Idræt
0   4

Handicappede elever får lov til at trække et andet prøvefag end idræt

Efter pres fra forældre og organisationer lægger undervisningsministeren nu op til at ændre folkeskoleloven, så elever med langvarige fysiske funktionsnedsættelser eller sygdom får lov til at få udtrukket et andet prøvefag end idræt.

Et forslag om at ændre folkeskoleloven, så en lille gruppe elever med langvarige fysiske funktionsnedsættelser eller sygdom får mulighed for at trække et andet prøvefag end idræt i den naturfaglige fagblok, møder stor velvilje og opbakning fra en lang stribe organisationer.

Det viser høringssvarene fra 27 myndigheder, foreninger og organisationer.

Men høringssvarene har også givet anledning til, at ministeriet har ændret sit oprindelige lovudkast.

Nu bliver det understreget, at den nye mulighed for at få udtrukket et andet fag i den naturfaglige fagblok "alene vil gælde for det særdeles begrænsede antal elever, der har så væsentlige funktionsnedsættelser eller sygdom, at de helt åbenlyst ikke kan deltage i idrætsundervisningen, fordi de fysisk er immobiliserede", som det udtrykkes i et høringsnotat fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Artiklen fortsætter under banneret

"At gå til prøve i idræt er ikke et mål i sig selv"

Ændringen skyldes blandt andet høringssvaret fra Dansk Skoleidræt, der ønsker at sætte fokus på, at skolerne skal foretage alle nødvendige tiltag i bestræbelsen på at inkludere alle elever med funktionsnedsættelse og gennemføre inkluderende idrætsundervisning, "således at langt de fleste elever med funktionsnedsættelse stadig tilbydes relevant idrætsundervisning".

"At gå til prøve i idræt er ikke et mål i sig selv, men skal afspejle og være et resultat af den daglige idrætsundervisning, som eleven har modtaget gennem hele sit skoleforløb, og derfor mener vi, at langt hovedparten af elever med funktionsnedsættelse kan og bør deltage i idræt", lyder det i høringssvaret fra Dansk Skoleidræt.

Lovændring må ikke blive en kattelem for skolerne

Samtidig advarer Danske Handicaporganisationer mod, at loven bliver en kattelem for at undlade at inkludere elever med handicap i idrætsundervisningen.

Foreningens bekymring skyldes kendskab til, at mange skoler har vanskeligt ved at inkludere elever med handicap i idrætsundervisningen, og i nogle tilfælde kan det være lettere for skolen at fritage eleven fra idrætsundervisningen - "men det skal ikke være løsningen", påpeger Danske Handicaporganisationer.

Behovet for en ændring af folkeskoleloven er opstået i kølvandet på, at det er blevet gjort obligatorisk at tage en fuld afgangseksamen i folkeskolen, hvis man vil videre i en ungdomsuddannelse. Det har medført, at handicappede elever dermed stilles dårligere, når idræt udtrækkes til prøve.

Egentlig skulle en ny prøvebekendtgørelse have gjort op med skævheden og forskelsbehandlingen af elever med omfattende fysiske handicap. Her blev der oprindeligt lagt op til, at elever med "betydeligt og varigt nedsat funktionsevne" fremover skulle kunne slippe for at blive bedømt på deres kropslige færdigheder i prøven idræt. Fremover skulle de pågældende elever alene prøves i sammensætning af praksisprogram og idrætsfaglig viden, altså den teoretiske del af prøven.

Men den udformning medførte protester fra blandt andre forældre, Muskelsvindfonden og Danske Handicaporganisationer. Som Lise Daneland, der er mor til Thore med muskelsvind, udtrykte det:

"Meningsløst og ydmygende"

"Det må være en forglemmelse - en fejl, der hurtigst muligt skal rettes. Med ministeriets forslag skal Thore for eksempel sidde og se på sine kammerater i de pt. fire ugentlige lektioner, hvor klassen for eksempel spiller volleyball, for at køre ind på banen i sin kørestol og høre med de to gange fem minutter, hvor de lærer om regler og taktik. Det er både meningsløst, ydmygende og ekskluderende", lød det fra Lise Danelund.

Og der blev lyttet i ministeriet.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bebudede, at hun ville drøfte en egentlig ændring af folkeskoleloven med partierne i folkeskoleforligskredsen - og efter høringsrunden med den positive modtagelse er lovændringen altså nu på vej til at blive gennemført.

Lovændringen skal evalueres efter tre år - især med fokus på at sikre, at den nye mulighed for at få et andet prøveudtræk end idræt ikke bliver anvendt i langt større omfang end tilsigtet.

"Det er derfor forventningen, at der som led i monitoreringen vil blive indhentet anonymiserede oplysninger om samtlige elever, der har fået andet prøveudtræk, herunder en begrundelse for hver afgørelse", skriver ministeriet i høringsnotatet.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.202 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.595 andre er allerede tilmeldt