Debat Leder
0   199

Lønmøder er værdifulde

Afskaffelse af Ny Løn gør ikke livet lettere. Men korrekt løn til tiden er et must

Når en lærer går fra et fagligt møde med viden om en anseelig efterbetaling for manglende undervisningsgodtgørelse, så er livet bestemt ikke for kort til løntjek­møder. Når det opklares, at en kollega er forkert indplaceret og kan se frem til en klækkelig lønjustering, har den brugte tid været guld værd. Når et lærerværelse finder ud af, at alle har kroner til gode, så har mødet med fagforeningen bestemt været umagen værd.

Københavns Lærerforening, KLF, har som mange kredse i DLF gennemført talrige skolebesøg de senere år. De har drejet sig om overenskomst, om efter- og videreuddannelse, om arbejdstid og om løn. Bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsfolk møder lærerne på hjemmebane, og der foregår både oplysning og dialog. Det gælder også lønmøderne, idet der ud over opklaring af lønsedlernes mysterier og tjek af udbetalingerne tages livlige debatter om det herskende lønsystem. Ny Løn er en realitet, som vi forholder os til. Derfor arbejdes der energisk for at opfylde KLFs lønpolitik, der handler om at bevare og udbygge lønsummen og om at sikre alle reallønsforbedringer.

Artiklen fortsætter under banneret

Vi er ikke blinde for systemets faldgruber, men vi er samtidig optaget af de muligheder, som Ny Løn giver. Det har været muligt at forbedre flere centralt aftalte trin, således at begyndelseslønnen er trin 28 og ikke 26. En ny lærer i København får (med tillæg) cirka 22.500 kroner per måned ikke så ringe endda. Lønforløbet hedder i København fra 1. august: 28 32 37. Livslønnen for en overenskomstansat lærer er dermed en del over lønnen i det gamle system, hvilket var et af hovedspørgsmålene ved Overenskomst 99.

Det er derfor ikke rigtigt, når hovedstyrelsesmedlem Niels Christian Sauer i en kommentar i Folkeskolen nummer 29-32 »Livet er for kort til løntjekmøder« hævder, at »Ny Løn lægger ikke én krone til lærernes lønsum. Hvad den ene måtte få mere, får den anden mindre«. Det er ganske enkelt lodret ukorrekt. Vores lønsum er vokset, og vi har i København ingen eksempler på lærere, der er gået ned i løn. Derimod har alle i snit fået mellem 4 og 5,5 procent mere, dels i kraft af forhøjelser af satser til alle, dels via de mange objektive tillæg, der er kommet bredt ud, hvilket er dokumenteret i vores fagblad »Københavns Kommuneskole, KK« nummer 12.

I sin bastante kritik af Ny Løn mener Sauer at vide, at »såkaldt objektive kriterier hverken er objektive eller gode, når det kommer til stykket«. Her kommer hovedstyrelsesmedlemmets viden til kort. De objektive kriterier, vi arbejder med, er nemlig særdeles håndfaste og entydige. Når klasselærere i København får et tillæg på 320 kroner per måned, er der ingen slinger i valsen med definitionen. Når funktionslæreren i specialcentret får 725 kroner per måned, er det ikke en skoleleders subjektive skudsmål, der ligger til grund.

I sin iver for at lægge Ny Løn for had tillægger Niels Christian Sauer systemet en række egenskaber, der ganske enkelt ikke er generelt belæg for. At det er kompliceret, er rigtigt, at en del kommuner har grebet det helt forkert an, og adskillige har forsømt at hælde penge i kassen, er uomtvisteligt. Men det er altså ikke basis for at konkludere, at »dette lønsystem ... er dumpet med glans på alle punkter«. Ud over de nævnte lønforbedringer har vi i København kunnet honorere en lang række efter- og videreuddannelser for for eksempel speciallærere, PDer, cand.pæd.er med flere. Senest har vi via vores forhåndsaftaler der spiller en central rolle aftalt et tillæg på en værdi af 1.630 kroner/år for kurser med videre, for hver gang der er samlet 200 timer sammen. Det kommer bredt ud og kan blive til en del penge over et lærerforløb.

Det er lykkedes at skabe et underviserlønsystem, hvor alle får mere i løn, og hvor ansvar og uddannelse honoreres uden at det psykiske arbejdsmiljø er gået fløjten af den grund. Det er ikke sket på bekostning af »kerneydelsen«, idet undervisningsgodtgørelsen til de undervisende lærere er forøget i København, så en overenskomstansat lærer på ny løndannelse i snit får cirka 900 kroner per måned.

Der vil altid være grund til at diskutere løn og det aktuelle lønsystem. Men det må ske på basis af kendsgerninger og ikke ud fra fordomme. Målet er at stræbe efter et system, der er forstået og accepteret af medlemmerne. Det har vi endnu ikke opnået med Ny Løn, men vi arbejder på det ved lønbesøg og ved udgivelsen af en lønpjece KK nummer 3/2003 der også kan findes på KLFs hjemmeside www.klf-net.dk

Jan Trojaborg er formand for Københavns Lærerforening og medlem af DLFs hovedstyrelse


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ