Bachelorprojekt Fysik/kemi
0   21

Bachelor: Onlineundervisning gør det svært at differentiere i fysik/kemi

Det er i samtalerne mellem lærer og elev, at læreren får et ærligt billede af elevernes kompetence- og forståelsesniveau, og det er vanskeligt i onlineundervisning, siger Thea Kobberup Andreasen i sit bachelorprojekt.

Danmark blev forandret d. 11. marts 2020 på grund af covid-19. Arbejdspladser og skoler lukkede ned, folk blev sendt hjem, og elever skulle i stedet undervises online. Midlertidigt troede man. For da myndighederne troede, de kendte og havde styr på virussen, kom der mutationer.

Der har under nedlukningen været stort fokus på eleverne i folkeskolen, og der er i høj grad blevet stillet spørgsmålstegn ved, om den onlineundervisning, eleverne modtog, kunne forberede eleverne på deres eksamener, skriver Thea Kobberup Andreasen i sit professionsbachelorprojekt hos læreruddannelsen i Roskilde, Professionshøjskolen Absalon. Det er blevet diskuteret, om eleverne har fået samme læringsudbytte som ved normal undervisning og på den vis forsvarligt ville kunne gå til afgangseksamen.

Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt den første nedlukning i 2020: "Generelt set viser erfaringsopsamlingerne, at lærere og ledere vurderer, at eleverne, herunder særligt elever fra socialt udsatte hjem, lærte mindre under nedlukningen end i den almindelige undervisning. Også nogle elevers trivsel var udfordret under nedlukningen, og det er især fraværet af socialt samvær, der har presset trivslen." 

I 2020 blev afgangseksamen aflyst, og eleverne fik overført deres årskarakterer til eksamensbeviset. Thea Andreasen skriver, at man i 2021 stod i akkurat samme dilemma som året før, men i modsætning til 2020, skulle eleverne i 2021 gå til eksamen, dog kun i udvalgte fag.
I projektet har hun undersøgt, hvordan Covid-19 situationen har påvirket eleverne, og om lærerne har kunnet opretholde undervisningskvaliteten.

Artiklen fortsætter under banneret

"I hvor høj grad kan man som underviser stilladsere elevernes kompetencer for fysik/kemi-undervisningen på 8. årgang under Covid-19 hjemsendelsen", spørger hun i problemformuleringen.  

Elevernes erfaringer med online undervisning

Thea Andreasen har undersøgt to 8. klassers oplevelse af nedlukning og online undervisning i fysik/kemi.

Svarene i hendes spørgeskemaundersøgelse viser, at 97 procent af eleverne foretrækker fysisk undervisning frem for online undervisning. Eleverne har haft mulighed for at uddybe deres svar:

"Jeg foretrækker fysisk undervisning, fordi når vi har onlineundervisning, bliver jeg mere doven", siger en elev.

"Fysisk undervisning, for vi kan lave eksperimenter og timerne er mere motiverende", fortæller en anden. 

"Helt klart fysisk undervisning, for jeg vægter det sociale meget højt", siger en tredje elev.

Undersøgelsen viser, at eleverne kan have en følelse af, at "det ikke føles sikkert" at deltage i onlineundervisning. De mange uger væk fra hinanden under nedlukningen har skabt utryghed. Flere elever siger, at det ikke føles rart, at man ikke kan afkode sine klassekammeraters reaktion på det, man siger i plenum til onlineundervisning, fordi de andre har slukkede mikrofoner, og måske endda slukket kameraet. Det peger i retning af, at eleverne skal lære at indgå i fællesskabet, og de igen skal lære at indgå i klassekulturen, når normal undervisning genoptages, skriver Thea Andreasen. 

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet. 

Uafhængige dommere med kendskab til skolen - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen. 

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, Hans Reitzels Forlag og Sinatur-hotellerne.


Svært at støtte op om kompetenceområderne

Nedlukningen af skolerne og online undervisning er udfordrende i forhold til stilladsering af elevernes læring.

"Stilladseringsbegrebet er præsenteret af mange teoretikere, men er aldrig præsenteret som onlineundervisning. Dette skyldes dels, at vi ikke tidligere har haft brug for denne form for undervisning, men jeg er samtidig af den overbevisning, at det også skyldes, at teorierne var tænkt til kun at kunne anvendes til fysisk undervisning", skriver hun. Når der skal støttes op om elevers læring som stilladsering, er det vigtigt, at man er opmærksom på, at opgaven ikke kun ligger hos læreren, men at eleverne i høj grad også støtter op omkring hinandens læring.

I fysik/kemi bruges naturvidenskabelige undersøgelser med en hypotese, et handleperspektiv/afprøvelse og en konklusion. I onlineundervisning vil eleverne kunne opstille en hypotese om forsøg og undersøgelser, men som lærer kan man ikke forlange, at forældrene kan stille redskaber til rådighed derhjemme, så eleverne har mulighed for at gennemføre deres undersøgelse og teste hypoteser, skriver Thea Andreasen. "Selv hvis dette var tilfældet, skal man være opmærksom på, at det kan være svært at guide og virke som støtteperson over et online meeting - specielt når man har med potentielt farlige eksperimenter og forsøgsopstillinger at gøre".

Differentiering

Læreren kan ikke differentiere undervisningen online, mener hun, fordi der "ikke er nogen diskret måde at gøre det på over onlineundervisning. Eleverne må endelig ikke føle sig udstillet eller føle, at de er dårligere til et fag end andre. Ofte er eleverne klar over niveauforskelle, men det kan være risikabelt at italesætte".

En mulighed er at oprette individuelle rum online, hvor man i højere grad kan guide og støtte elevernes individuelle læring, men det er et omfattende arbejde for læreren og sårbart for eleverne, der i højere grad end i den fysiske undervisning, vil kunne føle sig udstillet, skriver Thea Kobberup Andreasen.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.648 andre er allerede tilmeldt

De bedste professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.398 andre er allerede tilmeldt

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
460 andre er allerede tilmeldt

It-netværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for it i folkeskolen. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.042 andre er allerede tilmeldt