemmigt har vedtaget en skarp udtalelse rettet til hovedstyrelsen, så vi er ganske mange, der venter på et svar på mit spørgsmål.

Hans Heising

tillidsrepræsentant

Rørby Skole

Svar til lærere ved Gørlev Skole og Hans Heising:

Der blev mellem foreningen og kommunen afholdt et møde den 18. marts for en løsning af sagen. På mødet tilbød kommunen at honorere den pågældende lærer med i alt 6.000 kroner - fordelt med 3.000 kroner fra de decentrale lønmidler og 3.000 kroner fra kommunens vikarkonto.

Kredsen ville ikke acceptere dette tilbud, og sagen er efterfølgende blevet behandlet i hovedstyrelsen efter indstilling fra fagligt udvalg. Hovedstyrelsen tiltrådte på sit møde den 13.-14. maj udvalgets indstilling. Hovedstyrelsen besluttede - under hensyn til sagens konkrete karakter - ikke at føre sagen videre i det fagretslige system. Endvidere anbefales kredsen - for at finde en løsning, der tilgodeser medlemmet - at indgå en aftale med kommunen på de præmisser, der er opnået i kommunens tilbud.

Jeg har tilbudt kredsen at deltage i et medlemsmøde, hvor jeg vil gøre rede for de politiske overvejelser bag hovedstyrelsens beslutning.

Anni Herfort Andersen

formand for DLF


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ